PL EN DE

Sytuacja techniczno-ekonomiczna sektora elektroenergetycznego

Pakiet 4 opracowań kwartalnych

Opracowanie wydawane jest w cyklach kwartalnych przez ARE S.A. od 1998 roku. Zawiera szerokie spektrum informacji o bieżącej sytuacji w sektorze elektroenergetycznym i jego podsektorach. Raport przedstawia analityczny obraz i ocenę aktualnych wydarzeń i zacho­dzących zmian, który został oparty na rzetelnych danych prezentowanych w formie tabelarycznej lub graficznej. Informacje prezentowane są narastająco w zestawieniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Opracowanie zawiera między innymi informacje o:

 • zużyciu energii elektrycznej,
 • produkcji energii elektrycznej i zmieniającej się strukturze (szczególna uwaga skierowana jest na odnawialne źródła energii), imporcie i eksporcie,
 • strukturze i wielkości rynku hurtowego,
 • zmianach na detalicznym rynku energii, rozwoju zasady TPA,
 • cenach energii na rynku hurtowym, u wytwórców oraz w przedsiębiorstwach obrotu w podziale na kierunki sprzedaży,
 • cenach detalicznych energii elektrycznej dla różnych grup odbiorców końcowych (z akcyzą i bez podatku akcyzowego),
 • opłatach dystrybucyjnych dla odbiorców końcowych,
 • cenach brutto energii elektrycznej (łącznie z dystrybucją) w parytecie siły nabywczej (PPS) w krajach Unii Europejskiej,
 • kosztach wytwarzania, również jednostkowych w podziale na poszczególne technologie wytwarzania (w tym kosztach zużytych paliw),
 • kosztach dostarczania energii elektrycznej,
 • jednostkowych kosztach energii elektrycznej sprzedanej do odbiorców końcowych, w podziale na przedsiębiorstwa obrotu „zasiedziałe” i alternatywne przedsiębiorstwa obrotu,
 • rachunku wyników w poszczególnych podsektorach i grupach wytwórców (elektrownie na węglu kamiennym, elektrownie cieplne na węglu brunatnym, elektrownie cieplne na biomasę, elektrociepłownie opalane gazem, elektrociepłownie (bez BM i opalanych gazem), elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe,
 • wyniku na obrocie uprawnieniami do emisji CO2 wprzedsiębiorstwach wytwórczych,
 • wynikach finansowych sektora elektroenergetycznego,
 • wynikach finansowych firm energetycznych, notowanych na GPW,
 • bilansach mocy i energii elektrycznej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, w opracowaniu przedstawimy również udział w opłacie dystrybucyjnej obciążeń wynikających z istnienia opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej, opłaty końcowej oraz opłaty mocowej.

Kontakt:
Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.