szukaj
are_logo

ZawartoťŠ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

O AREBADANIA
STATYSTYCZNE
DORADZTWO
ENERGETYCZNE
PROGNOZY
ENERGETYCZNE
CENTRUM INFORMACJI
O RYNKU ENERGII
 
Nowo┼Ťci
...........................................................................................................
Doradztwo
...........................................................................................................
Raporty i analizy
Opracowania kwartalne
Opracowania półroczne
Opracowania roczne
...........................................................................................................
Prognozy energetyczne
...........................................................................................................
Opracowania dedykowane
...........................................................................................................
Wydawnictwa
...........................................................................................................
Usługi on-line
...........................................................................................................
Centrum Informacji o Rynku Energii
...........................................................................................................

Prognozy energetyczne

Prognozy o d┼éugim horyzoncie czasowym charakteryzuj─ů si─Ö du┼╝ym stopniem niepewno┼Ťci. Mog─ů si─Ö one sprawdzi─ç o tyle, o ile za┼éo┼╝enia na jakich si─Ö opieraj─ů zostan─ů zrealizowane.

Takie prognozy wykonuje si─Ö cz─Östo w formie kilku scenariuszy lub w ramach ich sporz─ůdzania, opracowuje si─Ö analizy wra┼╝liwo┼Ťci, które pozwalaj─ů na ocen─Ö wp┼éywu poszczególnych , najwa┼╝niejszych czynników oddzia┼éuj─ůcych na prognozowane zjawiska.

Hanna Mikołajuk - Dyrektor ds. Doradztwa i Statystyki ARE S.A

Oferta Agencji Rynku Energii S.A. obejmuje prognozy rozwoju sektora energetycznego. W tym obszarze zespó┼é ARE S.A. ma wieloletnie do┼Ťwiadczenia - prognozy sporz─ůdzane s─ů przez nas od pocz─ůtku istnienia Agencji. Korzystamy przy tym z bogatej, stale rozbudowywanej autorskiej bazy informacyjnej.

Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energi─Ö opracowywane s─ů zgodnie z metodyk─ů powszechnie stosowan─ů w ┼Ťwiatowych badaniach energetycznych. Modele prognostyczne, oparte na tej metodyce zosta┼éy opracowane w Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois, USA i by┼éy rozpowszechniane w ramach Projektów Wspó┼épracy Technicznej przez Mi─Ödzynarodow─ů Agencj─Ö Energii Atomowej. S─ů one zaadaptowane przez ARE S.A. do warunków polskich i na bie┼╝─ůco aktualizowane.

W naszych prognozach znajduj─ů odzwierciedlanie zarówno obowi─ůzuj─ůce jak i projektowane zasady i kierunki polityki energetycznej Polski oraz ca┼éej Unii Europejskiej. Przyjmowane w pracach prognostycznych za┼éo┼╝enia oraz warunki ich realizacji obejmuj─ů przepisy prawne reguluj─ůce dzia┼éalno┼Ť─ç przedsi─Öbiorstw energetycznych a tak┼╝e podstawowe uwarunkowania funkcjonowania konsumentów paliw i energii, wp┼éywaj─ůce na poziom popytu. Mowa tu o przepisach, które oddzia┼éywa─ç mog─ů na trendy rozwoju sektora energetycznego, w szczególno┼Ťci elektroenergetyki i ciep┼éownictwa.

Przy opracowywaniu projekcji ┼Ťrednio- i d┼éugoterminowych uwzgl─Ödniane s─ů, mi─Ödzy innymi:
  • prognozowany poziom rozwoju gospodarczego kraju jako podstawowa si┼éa sprawcza zmian zapotrzebowania na paliwa i energi─Ö,
  • prognozy dost─Öpno┼Ťci i cen paliw pierwotnych (gazu ziemnego, ropy naftowej, w─Ögla),
  • wymagania wynikaj─ůce z konieczno┼Ťci zmniejszania niekorzystnego wp┼éywu energetyki na ┼Ťrodowisko naturalne:
    • ograniczenie emisji;
    • potencja┼é i dynamika wykorzystania OZE;
  • mo┼╝liwo┼Ťci poprawy efektywno┼Ťci wykorzystania energii,
  • mo┼╝liwe dost─Öpne technologie wytwarzania energii elektrycznej (parametry techniczne i kosztowe).
W wyniku prac prognostycznych zrealizowanych na przestrzeni ostatnich lat powsta┼éy projekcje krajowego lub regionalnego zapotrzebowania na paliwa i energi─Ö, projekcje potencjalnych sposobów pokrycia tego zapotrzebowania, czyli kierunków rozwoju podsektorów energetycznych, czy projekcje krajowych cen no┼Ťników energii oraz emisji zanieczyszcze┼ä.

Nowy, ale wykonywany ju┼╝ tak┼╝e przez ARE S.A. rodzaj projekcji, to prognozy wspomagaj─ůce budow─Ö strategii rozwoju poszczególnych firm (grup) energetycznych, czyli prognozy indywidualne.

Nasze projekcje konstruowane s─ů jako autorskie prace ARE S.A. lub, po przeprowadzeniu konsultacji, zgodnie z potrzebami i wymaganiami naszych klientów.

Kontakt:
Hanna Mikołajuk
tel. (22) 444-20-40
e-mail: hanna.mikolajuk@are.waw.pl


  OFERTA

Oferta Agencji Rynku Energii S.A. adresowana jest do przedsi─Öbiorców z sektora paliw i energii jak i instytucji i firm wspomagaj─ůcych ich dzia┼éalno┼Ť─ç.
 
 
  PORTAL
SPRAWOZDAWCZY


System s┼éu┼╝y do wprowadzania, przesy┼éania, weryfikowania, przegl─ůdania i archiwizacji wprowadzonych formularzy sprawozda┼ä statystycznych.
 
 
  SKLEP
INTERNETOWY


Zapraszamy do zapoznania si─Ö z ofert─ů wydawnicz─ů ARE. Nasze wydawnictwa oferujemy w wersji elektronicznej (w formacie PDF), jak równie┼╝ w wersji papierowej.
 
 
Klienci ARE

ZawartoťŠ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Copyright © 2015 Agencja Rynku Energii S.A. Agencja Rynku Energii S.A 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143 tel.: +48 22 444 20 00