szukaj
are_logo

Zawarto滄 tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

O AREBADANIA
STATYSTYCZNE
DORADZTWO
ENERGETYCZNE
PROGNOZY
ENERGETYCZNE
CENTRUM INFORMACJI
O RYNKU ENERGII
 
Nowo艣ci
...........................................................................................................
Doradztwo
...........................................................................................................
Raporty i analizy
Opracowania kwartalne
Opracowania p贸艂roczne
Opracowania roczne
...........................................................................................................
Prognozy energetyczne
...........................................................................................................
Opracowania dedykowane
...........................................................................................................
Wydawnictwa
...........................................................................................................
Us艂ugi on-line
...........................................................................................................
Centrum Informacji o Rynku Energii
...........................................................................................................

DORADZTWO

ZESPÓ艁 DORADZTWA ARE S.A. nieustannie monitoruje rynek energii w Polsce. 艢ledzimy zarówno dzia艂ania legislacyjne podmiotów zajmuj膮cych si臋 energetyk膮 na najwy偶szym szczeblu, ale tak偶e nastroje panuj膮ce w艣ród wszystkich adresatów tych rozwi膮za艅.

Priorytetem dla nas jest zachowanie równowagi pomi臋dzy 艣wiadczeniem us艂ug dla jednostek rz膮dowych i publicznych oraz klientów biznesowych.

Dbamy o najwy偶sz膮 jako艣膰 swoich prac i ich obiektywno艣膰 bez wzgl臋du na to, kto zwróci艂 si臋 do nas o pomoc.

Janusz Smardz - Dyrektor Zak艂adu Us艂ug Doradczych ARE S.A.


Agencja Rynku Energii S.A. jako podmiot wspieraj膮cy funkcjonowanie rynku paliw i energii w Polsce, od pocz膮tku dzia艂alno艣ci mocno akcentuje swoj膮 obecno艣膰 w kreowaniu rozwi膮za艅 dla tworz膮cego si臋 rynku energii, liberalizacji sieciowych rynków energetycznych, problemów regulacji i deregulacji oraz konkurencji na rynkach energii. Komórka doradcza ARE, sk艂adaj膮ca si臋 z najlepszych specjalistów, oferuje Pa艅stwu szerokie spektrum us艂ug, dostosowanych do konkretnych potrzeb. Pomo偶emy Pa艅stwu rozwi膮za膰 ka偶dy problem, bez wzgl臋du na segment prowadzonej przez Pa艅stwa dzia艂alno艣ci.

Kontakt:
Janusz Smardz
tel. (22) 444-20-60
e-mail: janusz.smardz@are.waw.pl


Analityka techniczno - ekonomiczna

 • Projekty i raporty z zakresu ekonomiki, marketingu i zarz膮dzania.
 • Analizy:
  - Porównawcze w zakresie ekonomiki bran偶y elektroenergetycznej.
  - (wraz z ocen膮) pozycji rynkowej uczestników rynku energii.
  - Rynku kapita艂owego.
  - Efektywno艣ci projektów inwestycyjnych.
 • Monitorowanie pozycji przedsi臋biorstwa energetycznego na polskim rynku energii.
 • Badanie preferencji, zachowa艅 oraz reakcji odbiorców energii elektrycznej na zmiany w obszarze rynku.
 • Opracowanie planów optymalizacji dzia艂a艅 przedsi臋biorstw.
 • Opracowywanie nowych produktów techniczno-ekonomicznych, zgodnie z oczekiwaniami klientów i zapotrzebowaniem na rynku.Restrukturyzacja, koncentracja, prywatyzacja i regulacja przedsi臋biorstw

 • Analizy:
  - Proces贸w restrukturyzacyjnych, konsolidacyjnych, prywatyzacyjnych w sektorze paliw i energii.
  - Strategiczne przedsi臋biorstw i strategii ich dzia艂a艅.
  - Rynk贸w medi贸w energetycznych i no艣nik贸w energii,
  (oraz prognozy) cen hurtowych i detalicznych paliw i energii.
 • Plany optymalizacji dzia艂a艅 przedsi臋biorstw.
 • Doradztwo w zakresie:
  - Rynk贸w energii.
  - Planowania rozwoju przedsi臋biorstw, instytucji publicznych oraz jednostek samorz膮du terytorialnego.
 • Opracowanie taryf dla energii elektrycznej, ciep艂a i paliw gazowych oraz projekt贸w za艂o偶e艅 do plan贸w zaopatrzenia w energi臋 elektryczn膮, ciep艂o i paliw gazowych.Zarz膮dzanie przedsi臋biorstwem

 • Optymalizacja kosztów zarz膮dzania mediami u odbiorców.
 • Doradztwo w zakresie:
  - Inwestowania w uk艂ady kogeneracji rozproszonej opartej o gaz, biogaz i biomas臋 (dobór technicznych uk艂adów kogeneracyjnych do indywidualnych potrzeb energetycznych obiektów, opracowanie studium wykonalno艣ci inwestycji, doradztwo w wyborze dostawców urz膮dze艅, itp.).
  - Zakresie zarz膮dzania emisj膮 dwutlenku w臋gla w przedsi臋biorstwie (wykonywanie prognoz emisji, okre艣lenie efektywnych ekonomicznie dzia艂a艅 ukierunkowanych na redukcj臋 emisji CO2, dobór w艂a艣ciwych instrumentów zarz膮dzania ryzykiem zwi膮zanym z emisj膮 CO2).
  - Podnoszenia efektywno艣ci energetycznej (wskazanie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do poprawy efektywno艣ci po analizie stanu aktualnego, ocena efektywno艣ci ekonomicznej ewentualnej inwestycji, wskazanie 藕róde艂 finansowania projektu).
  - Oceny, przygotowania do realizacji oraz organizacji finansowania projektów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzgl臋dnieniem projektów zwi膮zanych z energetyk膮 odnawialn膮 (energetyka wiatrowa, fotowoltaika, biogazownie).Odnawialne 藕r贸d艂a energii

 • Analizy:
  - Stanu rozwoju polskiego i europejskiego rynku i id膮cych za tym mo偶liwo艣ci inwestycyjnych.
  - Op艂acalno艣ci ekonomicznej inwestycji.
 • Opracowanie studi贸w wykonalno艣ci.
 • Przeprowadzenie audyt贸w energetycznych.
 • Kalkulacja zysk贸w energetycznych.
 • Ocena mo偶liwo艣ci:
  - Przy艂膮czenia do KSE.
  - Finansowania inwestycji ze 艣rodk贸w zewn臋trznych.
 • Wst臋pna ocena 艣rodowiskowa.
 • Projekty planowania energetycznego.

OFERTA

Oferta Agencji Rynku Energii S.A. adresowana jest do przedsi臋biorców z sektora paliw i energii jak i instytucji i firm wspomagaj膮cych ich dzia艂alno艣膰.
PORTAL
SPRAWOZDAWCZY


System s艂u偶y do wprowadzania, przesy艂ania, weryfikowania, przegl膮dania i archiwizacji wprowadzonych formularzy sprawozda艅 statystycznych.
SKLEP
INTERNETOWY


Zapraszamy do zapoznania si臋 z ofert膮 wydawnicz膮 ARE. Nasze wydawnictwa oferujemy w wersji elektronicznej (w formacie PDF), jak równie偶 w wersji papierowej.
Klienci ARE

Zawarto滄 tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Copyright © 2015 Agencja Rynku Energii S.A. Agencja Rynku Energii S.A 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143 tel.: +48 22 444 20 00