PL EN DE

Koszty wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach na węglu kamiennym

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

Koszty wytwarzania w zestawieniu z poziomem przychodów, decydują o wynikach i przyszłości firm. W ostatnich latach, z powodu trudnej sytuacji, firmy decydowały się na przeprowadzanie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego. Jednymi z kluczowych czynników determinujących wyniki finansowe są: poziom cen uprawnień do emisji CO2 oraz cen węgla kamiennego.

Jak wygląda sytuacja obecnie, jakie są różnice w poziomie kosztów pomiędzy wytwórcami, jak kształtują się ceny sprzedawanej energii, co wpływa na poziom osiąganych wyników. Wreszcie jaki wpływ na poziom kosztów, mają ceny uprawnień do emisji CO2 i ceny węgla kamiennego.

Na te pytania, spróbujemy odpowiedzieć w naszym opracowaniu. Proponujemy wykonanie kwartalnej analizy kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach produkujących energię, w oparciu o węgiel kamienny. Elektrownie podzielone zostaną na dwie grupy, pod względem poziomu mocy zainstalowanej (do 1000 MW i o mocy zainstalowanej powyżej 1000 MW).

Przeanalizowane zostaną między innymi:

  • rachunki wyników (na energii elektrycznej i na działalności energetycznej),
  • jednostkowe koszty wytwarzania energii elektrycznej, które obejmą: koszty działalności własnej, koszty umorzonych praw majątkowych, koszty sprzedaży, koszty zarządu, pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe,
  • jednostkowe techniczne koszty wytwarzania (koszty stałe i zmienne ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej pozycji – kosztów paliwa),
  • koszty zużytego węgla kamiennego (PLN/tonę i PLN/GJ) oraz ilość zużytego węgla,
  • ceny sprzedawanej energii elektrycznej,
  • marża na energii sprzedanej,
  • rentowność na energii elektrycznej,
  • rentowność na działalności energetycznej,
  • koszty CO2 (PLN/MWh wyprodukowanej energii elektrycznej i cieplnej),
  • produktywność wytwarzania energii elektrycznej (na 1 MW mocy zainstalowanej).

Wybrane wielkości (rentowność, jednostkowe koszty, ceny) przedstawione zostaną w formie rankingu dla poszczególnych jednostek wytwórczych (bez możliwości identyfikacji podmiotu – wyjątek mogą stanowić jednostki będące własnością zamawiającego).

Analizie poddane zostaną poszczególne kwartały 2023 roku, w odniesieniu do odpowiednich kwartałów roku poprzedniego.

Kontakt:
Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.