szukaj
are_logo

ZawartoťŠ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

O AREBADANIA
STATYSTYCZNE
DORADZTWO
ENERGETYCZNE
PROGNOZY
ENERGETYCZNE
CENTRUM INFORMACJI
O RYNKU ENERGII
 
Akcjonariusze
...........................................................................................................
Rada Nadzorcza
...........................................................................................................
Zarz─ůd
...........................................................................................................
Struktura Organizacyjna
...........................................................................................................
Informacje formalne
...........................................................................................................
Referencje
...........................................................................................................
Kontakt
...........................................................................................................
Rejestr Zbior├│w Danych Osobowych
...........................................................................................................
Oferty pracy w ARE
...........................................................................................................

Agencja Rynku Energii Spó┼éka Akcyjna (ARE S.A.) zosta┼éa powo┼éana w dniu 24 lutego 1997 roku dla prowadzenia bada┼ä statystycznych i analiz systemowych, w tym symulacji ekonomicznych w dziedzinie gospodarki energetycznej.

Jej powstanie stanowi┼éo realizacj─Ö za┼éo┼╝e┼ä rz─ůdowej polityki energetycznej, wg której powinien powsta─ç podmiot spó┼éki prawa handlowego, prowadz─ůcy prace analityczno-prognostyczne dla przedsi─Öbiorstw energetycznych w celu kontynuacji reformy sektora paliwowo-energetycznego, a tak┼╝e dla agend rz─ůdowych wspó┼épracuj─ůcych w formu┼éowaniu i wdra┼╝aniu polityki energetycznej („Za┼éo┼╝enia polityki energetycznej Polski do 2010 roku” - dokument przyj─Öty przez Rad─Ö Ministrów 17 pa┼║dziernika 1996 roku). „Z nami energetyka bez tajemnic” to has┼éo, które przy┼Ťwieca naszej dzia┼éalno┼Ťci, poniewa┼╝ misj─ů Agencji Rynku Energii S.A. jest zaspakajanie potrzeb informacyjnych i dostarczanie wiedzy eksperckiej w obszarze energetyki. Realizacja misji Agencji umo┼╝liwia korzystaj─ůcym z jej us┼éug uzyskanie zarówno danych historycznych, jak i bie┼╝─ůcych oraz przewidywa┼ä co do przysz┼éych potrzeb energetycznych oraz mo┼╝liwo┼Ťci i sposobów ich zaspakajania, zgodnie z wytyczonymi celami biznesowymi i regulacyjnymi.

Najwa┼╝niejszym i najbardziej presti┼╝owym obszarem dzia┼éalno┼Ťci s─ů badania statystyczne i analizy, jakie prowadzimy we wspó┼épracy z agendami rz─ůdowymi, za┼Ť wynikaj─ůcym st─ůd dominuj─ůcym zadaniem jest prowadzenie i rozwijanie Banku Danych Gospodarki Paliwowo-Energetycznej na potrzeby statystyki publicznej oraz dostarczanie informacji w tym zakresie organom rz─ůdowym, przedsi─Öbiorstwom energetycznym i innym podmiotom dzia┼éaj─ůcym na rynku. W tej dziedzinie wspó┼épracujemy ┼Ťci┼Ťle z Ministerstwem Energii, G┼éównym Urz─Ödem Statystycznym oraz Urz─Ödem Regulacji Energetyki.

Z wyników naszych prac statystycznych, ale tak┼╝e analityki, prognoz i prac doradczych szeroko korzystaj─ů przedsi─Öbiorstwa energetyczne oraz firmy z nimi wspó┼épracuj─ůce. W tej dziedzinie mo┼╝emy pochwali─ç si─Ö liczn─ů grup─ů cyklicznych raportów charakteryzuj─ůcych zmiany jakie zachodz─ů na rynkach paliw i energii w Polsce, ca┼éej Unii Europejskiej i pozosta┼éych cz─Ö┼Ťciach ┼Ťwiata. Realizujemy te┼╝ indywidualne opracowania i inne us┼éugi konsultacyjne, przy czym, w zale┼╝no┼Ťci od preferencji klienta, wykonujemy prac─Ö samodzielnie lub odbywa si─Ö to na zasadzie ┼Ťcis┼éej wspó┼épracy z zainteresowanymi.

Wa┼╝nym segmentem oferty informacyjnej ARE jest znany chyba wszystkim, którzy zajmuj─ů si─Ö tematyk─ů energetyczn─ů, aktualizowany 24 godziny na dob─Ö, portal CIRE.pl. Na bie┼╝─ůco dostarcza on informacji o wydarzeniach w dziedzinie elektroenergetyki, gazownictwa, ciep┼éownictwa i górnictwa a jednocze┼Ťnie jest miejscem swobodnej wymiany pogl─ůdów na tematy z nimi zwi─ůzane.


  OFERTA

Oferta Agencji Rynku Energii S.A. adresowana jest do przedsi─Öbiorców z sektora paliw i energii jak i instytucji i firm wspomagaj─ůcych ich dzia┼éalno┼Ť─ç.
 
 
  PORTAL
SPRAWOZDAWCZY


System s┼éu┼╝y do wprowadzania, przesy┼éania, weryfikowania, przegl─ůdania i archiwizacji wprowadzonych formularzy sprawozda┼ä statystycznych.
 
 
  SKLEP
INTERNETOWY


Zapraszamy do zapoznania si─Ö z ofert─ů wydawnicz─ů ARE. Nasze wydawnictwa oferujemy w wersji elektronicznej (w formacie PDF), jak równie┼╝ w wersji papierowej.
 
 
Klienci ARE

ZawartoťŠ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Copyright © 2015 Agencja Rynku Energii S.A. Agencja Rynku Energii S.A 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143 tel.: +48 22 444 20 00