PL EN DE

Obszar II: Analityka techniczno-ekonomiczna dla bieżącego wsparcia operacyjnego i zarządczego w przedsiębiorstwach energetycznych oraz u innych podmiotów funkcjonujących na rynku paliw i energii w Polsce i za granicą.

 1. Prace oraz raporty analityczne standardowe i indywidualne, ekspertyzy i prognozy krótkoterminowe
  • projekty i raporty techniczno-ekonomiczne dotyczące krajowych i zagranicznych rynków energii,
  • benchmark rynku wraz z oceną pozycji rynkowej uczestników rynku energii,
  • benchmark technologii energetycznych,
  • analizy w odniesieniu do działalności spółek energetycznych notowanych na GPW,
  • analizy na rzecz odbiorców energii,
  • analizy w zakresie strat i awaryjności sieci dystrybucyjnych,
  • analizy w zakresie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w Polsce i wybranych krajach europejskich.
  • krótkoterminowe prognozy cen energii elektrycznej, kosztów węgla oraz innych indeksów cenowych związanych z ceną energii lub paliw.
 1. Usługi analityczne dla zagranicznych podmiotów gospodarczych i ośrodków naukowych, dla projektów związanych ze wspólną polityką energetyczną krajów UE.
  • Projekty w zakresie analizy rynków mediów energetycznych i nośników energii,
  • Świadczenie usług konsultingowych dla firm i europejskich instytucji finansowych dotyczących funkcjonowania polskiego rynku energii w aspektach kreowanej polityki energetycznej i bieżących zagadnień prawnych, ekonomicznych i technicznych.

Nasi Klienci poprzez realizację usług doradczych, znajdą odpowiedzi na następujące pytania:

 • Który podsektor miał największy udział w wypracowanym wyniku sektora, a który wykazał się najwyższą rentownością?
 • Jak zmienia się produkcja, zużycie energii elektrycznej, które technologie produkcji rozwijają się szybciej?
 • Jak dynamicznie rozwija się segment energetyki odnawialnej i co dalej z wykorzystaniem energetycznym biomasy?
 • Jak kształtują się jednostkowe koszty wytwarzania według poszczególnych technologii?
 • Jaki jest stan polskich sieci elektroenergetycznych mierzony m.in. wskaźnikiem strat i poziomem awaryjności?
 • Czy w Polsce rynek hurtowy i detaliczny energii elektrycznej jest już w pełni konkurencyjny?
 • Jak ewoluuje struktura sprzedaży energii na rynku hurtowym?
 • Co z cenami energii elektrycznej w hurcie i u odbiorców końcowych i jakie mogą być trendy zmian w perspektywie krótkookresowej?
 • Jak zmieniają się ceny węgla, gazu i energii elektrycznej w Polsce, Europie i na świecie?
 • Jak kształtują się wydatki inwestycyjne u wytwórców i operatorów i czy są wystarczające na niezbędne modernizacje i odtworzenia majątku?
 • Polska energia w Europie – gdzie jesteśmy? Czy polskie przedsiębiorstwa są w stanie konkurować z koncernami zagranicznymi na integrującym się europejskim rynku ?

Szczegółowy wykaz cyklicznych raportów i analiz z Filaru II usług doradczych, przedstawiono poniżej. Naszym Klientom oferujemy również wykonywanie Opracowań dedykowanych, wykonywanych na indywidualne zamówienie i w oparciu o uzgodnione z Klientami założenia. Wykaz tytułów prac tego rodzaju (zamawianych indywidualnie) przedstawiono w końcowej części niniejszego rozdziału.