PL EN DE

Zgodnie z przepisami Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016r., każdy przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, przeprowadza co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa lub zleca jego przeprowadzenie.

Audyt prezentuje w jasny i ustandaryzowany sposób miejsca oraz ilość zużywanej energii w przedsiębiorstwie! Audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien zawierać m.in. szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie odpowiadających łącznie, za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo.

Kto musi wykonać audyt energetyczny?

Obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa został nałożony na przedsiębiorcę, który w dwóch, ostatnich latach obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub,
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. 

Dlaczego należy wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa? 

Przeprowadzenie audytu energetycznego, dostarcza niezbędnej wiedzy osobom odpowiedzialnym za zarządzanie przedsiębiorstwem, w szczególności dotyczącej:

 • wskazania koniecznych do podjęcia działań, w celu redukcji zużycia energii,
 • wskazania energochłonnych procesów, urządzeń i technologii,
 • umożliwienia identyfikacji obszarów nieuzasadnionego i zwiększonego zużycia energii,
 • dostarczenia informacji o prowadzonej gospodarce energetycznej w przedsiębiorstwie,
 • dokonania oceny stanu posiadanego majątku, pod względem technicznym i osiąganej efektywności energetycznej,
 • wskazania możliwości ubiegania się o dodatkowe źródło dofinansowania w postaci świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. białych certyfikatów.

Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy wywiązują się z obowiązku wykonania audytu energetycznego, nie są narażeni na nałożenie sankcji finansowych, które w przeciwnym wypadku mogą sięgać do wysokości 5% rocznych przychodów przedsiębiorstwa.

Ile kosztuje wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa? 

Cena wykonania audytu energetycznego uzależniona jest od wielu czynników, takich jak wielkość i typ obiektu oraz rodzaju posiadanych instalacji przemysłowych, transportowych, budynków i technologii. Wystarczy, że zostawisz nam swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji o audytowanym przedsiębiorstwie, przygotujemy wstępną ofertę. 

Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z Tobą!

Imię i nazwisko
Telefon
+48
  Adres e-mail*
  Nazwa firmy
  Adres strony przedsiębiorstwa
  Treść zapytania

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Rynku Energii S.A.*

  Wyślij zapytanie