PL EN DE

Wynikowe informacje statystyczne

Poniżej znajdują się wynikowe informacje statystyczne opracowywane przez ARE w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska (jako ministra właściwego ds. energii) w ramach badań statystycznych: 1.44.01 Bilanse paliw i energii oraz 1.44.02 Elektroenergetyka i ciepłownictwo. Publikacje te dostępne są za darmo.

Aby zapoznać się z pozostałymi naszymi publikacjami zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do  sklepu internetowego.