PL EN DE

Pakiet 2 opracowań półrocznych

Monitorowanie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych stanowi istotny element informacji o zmianach zachodzących w obszarze handlu energią.

Niniejsze opracowanie w formie 2 raportów półrocznych, zawierać będzie kwartalne i półroczne ceny energii elektrycznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

Pakiet 2 opracowań półrocznych

Głównym składnikiem kosztów wytwarzania energii elektrycznej w jednostkach energetyki zawodowej jest paliwo produkcyjne – w większości węgiel kamienny.

Handel węglem energetycznym w kraju zdominowany jest przez kontrakty bilateralne, zawierane pomiędzy spółkami wydobywczymi a grupami energetycznymi, co powoduje, iż ustalenie transparentnej, rynkowej ceny paliwa jest niezwykle trudne. Celem pracy jest przedstawienie rzetelnego obrazu relacji zachodzących na krajowym i regionalnym rynku węgla energetycznego (popyt i podaż węgla energetycznego, ceny sprzedaży węgla energetycznego przez górnictwo węgla kamiennego, ceny zakupu węgla kamiennego przez elektrownie i elektrociepłownie zawodowe w zależności od parametrów paliwa i skali zużycia, ceny węgla na międzynarodowym rynku ARA, ceny frachtów).