PL EN DE

Doradztwo

ZESPÓŁ DORADZTWA ARE S.A. – Stałe usługi eksperckie dla branży energetycznej oraz jej otoczenia, są kolejnym z filarów funkcjonowania Agencji Rynku Energii.

Nasi konsultanci systematycznie monitorują rynek paliw i energii w Polsce i na świecie. Wykonujemy dla odbiorców krajowych i zagranicznych pro­fesjonalne analizy, zawierające szerokie spectrum informacji techniczno-ekonomicznych o bieżącej sytuacji w sektorze energetycznym, jego pod­sektorach oraz efektowności gospodarowania przedsiębiorstwem energe­tycznym. Świadczymy doradztwo biznesowe, obejmujące zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku energii, działalność inwestycyjną w segmen­cie wytwórczym energetyki, ze szczególnym zorientowaniem na energe­tykę odnawialną oraz projekty dotyczące planowania strategicznego. 

Dbamy o najwyższą jakość ekspertyz, a priorytetem jest dla nas ich obiektywność. W praktyce stosujemy indywidualne podejście do Klienta, co umożliwia rzetelne określenie jego potrzeb oraz wypracowanie najbardziej optymalnego rozwiązania. 

 • Projekty i raporty z zakresu ekonomiki, marketingu i zarządzania.
 • Analizy:
  • Porównawcze w zakresie ekonomiki branży elektroenergetycznej, wraz z oceną pozycji rynkowej uczestników rynku energii.
  • Rynku kapitałowego, w odniesieniu do działalności spółek energetycznych, notowanych na GPW.
  • Efektywności projektów inwestycyjnych.
 • Badanie preferencji, zachowań oraz reakcji odbiorców energii elektrycznej na zmiany w obszarze rynku.
 • Opracowanie nowych produktów techniczno-ekonomicznych, zgodnie z oczekiwaniami Klientów i zapotrzebowaniem na rynku.

 • Analizy:
  • Procesów restrukturyzacyjnych, konsolidacyjnych, prywatyzacyjnych w sektorze paliw i energii.
  • Przedsiębiorstw i kierunki ich działań.
  • Rynków mediów energetycznych i nośników energii (oraz prognozy cen hurtowych i detalicznych paliw i energii).
 • Plany optymalizacji działań przedsiębiorstw.
 • Doradztwo w zakresie:
  • Rynków energii.
  • Planowania rozwoju przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 • Opracowanie taryf dla energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych oraz projektów założeń do planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe.

Optymalizacja kosztów zarządzania mediami u odbiorców.

Doradztwo w zakresie:

 • Inwestowania w układy kogeneracji rozproszonej opartej o gaz, biogaz i biomasę (dobór technicznych układów kogeneracyjnych do indywidualnych potrzeb energetycznych obiektów, opracowanie studium wykonalności inwestycji, doradztwo w wyborze dostawców urządzeń, itp.).
 • Zarządzania emisją dwutlenku węgla w przedsiębiorstwie (wykonywanie prognoz emisji, określenie efektywnych ekonomicznie działań ukierunkowanych na redukcję emisji CO2, dobór właściwych instrumentów zarządzania ryzykiem związanym z emisją CO2).
 • Podnoszenia efektywności energetycznej (wskazanie działań zmierzających do poprawy efektywności po analizie stanu aktualnego, ocena efektywności ekonomicznej ewentualnej inwestycji, wskazanie źródeł finansowania projektu).
 • Oceny przygotowania do realizacji oraz organizacji finansowania projektów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów związanych z energetyką odnawialną (energetyka wiatrowa, fotowoltaika, biogazownie).

 • Analizy:
  • Stanu rozwoju polskiego i europejskiego rynku i idących za tym możliwości inwestycyjnych.
  • Opłacalności ekonomicznej inwestycji.
 • Opracowanie studiów wykonalności.
 • Przeprowadzenie audytów energetycznych, w tym audytów technicznych farm fotowoltaicznych.
 • Kalkulacja zysków energetycznych.
 • Ocena możliwości:
  • Przyłączenia do KSE.
  • Finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.
 • Wstępna ocena środowiskowa.
 • Projekty planowania energetycznego.

Kontakt:
Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2018 - 2021 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143