PL EN DE

Doradztwo

Nasze działania zorientowane są na potrzeby przedsiębiorstw z sektora energetycznego oraz przemysłu, organów rządowych i instytucji publicznych, a także szerokiego grona nowych uczestników rynku energii - prosumentów.
Nasi konsultanci systematycznie monitorują rynek paliw i energii w Polsce i na świecie. Udzielamy bieżącego, operacyjnego wsparcia dla przedsiębiorstw energetycznych oraz innych podmiotów funkcjonujących na rynku paliw i energii w Polsce i za granicą, wykonując opracowania analityczne o różnorodnej tematyce, analizy benchmarkingowe na rynku krajowym i międzynarodowym, ekspertyzy, biznesplany oraz oferując konsulting bezpośredni. Sporządzamy indywidualne opracowania z zakresu poprawy efektywności energetycznej firm, doradzamy w działalności inwestycyjnej, zorientowanej na segment energetyki odnawialnej. Śledzimy rozwijający się w kraju i na świecie segment elektromobilności związany z szerszym wykorzystaniem paliw alternatywnych w transporcie, prowadząc w tym obszarze badania opłacalności zmiany floty samochodowej na elektryczną/hybrydową, u wszystkich, poszukających oszczędności lub pragnących unowocześnić wizerunek swojej firmy.
W profilu działalności doradczej, naszą uwagę zwraca też prężnie rozwijający się w ostatnim czasie segment energetyki prosumenckiej.

Działalność doradcza w Agencji Rynku Energii SA obejmuje dwa główne obszary usług:

 • Doradztwo biznesowe
 • Analityka techniczno-ekonomiczna dla bieżącego wsparcia operacyjnego i zarządczego w przedsiębiorstwach energetycznych oraz u innych podmiotów funkcjonujących na rynku paliw i energii w Polsce i za granicą.

Kontakt:
Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradztwo biznesowe obejmuje indywidualne usługi dedykowane przedsiębiorstwom oraz innym konsumentom energii. Celem tych usług jest wsparcie działalności tych podmiotów, w obszarach związanych z poprawą efektywności zużycia energii w swojej organizacji, lub działalności inwestycyjnej w technologiach, obejmujących bezemisyjne wytwarzanie energii. W ramach tej usługi oferujemy również wsparcie wszystkim zainteresowanym firmom oraz osobom fizycznym, we wdrażaniu energetyki prosumenckiej.

 1. Usługi doradcze dla przedsiębiorców w obszarze poprawy efektywności zarządzania energią
   
  • Raporty dotyczące perspektyw rozwoju elektromobilności w Polsce.

   Dedykowane badanie opłacalności wymiany floty samochodowej w firmie na flotę ekologiczną, opartą o samochody elektryczne i/lub hybrydowe. Usługa indywidualna, jest adresowana do firm dysponujących dużą flotą pojazdów spalinowych, o różnym przeznaczeniu. Wynikiem analizy jest raport oceniający  zasadność i opłacalność wymiany floty samochodowej na ekologiczną, w okresie sporządzenia analizy, a także wskazanie przewidywanej daty w przyszłości o podjęciu takiej decyzji, jeżeli analiza dla obecnego okresu, wykaże nieopłacalność przedsięwzięcia.

  • Audyty energetyczne przedsiębiorstwa

   Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wykonany zgodnie z art. 37 Ustawy o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. na bazie normy PN-EN 16247. Audyt zostanie przeprowadzony na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii, przez zespół jdoświadczonych konsultantów. Audyt energetyczny jest analizą obszarów zużycia energii i ma na celu przedstawienie rekomendacji dotyczących ewentualnych inwestycji i zmian organizacyjnych służących poprawie efektywności wykorzystania energii.

  • Audyt efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie (klimatyzacja, wentylacja, proces produkcyjny, efektywność urządzeń). Usługa jest adresowana do wszystkich podmiotów zainteresowanych poprawą efektywności własnej firmy, w celu uzyskania wsparcia finansowego w postaci tzw. „białych certyfikatów. Dla naszych klientów zapewniamy promocyjne warunki realizacji audytów efektywności. Dopuszczamy możliwość rozliczenia części przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia również w formule success fee, w zależności od osiągniętych przez przedsiębiorstwo oszczędności, uzyskanych po wdrożeniu działań, przewidzianych w audycie. Bierzemy odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji, obsługę procedury w Urzędzie Regulacji Energetyki oraz ich upłynnienie na Towarowej Giełdzie Energii.

 2. Usługi doradcze  w segmencie odnawialnych źródeł energii (OZE)

  • Wsparcie dla inwestorów OZE z zakresu oceny efektywności inwestycji.

   Usługa indywidualna adresowana do inwestorów z branży OZE, ze szczególnym uwzględnieniem  inwestycji PV innych niż prosumenckie, czyli do inwestorów planujących budowę farm fotowoltaicznych oraz instalacji PV o dużej mocy, finansowanych długiem.  Produktem jest analiza kosztów i korzyści oraz ocena ryzyka danego przedsięwzięcia inwestycyjnego w procesie przyznawania kredytu inwestycyjnego.

  • Wykonanie inwentaryzacji potencjalnych lokalizacji instalacji PV we wskazanych przez inwestora obiektach `oraz audyty techniczne istniejących farm/instalacji PV, na potrzeby oceny zasadności podejmowanych decyzji przez inwestorów.

  • Prognozy rozwoju rynku i handel biomasą energetyczną w Polsce.

  • Perspektywy rozwoju technologii wiatrowych na lądzie i na morzu.

  • Indywidualne biznesowe spotkania doradcze i konsultacje, w szczególności w projektach związanych z fotowoltaiką dużej mocy.

 3. Usługi dedykowane energetyce prosumenckiej

  • Usługi eksperckie dla przyszłych prosumentów z branży PV

   • Audyt porównawczy instalacji PV dla prosumentów.
    Usługa dotyczy niezależnego i obiektywnego porównania dwóch lub więcej ofert na prosumencką instalację fotowoltaiczną, od różnych dostawców.

  • Usługi eksperckie dla potencjalnych użytkowników pomp ciepła

   • Odpłatne usługi dodatkowe w zakresie indywidualnej analizy i oceny opłacalności inwestycji w instalację pomp ciepła dla użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych.

  • Indywidualne spotkania doradcze i konsultacje dla inwestorów zainteresowanych wdrażaniem i rozwojem energetyki prosumenckiej.

 1. Prace oraz raporty analityczne standardowe i indywidualne, ekspertyzy i prognozy krótkoterminowe
  • projekty i raporty techniczno-ekonomiczne dotyczące krajowych i zagranicznych rynków energii,
  • benchmark rynku wraz z oceną pozycji rynkowej uczestników rynku energii,
  • benchmark technologii energetycznych,
  • analizy w odniesieniu do działalności spółek energetycznych notowanych na GPW,
  • analizy na rzecz odbiorców energii,
  • analizy w zakresie strat i awaryjności sieci dystrybucyjnych,
  • analizy w zakresie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w Polsce i wybranych krajach europejskich.
  • krótkoterminowe prognozy cen energii elektrycznej, kosztów węgla oraz innych indeksów cenowych związanych z ceną energii lub paliw.
 1. Usługi analityczne dla zagranicznych podmiotów gospodarczych i ośrodków naukowych, dla projektów związanych ze wspólną polityką energetyczną krajów UE.
  • Projekty w zakresie analizy rynków mediów energetycznych i nośników energii,
  • Świadczenie usług konsultingowych dla firm i europejskich instytucji finansowych dotyczących funkcjonowania polskiego rynku energii w aspektach kreowanej polityki energetycznej i bieżących zagadnień prawnych, ekonomicznych i technicznych. 

Nasi Klienci poprzez realizację usług doradczych, znajdą odpowiedzi na następujące pytania:

 • Który podsektor miał największy udział w wypracowanym wyniku sektora, a który wykazał się najwyższą rentownością?
 • Jak zmienia się produkcja, zużycie energii elektrycznej, które technologie produkcji rozwijają się szybciej?
 • Jak dynamicznie rozwija się segment energetyki odnawialnej i co dalej z wykorzystaniem energetycznym biomasy?
 • Jak kształtują się jednostkowe koszty wytwarzania według poszczególnych technologii?
 • Jaki jest stan polskich sieci elektroenergetycznych mierzony m.in. wskaźnikiem strat i poziomem awaryjności?
 • Czy w Polsce rynek hurtowy i detaliczny energii elektrycznej jest już w pełni konkurencyjny?
 • Jak ewoluuje struktura sprzedaży energii na rynku hurtowym?
 • Co z cenami energii elektrycznej w hurcie i u odbiorców końcowych i jakie mogą być trendy zmian w perspektywie krótkookresowej?
 • Jak zmieniają się ceny węgla, gazu i energii elektrycznej w Polsce, Europie i na świecie?
 • Jak kształtują się wydatki inwestycyjne u wytwórców i operatorów i czy są wystarczające na niezbędne modernizacje i odtworzenia majątku?
 • Polska energia w Europie – gdzie jesteśmy? Czy polskie przedsiębiorstwa są w stanie konkurować z koncernami zagranicznymi na integrującym się europejskim rynku?