PL EN DE

ANALITYKA TECHNICZNO-EKONOMICZNA

  • Projekty i raporty z zakresu ekonomiki, marketingu i zarządzania.
  • Analizy:
    • Porównawcze w zakresie ekonomiki branży elektroenergetycznej, wraz z oceną pozycji rynkowej uczestników rynku energii.
    • Rynku kapitałowego, w odniesieniu do działalności spółek energetycznych, notowanych na GPW.
    • Efektywności projektów inwestycyjnych.
  • Badanie preferencji, zachowań oraz reakcji odbiorców energii elektrycznej na zmiany w obszarze rynku.
  • Opracowanie nowych produktów techniczno-ekonomicznych, zgodnie z oczekiwaniami Klientów i zapotrzebowaniem na rynku.
© 2018 - 2021 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143