szukaj
are_logo

Zawarto滄 tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

O AREBADANIA
STATYSTYCZNE
DORADZTWO
ENERGETYCZNE
PROGNOZY
ENERGETYCZNE
CENTRUM INFORMACJI
O RYNKU ENERGII
 
Nowo艣ci
...........................................................................................................
Doradztwo
...........................................................................................................
Raporty i analizy
Opracowania kwartalne
Opracowania p贸艂roczne
Opracowania roczne
...........................................................................................................
Prognozy energetyczne
...........................................................................................................
Opracowania dedykowane
...........................................................................................................
Wydawnictwa
...........................................................................................................
Us艂ugi on-line
...........................................................................................................
Centrum Informacji o Rynku Energii
...........................................................................................................

芦 poprzednia strona   1 / 3   nast臋pna strona 禄

Analiza rynku praw maj膮tkowych PMOZE_A w Polsce

Obrót zielonymi certyfikatami odbywa si臋 za po艣rednictwem prowadzonego przez Towarow膮 Gie艂d臋 Energii S.A. Rejestru 艢wiadectw Pochodzenia, w transakcjach sesyjnych na rynku praw maj膮tkowych lub w transakcjach pozasesyjnych.

+ wi臋cejRozw贸j detalicznych rynk贸w energii elektrycznej w Polsce i Unii Europejskiej

Praca skierowana jest do przedsi臋biorstw obrotu aktywnie uczestnicz膮cych w detalicznym rynku energii elektrycznej. W obliczu rosn膮cej konkurencji, rozw贸j nowych, innowacyjnych produkt贸w energetycznych jest niezb臋dny dla utrzymania atrakcyjno艣ci oferty.

+ wi臋cejRynek gazu ziemnego

Dzia艂alno艣膰 zwi膮zana z hurtow膮 i detaliczn膮 sprzeda偶膮 gazu ziemnego stanowi istotny segment dzia艂alno艣ci koncern贸w energetycznych w Unii Europejskiej. Post臋puj膮ca liberalizacja rynku gazu ziemnego w kraju stwarza przed rodzimymi grupami energetycznymi nowe wyzwania, jak r贸wnie偶 mo偶liwo艣ci.

+ wi臋cejOcena strat energii elektrycznej oraz r贸偶nic bilansowych w sieciach operator贸w system贸w dystrybucyjnych

Opracowanie zawiera膰 b臋dzie analiz臋 statystyczn膮 strat i ró偶nic bilansowych w sieciach OSD za okres ostatnich 3 lat. Proponowane opracowanie b臋dzie sk艂ada膰 si臋 z dwóch cz臋艣ci.

+ wi臋cejOcena statystyczna stanu elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych

Praca sk艂ada si臋 z dw贸ch cz臋艣ci. W pierwszej z nich zostanie przeprowadzona analiza statystyczna wska藕nik贸w uznanych za mierniki jako艣ci sieci dystrybucyjnych 艣redniego i niskiego napi臋cia.

+ wi臋cejSytuacja finansowa przedsi臋biorstw energetyki (dane zagregowane)

Opracowanie zawiera dane podsumowuj膮ce roczn膮 dzia艂alno艣膰 elektroenergetyki i przygotowywane jest przez ARE S.A. od wielu lat. Zakres prezentowanych informacji oparto na rachunku wyników, danych bilansowych oraz danych o dzia艂alno艣ci energetycznej.

+ wi臋cejPieni膮dz w przedsi臋biorstwach elektroenergetycznych

Proponowany raport zawiera膰 b臋dzie informacje potrzebne zarówno przedsi臋biorstwom sektora jak równie偶 inwestorom i kredytodawcom oraz kontrahentom.

+ wi臋cejAnaliza zu偶ycia paliw, energii elektrycznej i ciep艂a na wybranym obszarze kraju

Celem opracowania b臋dzie przedstawienie szerszego kontekstu zu偶ycia wszystkich wa偶niejszych no艣nik贸w energii na wybranym obszarze kraju (wojew贸dztwo, region, powiat, inne miasto).

+ wi臋cejAnaliza rentowno艣ci grup taryfowych na wysokim, 艣rednim i niskim napi臋ciu w przedsi臋biorstwach obrotu oraz w przedsi臋biorstwach zajmuj膮cych si臋 dystrybucj膮 energii elektrycznej

Analiza rentowno艣ci grup taryfowych dotycz膮ca obrotu i dystrybucji energii elektrycznej zostanie przeprowadzona dla umów kompleksowych oraz umów rozdzielonych. W opracowaniu zostanie podana równie偶 struktura sprzeda偶y energii elektrycznej wed艂ug grup taryfowych.

+ wi臋cejWieloletnia analiza statystyczna kszta艂towania si臋 kierunk贸w sprzeda偶y energii elektrycznej w elektrowniach i elektrociep艂owniach

W proponowanym opracowaniu zostanie wykonana statystyczna analiza udzia艂u wielko艣ci sprzeda偶y energii elektrycznej w poszczególnych kierunkach w ca艂kowitej sprzeda偶y energii elektrycznej elektrowni i elektrociep艂owni oraz ocena znaczenia poszczególnych kierunków sprzeda偶y energii na rynku energii.

+ wi臋cej

OFERTA

Oferta Agencji Rynku Energii S.A. adresowana jest do przedsi臋biorców z sektora paliw i energii jak i instytucji i firm wspomagaj膮cych ich dzia艂alno艣膰.
PORTAL
SPRAWOZDAWCZY


System s艂u偶y do wprowadzania, przesy艂ania, weryfikowania, przegl膮dania i archiwizacji wprowadzonych formularzy sprawozda艅 statystycznych.
SKLEP
INTERNETOWY


Zapraszamy do zapoznania si臋 z ofert膮 wydawnicz膮 ARE. Nasze wydawnictwa oferujemy w wersji elektronicznej (w formacie PDF), jak równie偶 w wersji papierowej.
Klienci ARE

Zawarto滄 tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Copyright © 2015 Agencja Rynku Energii S.A. Agencja Rynku Energii S.A 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143 tel.: +48 22 444 20 00