PL EN DE

Prognoza wartości indeksu węglowego PSCMI 1 w latach 2023-2025

W opracowaniu zostanie przedstawiona prognoza wartości indeksu PSCMI 1 w ujęciu miesięcznym na lata 2023 - 2025.

Zakres opracowania obejmie:

  • opis czynników wpływających na kształtowanie się cen węgla, w tym opis sytuacji na polskim i światowym rynku,
  • opis metodologii wykonanej prognozy,
  • prognozę wartości indeksu PSCMI 1,
  • analizę wyników prognozy.

Prognoza zostanie oparta na bieżących danych rynkowych, mających wpływ na ceny węgla. Dane te zostaną wcześniej przeanalizowane pod kątem ich wpływu na ceny paliw. Model, na podstawie którego zostanie wykonana predykcja wybrany został w oparciu o eksperckie analizy przedmiotowego zagadnienia. Metodologia oparta zostanie o regresję wieloraką, którą w skrócie można opisać jako szacowanie wartości zmiennej objaśnianej za pomocą wpływających na jej wartość, wartości zmiennych objaśniających.

Jako analizowane zmienne, wybrane zostaną spośród danych rynkowych i ekonomicznych te, których wpływ na poziom indeksu PSCMI 1 jest najbardziej znaczący. Analiza taka zostanie przeprowadzona każdorazowo, tak aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie zmiennych objaśniających. Wynik obliczeń poddany zostanie ocenie eksperckiej.

Oferujemy również możliwość przedłużenia okresu predykcji na podstawie indywidualnych ustaleń z Zamawiającym.

Kontakt:
Jakub Jaworski
tel. 22-444-20-64
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.