PL EN DE

Nowości

Agencja Rynku Energii S.A, niezmiennie od lat, monitoruje funkcjonowanie rynku energii, aby swoim Klientom i Partnerom dostarczyć rzetelnej i kompleksowej wiedzy, pozwalającej im właściwie ocenić sytuację rynkową, a w konsekwencji – zracjonalizować swoje bieżące, a także prorozwojowe działania.

Dysponujemy wiedzą, doświadczeniem i niezbędnym know how, które w pełni stawiamy do Państwa dyspozycji. Nasi eksperci są gotowi, chętni i otwarci na współpracę z Państwem, wsłuchując się uważnie w zgłaszane przez Was problemy, a w ślad za tym budują profesjonalne oferty proponujące skuteczne rozwiązania.

Przedstawiamy P.T. Państwu naszą najnowszą ofertę, obejmującą zarówno energetykę konwencjonalną, jak i tę najbardziej dziś nowatorską, a dotyczącą Odnawialnych Źródeł Energii. Zachęcam do jej uważnej lektury i liczymy na Państwa zainteresowanie naszymi pracami.

Opracowanie zawierać będzie rzetelną ocenę dokumentacji technicznej i środowiskowej oraz analizę efektywności wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach PV.

Do przygotowania analizy efektywności wytwarzania energii elektrycznej z farm fotowoltaicz­nych, wykorzystane zostaną bieżące dane meteorologiczne i dane techniczne paneli instalowa­nych w analizowanych projektach, co pozwoli z dużą pewnością zaprognozować zdolności produkcyjne farmy fotowoltaicznej. Na potrzeby prognozy przychodów z produkcji energii elektrycznej korzystamy z bieżących prognoz przygotowywanych przez specjalistów z ARE.

Krajowe plany w zakresie energii i klimatu (NECPs) stanowią zintegrowane narzędzia planowania, które państwa członkowskie zobowiązane były przygotować w kontekście realizacji celów UE na 2030 r. w zakresie energii i klimatu. Wymóg ich sporządzania wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu. Państwa członkowskie zobowiązane są wykazać w swoich krajowych planach, w jaki sposób zamierzają przyczynić się do osiągnięcia celów unii energetycznej, w szczególności celów UE na 2030 r. w zakresie energii i klimatu. Cele te obejmują  przede wszystkim założenia UE dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na poziomie co najmniej 32 procent i osiągnięcia efektywności energetycznej na poziomie co najmniej 32,5 procent.

W ostatnich latach obserwujemy w Polsce niezwykle dynamiczny rozwój rynku fotowoltaiki. Według wstępnych danych za rok 2019, łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec roku wyniosła   1526 MW.  W porównaniu do roku 2018  nastąpił wzrost o niemal 970 MW.

Tak dynamiczny rozwój tego sektora OZE w kraju jest możliwy między innymi dzięki stale obniżającym się kosztom technologii oraz wprowadzeniu systemu aukcyjnego. W ostatnim czasie dużym zainteresowaniem cieszy się również dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

Przedmiotem pracy jest przygotowanie zestawu danych, prezentujących rachunek wyników na działalności energetycznej, dla określonych grup przedsiębiorstw obrotu (PO), prowadzących sprzedaż energii odbiorcom końcowym. Informacje dotyczyć będą okresów sprawozdawczych (kwartalnych), począwszy od I do IV kwartału włącznie 2020 roku.

© 2018 - 2021 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143