PL EN DE

Doradztwo - wstęp

ZESPÓŁ DORADZTWA ARE S.A. – Stałe usługi eksperckie dla branży energetycznej oraz jej otoczenia, są kolejnym z filarów funkcjonowania Agencji Rynku Energii.

Nasi konsultanci systematycznie monitorują rynek paliw i energii w Polsce i na świecie. Wykonujemy dla odbiorców krajowych i zagranicznych pro­fesjonalne analizy, zawierające szerokie spectrum informacji techniczno-ekonomicznych o bieżącej sytuacji w sektorze energetycznym, jego pod­sektorach oraz efektowności gospodarowania przedsiębiorstwem energe­tycznym. Świadczymy doradztwo biznesowe, obejmujące zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku energii, działalność inwestycyjną w segmen­cie wytwórczym energetyki, ze szczególnym zorientowaniem na energe­tykę odnawialną oraz projekty dotyczące planowania strategicznego. 

Dbamy o najwyższą jakość ekspertyz, a priorytetem jest dla nas ich obiektywność. W praktyce stosujemy indywidualne podejście do Klienta, co umożliwia rzetelne określenie jego potrzeb oraz wypracowanie najbardziej optymalnego rozwiązania. 

© 2018 - 2021 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143