PL EN DE

Studium wykonalności biogazowni

Rozwój odnawialnych źródeł energii jest jednym z głównych kierunków polityki energetycznej Polski, jak i Unii Europejskiej. Jedną z najbardziej pewnych ekonomicznie technologii pozy­skania energii elektrycznej oraz cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych nośników, są bioga­zownie. Substratem do produkcji biogazu może być gaz wysypiskowy, gaz pochodzący z oczyszczalni ścieków lub gaz pozyskiwany z odpadów lub produktów rolniczych. W zależności od wykorzystywanego substratu, biogazownie objęte są odmiennymi regulacjami.

Proponujemy Państwu kompletną analizę typu greenfield, czyli kompleksowe opracowanie studium wykonalności instalacji. Studium może zostać wykonane przy braku preferowanych założeń dotyczących projektowanej inwestycji lub dla wybranej przez Klienta technologii budowy biogazowni, wraz z optymalnym sposobem zapewnienia dostaw substratów organicznych.

Dla projektów typu greenfield proponujemy opracowanie biznes planu oraz modelu finansowego, na podstawie danych zewnętrznych lub dostarczonych przez Klienta. W ramach biznesplanu przeanalizowane zostaną kluczowe aspekty funkcjonowania biogazowni w warunkach polskich oraz elementy jej otoczenia biznesowego, w tym między innymi:

  • analiza możliwości pozyskania substratów w ilości zabezpieczających potrzeby instalacji;
  • charakterystyka biogazowni w Polsce (liczba instalacji, struktura właścicielska, wykorzystywane substraty, wysokość nakładów inwestycyjnych, produkcja energii elektrycznej i cieplnej),
  • analiza lokalnego rynku ciepła,
  • otoczenie regulacyjne biogazowni w Polsce (wysokość wsparcia dla instalacji, procedury przyłączania do sieci, uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wydawanie świadectw pochodzenia energii elektrycznej z OZE, obrót świadectwami pochodzeniami, taryfikacja ciepła),
  • wstępna ocena oddziaływania na środowisko,
  • prognozowane ścieżki cenowe dla energii elektrycznej.

Model finansowy biogazowni zostanie oparty na założeniach własnych lub założeniach dostarczonych przez Klienta. Model finansowy przedstawiał będzie wartości wskaźników opłacalności inwestycji (NPV, IRR) w zależności od zmieniających się zewnętrznych parametrów (np. kosztów przyłączenia do sieci, rocznej produktywności instalacji, cen energii elektrycznej, kosztów substratów, czy wartości współczynnika korygującego).

Kontakt:
Jakub Jaworski
tel. 22-444-20-64
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.