PL EN DE

Zainteresowanie samochodami elektrycznymi oraz hybrydowymi przez potencjalnych użytkowników w Polsce, jest stale rosnące. Na rynku oferowanych jest coraz więcej modeli, a z miesiąca na miesiąc przybywa coraz więcej ich nabywców. W tych nowych realiach, coraz bardziej świadomego ekologicznie społeczeństwa, elektryczna flota samochodowa, może stanowić wizytówkę nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Energetyka rozproszona, czyli wytwarzanie energii w pobliżu miejsca jej odbioru implikuje konieczność zmiany dotychczasowego modelu systemu energetycznego. Odbiorca energii, który aktywnie uczestniczy w procesie wytwarzania energii elektrycznej, konsumuje energię elektryczną na własne potrzeby, a nadwyżkę wprowadza do sieci. Proces ten znacząco wpływa na funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, w szczególności zaś oddziałuje na wielkość poboru energii elektrycznej z sieci.

Jednym ze skutków pandemii wywołanej przez COVID-19 jest ograniczanie aktywności gospodarczej i społecznej, która widoczna jest również w naszym kraju. Przekłada się to bezpośrednio na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Spadek zużycia nie rozkłada się równomiernie we wszystkich sektorach gospodarki krajowej.

Agencja Rynku Energii S.A. od lat specjalizuje się w opracowywaniu prognoz zapotrzebowania na paliwa i energię w horyzoncie krótko-, średnio- i długoterminowym. Wykorzystuje do tego celu metodykę szeroko stosowaną na świecie, w której za generalną siłę sprawczą wzrostu zapotrzebowania na energię uznaje się wzrost gospodarczy, opisany za pomocą zmiennych makroekonomicznych, zmiany demograficzne, behawioralne, technologiczne oraz tempo poprawy efektywności energetycznej.