PL EN DE

Agencja Rynku Energii S.A. oferuje usługę wsparcia strategicznego zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego, której celem jest zmniejszenie kosztów dostaw energii ponoszonych przez klientów. Oferta kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw, które dokonują zakupu energii na podstawie umów bazujących na indeksach giełdowych. Jak wiadomo, ceny energii na giełdach zmieniają się dynamicznie, a więc dobrze jest wiedzieć jak mogą one się kształtować w przyszłości, aby móc kupić energię w okresach z najniższą ceną. Właściwy wybór momentu zakupu w dużym stopniu rzutuje na wyniki finansowe firmy. Do tego potrzebne są dokładne prognozy notowań cen SPOT i w kontraktach terminowych. ARE S.A. oferuje swoje wsparcie w tym obszarze, ponieważ posiada wieloletnie doświadczenie w prognozowaniu energetycznym, bogaty warsztat narzędziowy oraz zespół doświadczonych specjalistów.

Jednym z kluczowych elementów w osiągnięciu celów zdefiniowanych w dokumentach strategicznych UE będzie rozwój technologii wytwarzania i zastosowania wodoru w gospodarce. Wodór jak wiadomo może być wykorzystywany zarówno jako surowiec, paliwo lub nośnik, albo magazyn energii. Aby maksymalnie wykorzystać potencjał podmiotów działających w ramach tego nowopowstającego sektora, potrzebna jest przemyślana strategia, bazująca na możliwie najbardziej aktualnych projekcjach rozwoju tego rynku. Punktem wyjścia w formułowaniu strategii rozwojowych każdego sektora są przede wszystkim analizy potencjalnych obszarów zastosowań oraz możliwości produkcyjnych. Zgodnie z założeniami unijnej polityki energetycznej, głównym źródłem pozyskania wodoru w Europie ma być elektroliza oparta na energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Ważnym pytaniem w tym kontekście jest, ile wodoru będziemy w stanie wyprodukować, biorąc pod uwagę potencjał rozwoju OZE w Polsce w poszczególnych perspektywach czasowych? Kolejnym ważnym pytaniem jest, ile wodoru potrzebujemy, żeby zdekarbonizować sektory takie jak: transport, przemysł, energetyka czy ciepłownictwo?