PL EN DE

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw energetyki w 2022 r. (dane zagregowane)

Opracowanie roczne

Opracowanie zawiera dane podsumowujące roczną działalność elektroenergetyki i przygotowywane jest przez ARE S.A. od wielu lat. Zakres prezentowanych informacji oparto na rachunku wyników, danych bilansowych oraz danych o działalności energetycznej. Podano bardzo szerokie spektrum wielkości i wskaźników technicznych i ekonomiczno-finansowych będących istotnym narzędziem do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Dla wielu wskaźników określono normy, od których odchylenia świadczą o występowaniu nieprawidłowości.

Zawarte informacje dotyczą syntetycznych wyników elektroenergetyki zawodowej w podziale na podsektory oraz szczegółowych informacji o grupach przedsiębiorstw podsektorów wytwarzania i obrotu hurtowego (PO). W rozdziale dotyczącym przedsiębiorstw wytwórczych zagregowane grupy to: elektrownie zawodowe na węglu brunatnym, elektrownie zawodowe na węglu kamiennym, razem elektrownie, elektrociepłownie zawodowe na węglu kamiennym, elektrociepłownie zawodowe gazowe, w tym opalane wyłącznie gazem, elektrownie i elektrociepłownie zawodowe na biomasę, razem elektrociepłownie zawodowe, razem elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, razem elektrociepłownie niezależne oraz razem podsektor. Wybrane informacje o działalności energetycznej prezentowane są również dla grupy elektrowni wodnych zawodowych i elektrowni wiatrowych (>10 MW).

W rozdziałach dotyczących podsektorów OSD, POSD i PO, oprócz wielkości sumarycznych oraz dla grup, informacje dotyczące cen i wskaźników uzupełniono o wielkości minimalne i maksymalne w podsektorach.

Raport uzupełnia rozdział prezentujący rankingi grup energetycznych i wybranych dużych przedsiębiorstw (dane nieidentyfikowalne) wg wybranych wskaźników dla poszczególnych rodzajów działalności (działalność wytwórcza, dystrybucyjna i obrót detaliczny).

Opracowanie zawiera również wyniki działalności polskich grup energetycznych (GK PGE S.A., GK TAURON PE S.A., GK ENERGA S.A., GK ENEA S.A.) z ostatnich dwóch lat.

Kontakt:
Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.