szukaj
are_logo

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

O AREBADANIA
STATYSTYCZNE
DORADZTWO
ENERGETYCZNE
PROGNOZY
ENERGETYCZNE
CENTRUM INFORMACJI
O RYNKU ENERGII
 
Nowości
...........................................................................................................
Doradztwo
...........................................................................................................
Raporty i analizy
Opracowania kwartalne
Opracowania półroczne
Opracowania roczne
...........................................................................................................
Prognozy energetyczne
...........................................................................................................
Opracowania dedykowane
...........................................................................................................
Wydawnictwa
...........................................................................................................
Usługi on-line
...........................................................................................................
Centrum Informacji o Rynku Energii
...........................................................................................................

Prognozy on-line cen energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego - RDN (DOBaRE bis)

W roku 2016 Agencja Rynku Energii SA rozpocznie Ĺ›wiadczenie nowej usĹ‚ugi (DOBaRE bis) - prognozy cen energii elektrycznej, majÄ…cej na celu wsparcie procesu handlu energiÄ… elektrycznÄ… na Towarowej GieĹ‚dzie Energii. w ramach tej usĹ‚ugi tworzymy (z wykorzystaniem portalu internetowego CIRE) serwis, w którym prezentowane bÄ™dÄ… prognozy cen energii elektrycznej na RDN wraz z zestawem kluczowych informacji i danych, umoĹĽliwiajÄ…cych przeprowadzenie szczegóĹ‚owej analizy sytuacji rynkowej w rozpatrywanym okresie.

Dane te obejmowaĹ‚y bÄ™dÄ… w szczególnoĹ›ci: prognozy pogody, prognozy zapotrzebowania na energiÄ™ elektrycznÄ…, przewidywany poziom generacji w jednostkach wytwórczych JWCD, w elektrowniach wiatrowych, a takĹĽe pozostaĹ‚ych jednostkach nJWCD, planowane i nieplanowane wyĹ‚Ä…czenia, wielkość i kierunek handlowych przepĹ‚ywów miÄ™dzysystemowych, ograniczenia sieciowe oraz bilans mocy w systemie. Projekcje cen energii elektrycznej bÄ™dÄ… sporzÄ…dzane w ukĹ‚adzie godzinowym dla doby n+1, n+2 oraz n+3, w sposób kroczÄ…cy (codziennie do godziny 8:00) i bazować bÄ™dÄ… na analizie bilansu mocy w systemie oraz kosztach wytwarzania w poszczególnych jednostkach wytwórczych. w dalszych etapach rozbudowy serwisu, przewidujemy rozszerzenie zakresu prezentowanych prognoz, o projekcje cen energii elektrycznej w horyzoncie Ĺ›rednioterminowym tj. w ukĹ‚adzie miesiÄ™cznym, kwartalnym i rocznym, majÄ…ce na celu wsparcie procesu handlu na RTT.

wersja papierowa i elektroniczna (.doc)

Kontakt:
SĹ‚awomir Skwierz
tel. (22) 444-20-18,
e-mail: slawomir.skwierz@are.waw.pl


  OFERTA

Oferta Agencji Rynku Energii S.A. adresowana jest do przedsiÄ™biorców z sektora paliw i energii jak i instytucji i firm wspomagajÄ…cych ich dziaĹ‚alność.
 
 
  PORTAL
SPRAWOZDAWCZY


System służy do wprowadzania, przesyłania, weryfikowania, przeglądania i archiwizacji wprowadzonych formularzy sprawozdań statystycznych.
 
 
  SKLEP
INTERNETOWY


Zapraszamy do zapoznania siÄ™ z ofertÄ… wydawniczÄ… ARE. Nasze wydawnictwa oferujemy w wersji elektronicznej (w formacie PDF), jak równieĹĽ w wersji papierowej.
 
 
Klienci ARE

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Copyright © 2015 Agencja Rynku Energii S.A. Agencja Rynku Energii S.A 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143 tel.: +48 22 444 20 00