PL EN DE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

 • Analizy:
  • Stanu rozwoju polskiego i europejskiego rynku i idących za tym możliwości inwestycyjnych.
  • Opłacalności ekonomicznej inwestycji.
 • Opracowanie studiów wykonalności.
 • Przeprowadzenie audytów energetycznych, w tym audytów technicznych farm fotowoltaicznych.
 • Kalkulacja zysków energetycznych.
 • Ocena możliwości:
  • Przyłączenia do KSE.
  • Finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.
 • Wstępna ocena środowiskowa.
 • Projekty planowania energetycznego.
© 2018 - 2021 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143