szukaj
are_logo

Zawarto滄 tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

O AREBADANIA
STATYSTYCZNE
DORADZTWO
ENERGETYCZNE
PROGNOZY
ENERGETYCZNE
CENTRUM INFORMACJI
O RYNKU ENERGII
 
Nowo艣ci
...........................................................................................................
Doradztwo
...........................................................................................................
Raporty i analizy
Opracowania kwartalne
Opracowania p贸艂roczne
Opracowania roczne
...........................................................................................................
Prognozy energetyczne
...........................................................................................................
Opracowania dedykowane
...........................................................................................................
Wydawnictwa
...........................................................................................................
Us艂ugi on-line
...........................................................................................................
Centrum Informacji o Rynku Energii
...........................................................................................................

Inwestowanie w sektorze energetycznym - Polska na tle wybranych kraj贸w

W pracy przedstawiona zostanie ocena wielko艣ci wydatk贸w inwestycyjnych sektora energetycznego w wybranych krajach europejskich w por贸wnaniu do planowanych nak艂ad贸w inwestycyjnych w polskim sektorze energetycznym.

Ocenie poddane zostan膮 planowane inwestycje w stosunku do wielko艣ci gospodarek badanych pa艅stw oraz tempa ich rozwoju. W szczególno艣ci przeanalizowana zostanie wielko艣膰 wydatków inwestycyjnych w sektorze energetycznym w stosunku do podstawowych wielko艣ci mikro i makroekonomicznych. W pracy zostan膮 pokazane mi臋dzy innymi nast臋puj膮ce wska藕niki:
  • wielko艣膰 inwestycji w stosunku do liczby ludno艣ci,
  • inwestycje w stosunku do PKB,
  • wielko艣膰 inwestycji w sektorze energetycznym w poszczególnych latach,
  • zmiana poziomu mocy w czasie,
  • zmiana struktury mocy elektrycznych,
  • wielko艣膰 cen wraz z tendencj膮 zmian w perspektywie czasowej lat ubieg艂ych,
  • zu偶ycie energii elektrycznej na jednego mieszka艅ca i zmiany w tej wielko艣ci w perspektywie czasowej,
  • zmiany w wielko艣ci zu偶ycia energii elektrycznej w stosunku do wielko艣ci PKB.
Analizie poddane zostan膮 kierunki rozwoju energetyki w wybranych krajach europejskich. W pracy zwrócona zostanie równie偶 uwaga na podsektory gazu, ropy naftowej, w臋gla kamiennego i brunatnego, z uwzgl臋dnieniem zmian wielko艣ciowych w produkcji oraz zu偶yciu podstawowych surowców przez badany sektor. Praca pozwoli okre艣li膰 tendencje w wielko艣ci oraz kierunkach podejmowanych inwestycji w sektorze energetycznym w krajach UE w porównaniu z Polsk膮 oraz mo偶liwo艣ci ich realizacji w danej sytuacji gospodarczej kraju, w okre艣lonym horyzoncie czasowym oraz kierunki procesów inwestycyjnych w zale偶no艣ci od tempa rozwoju gospodarczego.

EDYCJA ROCZNA, DOST臉PNA: wersja papierowa i elektroniczna (.doc lub .pdf)

Kontakt:
Mariusz Sowa
tel. (22) 444-20-65
e-mail: mariusz.sowa@are.waw.pl


OFERTA

Oferta Agencji Rynku Energii S.A. adresowana jest do przedsi臋biorców z sektora paliw i energii jak i instytucji i firm wspomagaj膮cych ich dzia艂alno艣膰.
PORTAL
SPRAWOZDAWCZY


System s艂u偶y do wprowadzania, przesy艂ania, weryfikowania, przegl膮dania i archiwizacji wprowadzonych formularzy sprawozda艅 statystycznych.
SKLEP
INTERNETOWY


Zapraszamy do zapoznania si臋 z ofert膮 wydawnicz膮 ARE. Nasze wydawnictwa oferujemy w wersji elektronicznej (w formacie PDF), jak równie偶 w wersji papierowej.
Klienci ARE

Zawarto滄 tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Copyright © 2015 Agencja Rynku Energii S.A. Agencja Rynku Energii S.A 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143 tel.: +48 22 444 20 00