pl PL en EN de DE

ANALIZA KRAJOWYCH PLANÓW W ZAKRESIE ENERGII I KLIMATU

Krajowe plany w zakresie energii i klimatu (NECPs) stanowią zintegrowane narzędzia planowania, które państwa członkowskie zobowiązane były przygotować w kontekście realizacji celów UE na 2030 r. w zakresie energii i klimatu. Wymóg ich sporządzania wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu. Państwa członkowskie zobowiązane są wykazać w swoich krajowych planach, w jaki sposób zamierzają przyczynić się do osiągnięcia celów unii energetycznej, w szczególności celów UE na 2030 r. w zakresie energii i klimatu. Cele te obejmują  przede wszystkim założenia UE dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na poziomie co najmniej 32 procent i osiągnięcia efektywności energetycznej na poziomie co najmniej 32,5 procent.

Plany sporządzane przez poszczególne kraje członkowskie powinny odnosić się do pięciu wymiarów unii energetycznej (obniżenie emisyjności, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, wewnętrzny rynek energii oraz badania naukowe, innowacje i konkurencyjność) i powinny zostać  sporządzone zgodne ze  strukturą ustanowioną w rozporządzeniu, tak aby można było zapewnić ich porównywalność i spójność.

Oferowane  opracowanie zawierać będzie analizę porównawczą przedłożonych Komisji Europejskiej planów sporządzonych przez wybrane kraje członkowskie w zakresie jednego z wymiarów, jakim są: badania naukowe, innowacje i konkurencyjność.

Wsparcie w tym szczególnym obszarze jest niezwykle istotne dla rozwoju technologii niskoemisyjnych, energooszczędnych rozwiązań dla przemysłu i usług, podniesienia innowacyjności sektora energetycznego oraz rozwoju elektromobilności. Przeanalizowane zostaną założenia i cele, proponowane projekty w tym zakresie oraz o ile będzie to możliwe przewidywane przez poszczególne kraje nakłady finansowe na te cele.

Kontakt:
Janusz Smardz
tel. 22-444-20-60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2018 - 2020 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143