PL EN DE

Poradnik dla prosumenta PV

Fotowoltaika prosumencka

Instalacja fotowoltaiczna (instalacja PV) ma na celu obniżenie Twoich rachunków za energię elektryczną poprzez generowanie własnej energii. Pozyskiwana w ten sposób energia jest tania i odnawialna. Możesz zatem w ten sposób przyczynić się do ochrony środowiska.

Na instalację fotowoltaiczną składają się następujące elementy:

  • Panele PV – to one przekształcają energię słoneczną w elektryczną. Montowane są przeważnie na dachu Inwestora. W przypadku większych instalacji, gdy powierzchnia dachu okazuje się niewystarczająca, możliwe jest zamontowanie instalacji na terenie działki,
  • Inwerter/falownik – urządzenie to przekształca prąd stały, wytwarzany w panelach PV, na prąd zmienny, taki jak w sieci elektroenergetycznej. Dobór inwertera do paneli i rozmiaru instalacji, jest zadaniem firmy realizującej inwestycję,
  • Konstrukcja montażowa – jest to obramowanie odpowiedzialne za utrzymanie wszystkich elementów instalacji PV na swoim miejscu,
  • Pozostałe elementy, takie jak przewody czy złączki.

Zasady działania mechanizmu prosumenta

Prosument to taki konsument energii, który część lub całość swojego zapotrzebowania na energię pokrywa z wytwarzania we własnej instalacji. Decydując się na instalację fotowoltaiczną - zostaniesz prosumentem.

Energia elektryczna wyprodukowana w instalacji fotowoltaicznej może zostać natychmiast wykorzystana lub zmagazynowana, jeżeli aktualnie nie ma na nią zapotrzebowania. Niektórzy instalatorzy oferują rozwiązania z magazynami energii, jednak są to rozwiązania droższe. Aby przyspieszyć rozwój fotowoltaiki obywatelskiej, wprowadzone zostało w 2015 roku rozwiązanie w postaci magazynowania energii w sieci. Gdy Twoja instalacja PV produkuje więcej energii niż jest na bieżąco wykorzystywane, nadwyżka jest kierowana do sieci. Z kolei, gdy produkcja energii z przydomowej fotowoltaiki nie jest wystarczająca na pokrycie potrzeb gospodarstwa domowego, z sieci odbierana jest energia elektryczna. Za każdą wysłaną do sieci MWh, właściciele mikroinstalacji o mocy do 10 kW mogą odebrać 0,8 MWh. W przypadku właścicieli większych instalacji (od 10 do 50 kW) są oni uprawnieni do odbioru 0,7 MWh.

Prosumenci w tym systemie, ponoszą jedynie koszty opłat stałych dystrybucyjnych, czyli opłaty abonamentowe, jakościowe, przejściowe i handlowe. W przypadku gdy inwestor zdecyduje się na instalację która nie jest w stanie pokryć 100% zapotrzebowania, dochodzą do tego koszty zakupu brakującej energii, zazwyczaj po taryfie standardowej lokalnego sprzedawcy. Rozliczenia energii prowadzone są w okresach podobnych do zwykłych rachunków energii. Z kolei energia magazynowana w sieci jest przez okres jednego roku. W przypadku za dużej instalacji, energia oddana do sieci i nie odebrana na własny użytek, przepada.

Opłacalność fotowoltaiki

Na opłacalność takiej inwestycji wpływają przede wszystkim koszty instalacji. Przeważnie jest on wyrażany jako PLN/kW mocy zainstalowanej. Obecne na rynku oferty dla przydomowej instalacji prosumenckiej wahają się od 3500 PLN/kW nawet do niekiedy 6000 PLN/kW, w zależności od rozmiaru instalacji, dobranych paneli PV i samych kosztów montażu. Na rynku dostępne są również opcje z własnym magazynowaniem energii lub połączone z pompą ciepła, dla kompleksowego zaspokajania domowych potrzeb energetycznych.

Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na rentowność inwestycji są parametry budowalne, czyli kierunek w który zwrócony jest dach na którym będzie zamontowana instalacja fotowoltaiczna, kąt nachylenia tego dachu a także jego zacienienie (wysokie drzewa rzucające cień znacząco obniżają sprawność instalacji).

Ważne są również parametry paneli PV. Firma realizująca dla Ciebie inwestycję powinna zaoferować Tobie w ich ocenie najlepsze panele. Należy Przy tym pamiętać, że nawet w tych samych przedziałach cenowych, możliwe jest zakupienie paneli o różnych parametrach (sprawności, żywotności, czy nawet długości gwarancji).

Dotacje

Opłacalność fotowoltaiki prosumenckiej można zwiększyć poprzez dotacje rządowe lub ulgi podatkowe. Pierwszą opcją są różnorakie programy pomocowe, w 2020 roku był to program „Mój Prąd”, a drugą odliczenie kosztów inwestycyjnych od podatku dochodowego.

Program „Mój Prąd” był programem wycelowanym do osób fizycznych posiadających umowę kompleksową z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). W 2021 roku planowane jest uruchomienie następcy tego programu, tak aby promować dalszy rozwój energetyki prosumenckiej. W Polsce funkcjonują również inne programy pomocowe, jak na przykład dotacja dla mieszkańców Warszawy na fotowoltaikę w wysokości 1500 PLN za każdy kWp instalacji aż do 15 tys. PLN. Z kolei w Poznaniu prowadzony program Słoneczne Dachy skierowany jest do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Dlatego zawsze warto przeprowadzić rozeznanie w lokalnych źródłach na temat możliwości wsparcia finansowego przy realizacji inwestycji fotowoltaicznej.

Odliczenie od podatku dochodowego realizowane jest przez Prosumenta, poprzez skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej. W rozliczeniu podatkowym można uwzględnić wszystkie materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. PLN. Jeżeli kwota odliczenia będzie większa niż roczny podatek podatnika, możliwe jest jej rozliczanie aż do 6 lat. Odliczeniu nie podlegają wydatki pokryte z dofinansowania (np. przez program „Mój Prąd”). Dodatkowo podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości na której jest realizowana inwestycja fotowoltaiczna, a nieruchomość ta musi być budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym.

Kalkulator PV

W internecie można znaleźć różne kalkulatory opłacalności przydomowej fotowoltaiki. W zależności od przyjętych założeń, różne kalkulatory oferują różne wyniki. W Agencji Rynku Energii przygotowaliśmy taki kalkulator (jest dostępny TUTAJ), który ma na celu przedstawienie Państwu szacunkowych kosztów instalacji PV oraz czasu zwrotu takiej inwestycji. Ministerstwo Klimatu zapowiedziało we wrześniu, że do 2030 roku ma w Polsce funkcjonować 1 milion prosumentów. Możemy zatem spodziewać się, że programy dotacyjne oraz ulgi podatkowe będą dostępne dla obywateli również w nadchodzących latach.

© 2021 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143