PL EN DE

Prognoza cen hurtowych energii elektrycznej w perspektywie do roku 2040

Projekcje cen hurtowych energii elektrycznej  są jednym z najbardziej prestiżowych obszarów działalności Agencji Rynku Energii S.A. i jednocześnie najbardziej poszukiwanym na rynku rodzajem analiz. ARE posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie i dysponuje rozbudowanymi narzędziami analityczno-prognostycznymi.

Część z tych narzędzi została opracowana przez uznane ośrodki naukowe z zagranicy, a część stanowi autorski dorobek zespołu ekspertów, znających doskonale specyfikę funkcjonowania polskiego rynku energii elektrycznej. Modele te umożliwiają uwzględnienie szeregu czynników kształtujących ceny na rynku hurtowym takich jak: poziom zapotrzebowania na energię, koszty operacyjne jednostek wytwórczych, koszty paliwowe, koszty środowiskowe, optymalny kształt miksu energetycznego, rozwój OZE (w tym rozproszonych), poziom wymiany międzysystemowej, harmonogram trwałych odstawień i plany budowy nowych jednostek, tryb i charakter pracy poszczególnych źródeł wytwórczych, ograniczenia sieciowe i wiele innych. Obecnie w naszych modelach wyodrębnia się wszystkie bloki cieplne, wraz z ich charakterystyką techniczno-ekonomiczną. Stosowane modele bazują na godzinowej rozdzielczości czasowej co pozwala na  wykonywanie projekcji w horyzontach:  krótko- średnio- i długoterminowych. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia również szczegółową analizę funkcjonowania niesterowalnych źródeł energii, jak również nowych rozwiązań technologicznych takich jak: bateryjne magazyny energii, elektrolizery, usługi DSR. Projekcje cen energii elektrycznej wykonywane są
w podziale na ceny w pasmach (podstawowym, szczytowym i podszczytowym).

Oferowane prognozy bazują na najbardziej aktualnych danych makroekonomicznych, demograficznych technicznych i rynkowych (w odniesieniu do projekcji PKB, notowań określonych instrumentów na rynkach krajowych i zagranicznych, cen paliw pierwotnych, cen uprawnień do emisji CO2, kosztów operacyjnych jednostek wytwórczych itd.). Uwzględniają wpływ funkcjonowania poszczególnych systemów wsparcia w tym: rynku mocy, wsparcia dla produkcji energii elektrycznej z OZE i w kogeneracji, poprawy efektywności energetycznej.

Oferowana wiedza daje naszym Klientom szereg przewag konkurencyjnych, jak również szeroką podstawę do podejmowania właściwych decyzji biznesowych, szczególnie istotnych na progu wielkiej transformacji energetycznej.