PL EN DE

RESTRUKTURYZACJA, KONCENTRACJA, PRYWATYZACJA I REGULACJA PRZEDSIĘBIORSTW

 • Analizy:
  • Procesów restrukturyzacyjnych, konsolidacyjnych, prywatyzacyjnych w sektorze paliw i energii.
  • Przedsiębiorstw i kierunki ich działań.
  • Rynków mediów energetycznych i nośników energii (oraz prognozy cen hurtowych i detalicznych paliw i energii).
 • Plany optymalizacji działań przedsiębiorstw.
 • Doradztwo w zakresie:
  • Rynków energii.
  • Planowania rozwoju przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 • Opracowanie taryf dla energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych oraz projektów założeń do planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe.
© 2018 - 2021 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143