PL EN DE

Akcjonariusze

Kapitał akcyjny Agencji Rynku Energii SA wynosi 1.376.000,00 złotych.

Akcjonariuszami spółki są następujące podmioty gospodarcze: 

  1. Holding KW Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
  2. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie
  3. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych z siedzibą w Warszawie
  4. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej z siedzibą w Poznaniu
  5. Towarzystwo Gospodarcze "Polskie Elektrownie" z siedzibą w Warszawie
  6. Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego z siedzibą w Bogatyni
© 2021 Agencja Rynku Energii S.A.

Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 143