szukaj
are_logo

Zawarto滄 tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

O AREBADANIA
STATYSTYCZNE
DORADZTWO
ENERGETYCZNE
PROGNOZY
ENERGETYCZNE
CENTRUM INFORMACJI
O RYNKU ENERGII
 
Nowo艣ci
...........................................................................................................
Doradztwo
...........................................................................................................
Raporty i analizy
Opracowania kwartalne
Opracowania p贸艂roczne
Opracowania roczne
...........................................................................................................
Prognozy energetyczne
...........................................................................................................
Opracowania dedykowane
...........................................................................................................
Wydawnictwa
...........................................................................................................
Us艂ugi on-line
...........................................................................................................
Centrum Informacji o Rynku Energii
...........................................................................................................

Sytuacja techniczno - ekonomiczna sektora elektroenergetycznego

Opracowanie wydawane jest w cyklach kwartalnych przez ARE S.A. od 1998 roku. Zawiera szerokie spektrum informacji o bie偶膮cej sytuacji w sektorze elektroenergetycznym i jego podsektorach. Raport przedstawia analityczny obraz i ocen臋 aktualnych wydarze艅 i zachodz膮cych zmian, kt贸ry jest oparty na rzetelnych danych prezentowanych w formie tabelarycznej lub graficznej.

Informacje prezentowane s膮 narastaj膮co w zestawieniu z analogicznym okresem roku ubieg艂ego. W szczeg贸lno艣ci opracowanie zawiera mi臋dzy innymi informacje o:
 • zu偶yciu energii elektrycznej,
 • produkcji energii elektrycznej i zmieniaj膮cej si臋 strukturze, szczeg贸lnej uwadze poddane s膮 tu odnawialne 藕r贸d艂a energii,
 • strukturze i wielko艣ci rynku hurtowego,
 • zmianach na detalicznym rynku energii, rozwoju zasady TPA,
 • cenach energii na rynku hurtowym, u wytw贸rc贸w oraz w przedsi臋biorstwach obrotu w podziale na kierunki sprzeda偶y,
 • cenach detalicznych energii elektrycznej dla r贸偶nych grup odbiorc贸w ko艅cowych,
 • cenach brutto energii elektrycznej (艂膮cznie z dystrybucj膮) w jednostkach standardowej si艂y nabywczej (PPS) w krajach Unii Europejskiej
 • kosztach wytwarzania, r贸wnie偶 jednostkowych w podziale na technologie wytwarzania,
 • kosztach dostarczania energii elektrycznej,
 • rachunku wynik贸w w poszczeg贸lnych podsektorach, i grupach wytw贸rc贸w (elektrownie na w臋glu kamiennym, elektrownie cieplne na w臋glu brunatnym, elektrownie cieplne na biomas臋, elektrociep艂ownie opalane gazem, elektrociep艂ownie (bez BM i opalanych gazem), elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe),
 • wyniku na obrocie uprawnieniami do emisji CO2 w przedsi臋biorstwach wytw贸rczych,
 • wynikach finansowych sektora elektroenergetycznego
 • wynikach finansowych firm energetycznych notowanych na GPW,
 • poziomie nak艂ad贸w inwestycyjnych w podsektorach (informacje roczne),
 • bilansach mocy i energii elektrycznej. Zapraszamy do nabycia opracowania, kt贸re jest sprawdzonym i bogatym 藕r贸d艂em informacji nie tylko dla czytelnika bran偶y energetycznej.
Zapraszamy do nabycia opracowania, które jest sprawdzonym i bogatym 藕ród艂em informacji nie tylko dla czytelnika bran偶y energetycznej.
Pakiet 4 opracowa艅 kwartalnych

EDYCJA KWARTALNA, DOST臉PNA: wersja papierowa i elektroniczna (.doc lub .pdf)

Kontakt:
Dorota Zaborska:
tel. (22) 444-20-63
e-mail: dorota.zaborska@are.waw.pl


OFERTA

Oferta Agencji Rynku Energii S.A. adresowana jest do przedsi臋biorców z sektora paliw i energii jak i instytucji i firm wspomagaj膮cych ich dzia艂alno艣膰.
PORTAL
SPRAWOZDAWCZY


System s艂u偶y do wprowadzania, przesy艂ania, weryfikowania, przegl膮dania i archiwizacji wprowadzonych formularzy sprawozda艅 statystycznych.
SKLEP
INTERNETOWY


Zapraszamy do zapoznania si臋 z ofert膮 wydawnicz膮 ARE. Nasze wydawnictwa oferujemy w wersji elektronicznej (w formacie PDF), jak równie偶 w wersji papierowej.
Klienci ARE

Zawarto滄 tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Copyright © 2015 Agencja Rynku Energii S.A. Agencja Rynku Energii S.A 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143 tel.: +48 22 444 20 00