szukaj
are_logo

Zawarto滄 tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

O AREBADANIA
STATYSTYCZNE
DORADZTWO
ENERGETYCZNE
PROGNOZY
ENERGETYCZNE
CENTRUM INFORMACJI
O RYNKU ENERGII
 
Nowo艣ci
...........................................................................................................
Doradztwo
...........................................................................................................
Raporty i analizy
Opracowania kwartalne
Opracowania p贸艂roczne
Opracowania roczne
...........................................................................................................
Prognozy energetyczne
...........................................................................................................
Opracowania dedykowane
...........................................................................................................
Wydawnictwa
...........................................................................................................
Us艂ugi on-line
...........................................................................................................
Centrum Informacji o Rynku Energii
...........................................................................................................

Indywidualne badania ankietowe

Indywidualne badania statystyczne, realizowane w obszarze oraz szczegó艂owo艣ci uzgodnionej z klientem, obejmuj膮 wykonanie nast臋puj膮cych prac:

+ wi臋cejWyb贸r optymalnych kierunk贸w inwestowania w przedsi臋biorstwie wytw贸rczym w perspektywie roku 2050

Celem pracy jest okre艣lenie optymalnych z punktu widzenia przedsi臋biorstwa wytw贸rczego, b膮d藕 grupy kapita艂owej prowadz膮cej dzia艂alno艣膰 w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciep艂a sieciowego, kierunk贸w inwestowania w aktywa wytw贸rcze.

+ wi臋cejBiznesplan farmy fotowoltaicznej

W ramach oceny atrakcyjno艣ci inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, proponujemy Pa艅stwu opracowanie biznes planu oraz modelu finansowego przyk艂adowej instalacji lub instalacji wskazanej przez klienta.

+ wi臋cejPerspektywy wzrostu zapotrzebowania na gaz. w r贸偶nych regionach Polski

Praca sk艂ada膰 si臋 b臋dzie z dw贸ch zasadniczych cz臋艣ci. Pierwsza z nich obejmowa膰 b臋dzie charakterystyk臋 obecnego rynku gazu ziemnego w Polsce.

+ wi臋cejOszacowanie potencja艂u biomasy wykorzystywanej w energetyce na terenie wybranego obszaru

W ostatnich latach, w wyniku wzrostu liczby oddanych do u偶ytku kot艂ów dedykowanych, zainteresowanie biomas膮 niskokaloryczn膮 znacznie wzros艂o.

+ wi臋cejStudium wykonalno艣ci biogazowi

Rozwój odnawialnych 藕róde艂 energii jest jednym z g艂ównych kierunków polityki energetycznej Polski jak i Unii Europejskiej. Jedn膮 z najbardziej pewnych ekonomicznie technologii pozyskania energii elektrycznej oraz cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych no艣ników s膮 biogazownie.

+ wi臋cejBenchmark efektywno艣ci farm wiatrowych w Polsce

Energetyka wiatrowa jest obecnie najdynamiczniej rozwijaj膮c膮 si臋 technologi膮 produkcji odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Bior膮c pod uwag臋 ilo艣膰 czynników wp艂ywaj膮cych na efektywno艣膰 farmy wiatrowej, dobór optymalnych turbin wiatrowych lub odpowiedniej lokalizacji stanowi膮 du偶e wyzwanie dla inwestorów.

+ wi臋cej

OFERTA

Oferta Agencji Rynku Energii S.A. adresowana jest do przedsi臋biorców z sektora paliw i energii jak i instytucji i firm wspomagaj膮cych ich dzia艂alno艣膰.
PORTAL
SPRAWOZDAWCZY


System s艂u偶y do wprowadzania, przesy艂ania, weryfikowania, przegl膮dania i archiwizacji wprowadzonych formularzy sprawozda艅 statystycznych.
SKLEP
INTERNETOWY


Zapraszamy do zapoznania si臋 z ofert膮 wydawnicz膮 ARE. Nasze wydawnictwa oferujemy w wersji elektronicznej (w formacie PDF), jak równie偶 w wersji papierowej.
Klienci ARE

Zawarto滄 tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Copyright © 2015 Agencja Rynku Energii S.A. Agencja Rynku Energii S.A 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143 tel.: +48 22 444 20 00