szukaj
are_logo

Zawarto滄 tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

O AREBADANIA
STATYSTYCZNE
DORADZTWO
ENERGETYCZNE
PROGNOZY
ENERGETYCZNE
CENTRUM INFORMACJI
O RYNKU ENERGII
 

Analiza bie偶膮ca rynku hurtowego energii elektrycznej w Polsce w IV kwartale 2015 r.

Pod wzgl臋dem struktury obci膮偶e艅 Krajowego Systemu Energetycznego, czwarty kwarta艂 roku 2015 charakteryzowa艂 si臋 spadkiem maksymalnych warto艣ci zapotrzebowania na moc w godzinach szczytowych (r-d-r). Niemniej jednak, liczba godzin w trakcie kt贸rych zapotrzebowanie na moc przekroczy艂o 20 tys. MW wynios艂a 975, w por贸wnaniu do 967 w analogicznym okresie roku ubieg艂ego. Najwi臋ksze znaczenie dla godzinowego rozk艂adu obci膮偶e艅 KSE w czwartym kwartale 2015 roku mia艂 grudzie艅, gdzie maksymalne zapotrzebowanie na moc wynios艂o 24 717,34 MW (15 grudnia godz. 17).

Na bie偶膮ce ceny energii elektrycznej w kontraktach SPOT oraz w kr贸tko- i 艣rednioterminowych kontraktach na rynku terminowym, istotnie wp艂ywa dost臋pno艣膰 poszczeg贸lnych blok贸w energetycznych. W czwartym kwartale 2015 roku, 艂膮czna moc jednostek wytw贸rczych obj臋tych remontami planowymi wynios艂a 5501 MW, natomiast maksymalna warto艣膰 ubytk贸w mocy spowodowana przestojami planowymi i nieplanowanymi awariami wynios艂a 9125 MW (4 pa藕dziernik 2015), co na tle roku 2014, by艂o warto艣ci膮 o ponad 600 MW wy偶sz膮.

W czwartym kwartale 2015 roku, transgraniczne zdolno艣ci przesy艂owe oferowane na po艂膮czeniach synchronicznych w przetargach miesi臋cznych uleg艂y istotnemu zmniejszeniu w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W czwartym kwartale roku 2015, PSE SA nie udost臋pnia艂o uczestnikom rynku transgranicznych zdolno艣ci eksportowych w kierunku importu oraz eksportu w przetargach miesi臋cznych na wsp贸lnym profilu eksportowym. W praktyce oznacza艂o to, i偶 uczestnicy rynku eksportowali/importowali energi臋 elektryczn膮 g艂贸wnie za po艣rednictwem przetarg贸w dobowych, w wybranych godzinach. Z uwagi na ww ograniczenia techniczne na po艂膮czeniach synchronicznych, r贸wnowaga rynkowa pomi臋dzy Polsk膮 a pozosta艂ymi krajami Europy 艢rodkowo 鈥 Wschodniej by艂a mocno zachwiana. Z tego powodu najistotniejsz膮 rol臋 w handlowej wymianie transgranicznej mia艂y po艂膮czenia asynchroniczne 鈥 LitPol Link i SwePol Link.

W czwartym kwartale 2015 roku Rynek Dnia Nast臋pnego Towarowej Gie艂dy Energii SA charakteryzowa艂 si臋 najwy偶szymi cenami w Europie 艢rodkowo 鈥 Wschodniej (pomimo blisko 20% spadku r-d-r). 艢redni indeks BASE w analizowanym okresie wyni贸s艂 na rynku polskim 36,48 EUR/MWh, wobec 23,50 鈥 34,43 EUR/MWh na rynkach o艣ciennych. W przypadku rynku litewskiego, 艣rednia cena energii elektrycznej w czwartym kwartale 2015 roku wynios艂a 46,90 EUR/MWh, jednak przez wi臋kszo艣膰 analizowanego okresu wymiana transgraniczna z rynkiem polskim by艂a niemo偶liwa, bowiem uruchomienie komercyjnej wymiany energii elektrycznej nast膮pi艂o dopiero 9 grudnia 2015. Na przestrzeni czwartego kwarta艂u 2015 roku, notowania kontraktu BASE_Y-16 charakteryzowa艂y si臋 tendencj膮 wzrostow膮 (ze 154,94 PLN/MWh - 1 pa藕dziernika 2015 do 167,50 PLN/MWh - 29 grudnia 2015). Najwy偶ej wycenianym produktem kwartalnym by艂 BASE_Q-3-16. Wynika to z najwi臋kszego na przestrzeni roku 2016 teoretycznego przypadku wyst膮pienia deficytu mocy oraz stopni zasilania, kt贸re by艂y faktem i zosta艂y wprowadzone w sierpniu 2015 roku. Uczestnicy rynku przewiduj膮, 偶e jest to najbardziej 鈥瀝yzykowny鈥 okres roku, bior膮c pod uwag臋 prawdopodobie艅stwo wyst膮pienia ekstrem贸w cenowych (min. 165,25 PLN/MWh, max. 186,50 PLN/MWh).

Z uwagi na malej膮ce ceny energii elektrycznej na rynku spot oraz spadaj膮ce ceny w臋gla, znaczenie koszt贸w uprawnie艅 do emisji, kt贸re by艂y kluczowe w analizie kr贸tkoterminowej zmienno艣ci produkt贸w terminowych w roku 2014, wyra藕nie os艂ab艂o w roku 2015. Ceny uprawnie艅 do emisji dwutlenku w臋gla ustabilizowa艂y si臋 w czwartym kwartale 2015 roku na poziomie oko艂o 7,5 鈥 8 EUR/EUA.

Powy偶sze wybrane fragmenty tekstu, pochodz膮 z cyklicznej i dog艂臋bnej analizy dzia艂ania rynku hurtowego energii elektrycznej w Polsce w IV kwartale 2015 roku, opracowanej w Agencji Rynku Energii SA.

Praca jest dost臋pna w wersji elektronicznej lub drukowanej.

Kontakt: Janusz Smardz, tel. 22 444 20 60, e-mail: janusz.smardz@are.waw.pl


OFERTA

Oferta Agencji Rynku Energii S.A. adresowana jest do przedsi臋biorców z sektora paliw i energii jak i instytucji i firm wspomagaj膮cych ich dzia艂alno艣膰.
PORTAL
SPRAWOZDAWCZY


System s艂u偶y do wprowadzania, przesy艂ania, weryfikowania, przegl膮dania i archiwizacji wprowadzonych formularzy sprawozda艅 statystycznych.
SKLEP
INTERNETOWY


Zapraszamy do zapoznania si臋 z ofert膮 wydawnicz膮 ARE. Nasze wydawnictwa oferujemy w wersji elektronicznej (w formacie PDF), jak równie偶 w wersji papierowej.
Klienci ARE

Zawarto滄 tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Copyright © 2015 Agencja Rynku Energii S.A. Agencja Rynku Energii S.A 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143 tel.: +48 22 444 20 00