PL EN DE

Publikacje miesięczne

INFORMACJA STATYSTYCZNA O ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Biuletyn obejmuje informacje o stanie mocy elektroenergetycznych i poziomie produkcji w elektrowniach zawodowych i przemysłowych, w podziale na grupy wytwórców według nośników energii. Prezentowane są informacje o wielkości zużycia energii elektrycznej, przepływach energii elektrycznej z zagranicy i za granicę oraz o zużyciu paliw w elektroenergetyce zawodowej. W biuletynie prezentowane są dane miesięczne i narastająco a także dla analogicznego okresu roku ubiegłego. Miesięcznik ukazuje się od 1994 roku.

 

INFORMACJA STATYSTYCZNA O RYNKU PALIW CIEKŁYCH

Biuletyn przedstawia informacje statystyczne o funkcjonowaniu rynku paliw ciekłych w Polsce. Przedstawione są dane o wielkości produkcji, importu, sprzedaży i zapasów benzyn, olejów napędowych, lekkiego oleju opałowego i gazu ciekłego. Miesięcznik ukazuje się od sierpnia 2001 roku.