PL EN DE

Analiza bieżąca rynku detalicznego energii elektrycznej w Polsce w 2022 roku

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

Analiza skierowana jest zarówno do firm aktywnie uczestniczących w rynku detalicznym jak i tych, które dopiero zamierzają rozpocząć działalność w tym obszarze. Celem raportu jest bieżące monitorowanie (kwartalne) rynku detalicznego energii elektrycznej w dobie zmieniającej się sytuacji na rynku energii. W opracowaniu szczegółowo przeanalizowana zostanie zmieniająca się struktura rynku detalicznego energii elektrycznej pod kątem sprzedawców, głównie przedsiębiorstw obrotu, z wyodrębnieniem grupy „zasiedziałych” i alternatywnych oraz pod kątem formy sprzedaży (umowy kompleksowe i umowy sprzedaży). Wielkości prezentowane narastająco, odniesione zostaną do analogicznych okresów roku poprzedniego, a dla wybranych wielkości (cen) przedstawione zostaną wielkości minimalne i maksymalne. Jednocześnie, dla pełniejszego obrazu sytuacji, zmiany cen sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, przedstawione zostaną również w ujęciu poszczególnych kwartałów ostatnich dwóch lat.

W opracowaniu przedstawiono zmiany cen na rynku hurtowym, w tym na rynku terminowym TGE, moją one bowiem zdecydowany wpyw na kształtowanie się cen na rynku detalicznym.

Nie zabraknie również odniesienia do zdarzeń z ostatnich dwóch lat, które w zdcydowany sposób wpłynęły na rynek energii elektrycznej, wielkość i strukturę sprzedaży oraz ceny. W roku 2020 świat opanowała globalna pandemia koronowirusa SARS-CoV-2, na terenie Polski stan epidemii ogłoszono 20 marca. Zjawisko to ma ogromny wpływ na globalną gospodarkę oraz na sytuację w kraju, w konsekwencji również na rynek energii, wielkość i strukturę sprzedaży oraz na poziom cen. W 2021 rosło zużycie energii elektrycznej, co wynikało z wyższego zapotrzebowania spowodowanego odradzającą się gospodarką po kolejnej fali pandemii COVID-19. Jednocześnie: niższa generacja z tańszych źródeł (generacja wiatrowa), wzrost notowań EUA do historycznie najwyższych poziomów, wzrost ubytków systemowych i spadek importu, to czynniki, które spowodowały mocny wzrost cen energii elektrycznej na rynku hurtowym. Sytuacja znajduje odzwierciedlenie we wzroście cen energii rynku detalicznego w 2022 roku.

W kontekście zachodzących zjawisk, wydanie roku 2022 będzie nadal szczególnie interesujące i przydatne dla uczestników rynku detalicznego zarówno w obszarze cen, jak i do wyników przedsiębiorstw obrotu. Analizie poddane zostaną w szczególności informacje dotyczące:

  1. Zmiany wolumenu sprzedaży energii i liczby odbiorców końcowych w poszczególnych grupach odbiorców (wg poziomu napięcia sieci, rodzaju umowy, kategorii sprzedawcy - PO i POSD).
  2. Rozwoju zasady TPA.
  3. Cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w poszczególnych grupach odbiorców (wg poziomu napięcia sieci, rodzaju umowy, kategorii sprzedawcy - PO i POSD), z podatkiem akcyzowym i po jego wyeliminowaniu.
  4. Struktury i ceny zakupu energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa obrotu.
  5. Rentowności i marży na działalności energetycznej.

Działalność spółek, które już uczestniczą w rynku detalicznym, zostanie przedstawiona na tle konkurencji, tj. średniej dla wybranych konkurentów (tzw. „peer group”) oraz średniej dla danego segmentu przedsiębiorstw obrotu (zasiedziałych POSD i pozostałych PO).

Analizowane wielkości zostaną zaprezentowane w formie tabelarycznej lub graficznej. Przedstawiona w raporcie pogłębiona analiza rynku detalicznego, będzie skutecznym narzę­dziem dla kadry zarządzającej, mogącym przyczynić się do umocnienia pozycji przedsiębiorstwa na detalicznym rynku ener­gii.

Przedstawiona w raporcie pogłębiona analiza rynku detalicznego, będzie skutecznym narzędziem dla kadry zarządzającej, mogącym przyczynić się do umocnienia pozycji przedsiębiorstwa na detalicznym rynku ener­gii.

Kontakt:
Dorota Zaborska
tel. 22-444-20-63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.