PL EN DE
Rząd zdecydował o zniesieniu obliga giełdowego

Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym projekt ustawy obejmujący zniesienie tzw. obliga giełdowego, czyli obowiązku sprzedaży energii elektrycznej przez Towarową Giełdę Energii oraz zaostrzający odpowiedzialność w zakresie manipulacji na rynku energii elektrycznej

Rada Ministrów przyjęła we wtorek w trybie obiegowym projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, przedłożony przez minister klimatu.

"W perspektywie przeobrażeń na rynku energii elektrycznej dalsze stosowanie obliga giełdowego stanowiłoby istotny czynnik ograniczający efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw energetycznych" - napisano w komunikacie.

Celem nowelizacji jest zapewnienie przedsiębiorstwom wytwarzającym energię elektryczną swobody w zakresie wyboru sposobu sprzedaży wyprodukowanej przez siebie energii elektrycznej. Projekt nie wprowadza zakazu handlu na giełdzie energii, ale wprowadza szerszy wachlarz możliwości sprzedaży energii elektrycznej. Handel na giełdzie w dalszym ciągu będzie się odbywał, przy czym o skorzystaniu z tej formy obrotu będzie decydować każdy uczestnik rynku samodzielnie, stosownie do własnej strategii rynkowej.

W opinii rządu, obecnie obligo wprowadza duże problemy płynności na rynku. Projektowane zmiany mają na celu optymalizację, przez przedsiębiorstwa energetyczne, kosztów sprzedaży energii elektrycznej. Będzie to możliwe dzięki ograniczeniu kosztów transakcyjnych i kosztów zabezpieczeń oraz depozytów, których obowiązek utrzymania wiąże się z obrotem giełdowym.

"Przedmiotowa nowelizacja jest jednym ze sposobów na umożliwienie odbiorcom końcowym uzyskania dostępu do tańszych ofert sprzedaży energii elektrycznej, którą wytwórcy mogą oferować w kontraktach dwustronnych" - napisano w komuniakcie.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

PGE rozpoczyna sprzedaż węgla z importu do samorządów i firm

PGE Paliwa, spółka z Grupy PGE, rozpoczęła sprzedaż importowanego węgla do określonej grupy odbiorców – klientów instytucjonalnych (np. szpitali, szkół, ośrodków zdrowia, domów pomocy społecznej), przedsiębiorców, którzy w swojej działalności zawodowej wykorzystują węgiel (w tym gospodarstwa rolne lub gospodarstwa ogrodnicze) oraz pośredniczących podmiotów węglowych

Cena węgla opałowego typu ekogroszek/groszek lub orzech to około 2100 zł netto plus VAT plus akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem. Cena węgla typu miał energetyczny to około 1700 zł netto plus VAT plus akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem.

Minimalny wolumen dostawy wynosi około 25 ton i wielokrotność tej ilości.

Grupa PGE to ważny element bezpieczeństwa energetycznego państwa. Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego zostaliśmy zobligowani do zapewnienia odpowiedniej ilości węgla na potrzeby sektora komunalnego i odbiorców indywidualnych. Wywiązujemy się ze swojego zadania i rozpoczynamy dystrybucję sprowadzonego węgla. Przypominam, że PGE Paliwa importuje węgiel tylko i wyłącznie od sprawdzonych kontrahentów. Każdy transport poddawany jest kontroli jakości węgla zarówno w porcie nadania jak i w porcie odbioru. Badania jakości węgla wykonywane są przez niezależne, akredytowane laboratoria. Ich wyniki są potwierdzone certyfikatem - przypomina Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Grupa PGE zaprasza do współpracy jednostki samorządu terytorialnego

Zwracam się do wszystkich wójtów, starostów, aby spółki komunalne działające na państwa terenie rejestrowały się jako pośredniczący podmiot węglowy. Dzięki temu będą mogły kupować węgiel sprowadzany przez PGE Paliwa i sprzedawać go mieszkańcom państwa gminy. W ten sposób zapewnią państwo mieszkańcom możliwość szybkiego zakupu węgla na cele opałowe - powiedział w Gdańsku prezes PGE Wojciech Dąbrowski. 

Właśnie w Gdańsku, przy nadbrzeżu z rozładowywanym węglem w tle, spółka poinformowała o rozpoczęciu sprzedaży węgla. 

Wywiązujemy się ze swojego zadania i rozpoczynamy dystrybucję sprowadzonego węgla - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. - Przypominam, że PGE Paliwa importuje węgiel tylko i wyłącznie od sprawdzonych kontrahentów. Każdy transport poddawany jest kontroli jakości węgla zarówno w porcie nadania, jak i w porcie odbioru. Badania jakości węgla wykonywane są przez niezależne, akredytowane laboratoria. Ich wyniki są potwierdzone certyfikatem - przekazał Prezes Grupy PGE. 

Jak pamiętamy PGE znalazła się wśród podmiotów zobligowanych przez premiera Mateusza Morawieckiego do zapewnienia odpowiedniej ilości węgla na potrzeby sektora komunalnego i odbiorców indywidualnych.

Wraz z inauguracją sprzedaży pojawiają się też oficjalne liczby.

PGE od 13 lipca do 28 września sprowadziła do Polski drogą morską 2 mln ton węgla.

Do 30 kwietnia przyszłego roku PGE ma w planach import ok. 1,1 mln ton miesięcznie, co w sumie daje ok. 10 mln ton surowca. Węgiel z PGE - pytania i odpowiedzi


Skąd jest ten węgiel?

PGE stawia na węgiel z Kolumbii, ponieważ w kluczowych parametrach jest on najbardziej zbliżony do węgla sprowadzanego przed wojną z Rosji. O wyborze Kolumbii oprócz jakości decydują też wypracowane kontakty handlowe z wiarygodnym kolumbijskim partnerem. Partner zapewnia kontrolę jakości przed załadunkiem węgla na statki płynące do Polski. Odrębne procedury kontrolne są przeprowadzane już po dotarciu węgla do Polski. Każda dostawa jest certyfikowana, oznacza to pracę przy kontroli wyspecjalizowanych laboratoriów.


Kto może kupić węgiel?

Klienci instytucjonalni (np. szpitale, szkoły, ośrodki zdrowia, domy pomocy społecznej), przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności zawodowej wykorzystują węgiel opałowy (w tym gospodarstwa rolne lub gospodarstwa ogrodnicze) oraz pośredniczące podmioty węglowe. Oferta nie jest przeznaczona do sprzedaży detalicznej. 


Ile węgla można jednorazowo kupić z PGE?

Minimalny wolumen dostawy wynosi około 25 ton i wielokrotność tej ilości.


Po ile będzie sprzedawany węgiel?

Cena węgla opałowego typu ekogroszek/ groszek lub orzech to około 2100 zł netto plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem. 

Cena węgla typu miał energetyczny to około 1700 zł netto plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem. 


Co trzeba zrobić, żeby kupić węgiel z PGE?

Po uzupełnieniu formularza, tj. złożeniu zapytania o ofertę, pracownik Działu Handlowego PGE Paliwa skontaktuje się z Państwem w celu przedstawienia szczegółowej oferty i podpisania umowy sprzedaży węgla. Umowa sprzedaży węgla będzie wysyłana w formie elektronicznej na adres e-mail kontrahenta wskazany w formularzu.

Kontrahent zobowiązany jest do: 

- wydruku wszystkich załączników wiadomości e-mail w 2 egzemplarzach; 
- własnoręcznego czytelnego podpisu (imię i nazwisko) na ostatniej stronie każdego z przesłanych załączników wraz z pieczęcią firmową; 
- odesłania w 2 egzemplarzach podpisanych oryginałów wszystkich załączników na adres: PGE Paliwa sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 1, 31- 587 Kraków.

Realizacja zamówienia jest możliwa jedynie po otrzymaniu przez PGE Paliwa 2 podpisanych egzemplarzy przesłanej dokumentacji.

Po otrzymaniu oryginałów podpisanych dokumentów, nastąpi kontakt telefoniczny ze strony PGE Paliwa w celu rozpoczęcia realizacji zamówienia.


Czy PGE zajmuje się również transportem węgla?

Nie. Transport węgla jest po stronie odbiorcy. 


Gdzie w ogóle szukać informacji o węglu z PGE, czy jest jakaś infolinia lub strona internetowa?

Tak.

Strona internetowa >>> LINK

Infolinia to numer 422 222 144

Jest to infolinia dla klientów firmowych, samorządów oraz dla firm zainteresowanych współpracą z PGE przy logistyce lub handluTak wygląda dystrybucja i sortowanie węgla w Porcie Gdańskim

PKP Energetyka opatentowała autorski algorytm sterowania magazynem energii

Autorski algorytm sterowania magazynem energii opracowany przez ekspertów z PKP Energetyka i Uniwersytetu Zielonogórskiego został oficjalnie zarejestrowany jako wynalazek przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Algorytm jest „mózgiem” magazynu energii – pozwala w najbardziej efektywny sposób sterować pracą instalacji magazynowania energii, która od ponad roku działa przy podstacji trakcyjnej PKP Energetyka w Garbcach. 

Przez ten czas magazyn zasilił przejazdy prawie 10 000 pociągów i oddał do sieci trakcyjnej 160 MWh energii.

Ta innowacja stanowi pierwszy w historii spółki opatentowany wynalazek.


Na czym polega jego działanie?

Objęty ochroną patentową został sposób sterowania systemem magazynowania energii do zastosowań w kolejowych podstacjach trakcyjnych. Algorytm umożliwia monitorowanie przepływu energii w obrębie sieci energetycznej i sieci trakcyjnej w czasie rzeczywistym i na tej podstawie podejmowanie decyzji dot. sposobu ładowania i rozładowania magazynu.

Rozwiązanie poprzez modyfikację profilu obciążenia podstacji trakcyjnej pozwala na redukcję mocy szczytowej, a w konsekwencji redukcję mocy zamówionej po stronie sieci dystrybucyjnej zasilającej podstację trakcyjną.

Innowacja przygotowana przez ekspertów PKP Energetyka umożliwia także dostosowanie wartości w algorytmie, tak, aby przygotować go do działania w warunkach obowiązujących w danej lokalizacji.

Projekt algorytmu sterowania jest przedmiotem dalszych badań, tak, by można było go wykorzystać w kolejnych magazynach energii, których budowę planuje spółka.Konsekwentnie rozwijamy innowacje, które pozwalają zwiększać efektywność i bezpieczeństwo działania systemu elektroenergetycznego. Projektujemy autorskie pomysły inżynieryjne szyte na miarę potrzeb polskiego sektora kolejowego. Fakt, że w spółce z powodzeniem funkcjonuje zespół ekspertów wdrażających innowacje w zakresie energetyki kolejowej jest efektem m.in. przeprowadzonego w ostatnich 6 latach procesu transformacji cyfrowe – podkreśla Marek Kleszczewski, Członek Zarządu PKP Energetyka.

Pozytywna decyzja Urzędu Patentowego jest potwierdzeniem wyjątkowego i prawdziwie przełomowego charakteru magazynu energii w Garbcach, który opracowaliśmy i wdrożyliśmy wspólnie z naszymi partnerami z Uniwersytetu Zielonogórskiego. W PKP Energetyka udowadniamy, że efektywna współpraca nauki z biznesem może przynosić realne korzyści - mówi Piotr Obrycki, Kierownik Biura Badań i Rozwoju PKP Energetyka.

Algorytm jest elementem unikatowego na skalę europejską, największego na naszym kontynencie, magazynu energii dedykowanego sektorowi kolejowemu.

Instalacja ma moc 5,5 MW i pojemność użyteczną rzędu 1,2 MWh – dzięki czemu może zasilić przejazd pociągu poruszającego się z prędkością 160 km/h. Praca magazynu wzmacnia bezpieczeństwo i jakość dostaw energii dla kolei oraz bilansuje moc pobieraną z Krajowego Systemu Energetycznego.


Magazyn energii z innowacyjnym algorytmem to nie jedyne działania badawczo-rozwojowe prowadzone przez spółką przy podstacji trakcyjnej w Garbcach.

Trwa realizacja projektu, którego celem jest budowa systemu do magazynowania energii opartego o wodór produkowany dzięki energii z farmy słonecznej. Jest to kolejny krok w kierunku rozwoju kolei opartej na odnawialnych źródłach energii.  Instalacja, która ma zostać uruchomiona już w 2023 roku, pozwoli jednorazowo magazynować do 23 kg wodoru przy mocach poszczególnych komponentów określanych na: 36 kW dla elektrolizera, 20 kW dla mocy ogniw paliwowych oraz ok. 150 kWp dla farmy słonecznej.

Za nami XXVI Forum Ciepłowników Polskich

Tegoroczne forum zdominowały tematy dotyczące transformacji, którą muszą przejść zakłady dostarczające ciepło systemowe oraz kryzysowi na rynku paliw

 
Pierwszy dzień zjazdu rozpoczął się od wręczenia Laurów Ciepłownictwa – nagrody przyznawanej przez Izbę osobom oraz zakładom, które swoją postawą i pracą wyróżniają się na tle całego systemu.

W kategorii małych przedsiębiorstw, laur zdobyła Ciepłownia Sierpc sp. z o.o.; średnich – PEC Mińsk Mazowiecki oraz w kategorii dużych zakładów – MPEC SA Kraków.

Wystąpienie otwierające wygłosił prof. Jerzy Buzek – członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE), który przedstawił uczestnikom m.in. plany prac PE na najbliższe dni. 

Pierwszy panel prowadzili Jacek Szymczak oraz Bogusław Regulski z Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Wśród panelistów znaleźli się: Cezary Arciszewski z PEC Police, Henryk Borek z Departamentu Inwestycji Samorządowych PFR, Rafał Gawin z URE, Artur Michalski z NFOŚiGW, Ryszard Pawlik – doradca parlamentarny PE, Andrzej Porawski z ZMP, Paweł Sałek – doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju, Joanna Smolik z BGK oraz Paweł Strączyński z banku PEKAO SA.

Paneliści rozmawiali o konieczności przeprowadzenia transformacji energetycznej, pomimo panującego kryzysu energetycznego, ale to prezes PEC Police Cezary Arciszewski przedstawił główne zainteresowania publiczności zebranej w Sali Marco Polo w hotelu VH Amber Baltic. “Podobnie jak większość z państwa, zastanawiam się jak przeżyć zimę. Skąd wziąć środki na zakup opału, o uprawnieniach i ich zakupie nie wspominając” – wyliczał.

W trakcie dyskusji zadano publiczności dwa pytania, aby poznać opinie tejże na temat największych problemów branży. Najwięcej głosów zostało oddanych na wysokie ceny paliw oraz ich ograniczoną dostępność a także czas reakcji w zakresie krajowej legislatury, która nie nadąża nad gwałtownie zmieniają się sytuacją.

Przedstawiciel PEC oraz Andrzej Porawski, dyrektor biura ZMP, wyrazili konieczność wyznaczenia przez rząd ścieżki rozwoju, którą powinny podążać zakłady, a nie – tak jak ma to miejsce obecnie – zostawiać ciepłowników z problemem samych, szczególnie tych z małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają takiej siły przebicia jak duże zakłady.

Przejście do części finansowej poprzedziło wyświetlenie statystyk z badań przeprowadzonych przez IGCP w lipcu bieżącego roku. Według badań, aż 30% przedsiębiorstw energetyki cieplnej nie ma zdolności kredytowej, a w najgorszej sytuacji są zakłady, które zdecydowały się na wytwarzanie ciepła w kogeneracji. Zakłady zainwestowały środki w modyfikacje, aby móc wytwarzać ciepło z gazu oraz biogazu, lecz część z nich nawet ich nie uruchomiła ze względu na wysokie ceny gazu.

Drugiego dnia paneliści omawiali drogi transformacji na przykładach konkretnych zakładów, a w kuluarach nadal trwały rozmowy skąd wziąć paliwo, o dobrej jakości nie wspominając, oraz o bezczynności władz centralnych, które wspierają indywidualnych odbiorców, lecz zapominają o małych i średnich dostawcach ciepła.

Tak Europa namawia do efektywności energetycznej

Poszczególne kraje Unii Europejskiej wdrażają programy oszczędzania energii


Węgry 

⚡ Węgierski rząd nakazał instytucjom państwowym zmniejszenie zużycia gazu o 25 proc. w ramach programu oszczędzania energii. Temperatura ogrzewania w budynkach administracji publicznej będzie zmniejszona do 18 stopni Celsjusza, ale ograniczenia nie dotkną szpitali i instytucji opieki społecznej.


Niemcy

⚡ Od początku września w Niemczach wprowadzono przepisy, na podstawie których temperatura w miejscu pracy nie powinna przekraczać 19°C, sprzedawcy muszą mieć zamknięte drzwi w sklepach, a reklamy nie powinny świecić się w nocy. Zakazana jest również zewnętrzna iluminacja budynków użyteczności publicznej w godzinach nocnych. Do tego w budynkach takich powinno zrezygnować się z ogrzewania korytarzy, dużych hal i pomieszczeń technicznych, a nawet ciepłej wody w kranach. Z kolei właściciele prywatnych basenów mają zakaz wykorzystywania do podgrzewania wody gazu i prądu. W obu przypadkach wprowadzono wyjątki, dotyczące m.in. basenów rehabilitacyjnych i hotelowych oraz takich budynków jak szpitale czy domy opieki.  

⚡ W Berlinie już od jakiegoś czasu zrezygnowano z podświetlania ok. 200 obiektów, w tym m.in. takich zabytków jak Brama Brandenburska czy wieża telewizyjna na Alexanderplatz. W przybliżeniu ich iluminacja pochłaniała tyle energii, ile rocznie zużywa 150 jednoosobowych gospodarstw domowych.  Można więc to uznać za działanie symboliczne, które ma wysyłać wyraźny sygnał do społeczeństwa. 


Hiszpania

⚡ W Hiszpanii w pierwszym tygodniu obowiązywania nowych zasad zmniejszono zużycie energii o 6%. Jeszcze w wakacje wszedł w życie dekret, na podstawie którego firmy muszą utrzymywać temperaturę w budynkach na poziomie nie niższym niż 27°C, co miało pomóc w ograniczeniu wykorzystania klimatyzacji. Z tego samego powodu od października obiekty handlowe posiadające klimatyzację będą musiały być wyposażone w automatycznie zamykane drzwi, a od godz. 22 witryny sklepowe i budynki użyteczności publicznej mają być ściemniane. 

⚡Zimą w Hiszpanii, tak samo jak w Niemczech, temperatura w miejscach pracy i budynkach użyteczności publicznej ma być ograniczona do 19°C. Na podobne rozwiązania zdecydowały się też m.in. Grecja i Włochy. W tym drugim kraju sezon grzewczy skrócono też o 15 dni, a swoją cegiełkę postanowiła dorzucić m.in. piłkarska Serie A – reflektory mają działać o 25% krócej niż dotychczas. 


Francja 

⚡ Do tego samego szykuje się Francja, która za pozostawienie otwartych drzwi przy włączonej klimatyzacji bądź ogrzewaniu chce wprowadzić mandaty w wysokości do 750 euro. Wydaje się to drastyczne, ale urzędnicy wyjaśniają, że pozostawianie otwartych drzwi w takim przypadku powoduje zwiększenie zużycia energii nawet o 20% – a w czasach kryzysu na takie marnotrawstwo pozwolić sobie nie można. Dodatkowo do października francuskie supermarkety mają zmniejszyć oświetlenie powierzchni handlowych o 30% i obniżyć temperaturę w zakupowych godzinach szczytu do 17°C (bo duża liczba ludzi „podniesie” nieco temperaturę przez samą swoją obecność). 


Szwecja 

⚡ Szwecja idzie w kierunku wsparcia długofalowych działań, a na wsparcie gospodarstw domowych i firm zmniejszających zużycie energii (docieplanie budynków, wymiana okien i drzwi, montaż pomp ciepła itp.) przeznaczy równowartość blisko 30 mld zł. 


Finlandia 

⚡ Finlandia stawia zaś przede wszystkim na kampanię społeczną, zachęcając obywateli do wolniejszej jazdy, przykręcania grzejników, brania krótszych prysznicy, a nawet rezygnacji z gadżetów elektronicznych na rzecz… książki i latarki. „Odporność na zimno my Finowie mamy zakorzenioną. Nasze niemowlaki drzemią na mrozie, a sami relaksujemy się w przeręblach i na śniegu. Cokolwiek by się nie stało – zimny prysznic czy mroźny powiew ze wschodu nie zabierze naszej energii” – przekonują urzędnicy w ramach kampanii „Parę stopni niżej”. I liczą, że do kampanii przyłączy się nawet trzy czwarte Finów. 

Grecja

⚡ Grecki rząd ogłosił już w czerwcu środki mające na celu ograniczenie zużycia energii w sektorze publicznym o 10 proc. Władze będą oferować zachęty finansowe organizacjom oszczędzającym energię, a także stworzą cyfrowy system monitorowania zużycia energii. Przewidywane środki obejmują kontrole temperatury w budynkach, wyłączanie świateł i komputerów w nocy i zmiany w oświetleniu ulic.


Dania

⚡ Rząd Danii ogłosił program ograniczenia zużycia energii. W ramach oszczędności od 1 października w budynkach użyteczności publicznej temperatura ma zostać obniżona do 19 stopni Celsjusza poza szkołami, szpitalami i domami opieki. Do tej pory w urzędach panowała temperatura w granicach 21-23 stopni. Rząd zlecił również kampanię zachęcającą Duńczyków do oszczędzania energii, na przykład poprzez uszczelnianie okien oraz korzystanie z prądu poza godzinami szczytu.


Holandia 

⚡Ze względu na wysokie ceny gazu, coraz więcej Holendrów zamierza ogrzewać mieszkania przy pomocy turystycznych lamp naftowych. Lampy w zasadzie zniknęły z półek sklepowych i stały się w ostatnich dniach najbardziej poszukiwanym towarem


Szwajcaria

⚡ Również nienależąca do UE Szwajcaria zwróci się do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw z apelem o m.in. obniżanie temperatury ogrzewania w pomieszczeniach zimą w celu zmniejszenia zużycia gazu o 15 proc.


Wielka Brytania

⚡ Temat efektywności na stałe zagościł w brytyjskiej prasie. Wśród najczęściej powtarzanych sugestii i rekomendacji są m.in.

- przejście na żarówki LED

- odłączanie z kontaktów ładowarek smartfonów i laptopów po zakończeniu ładowania urządzenia

- krótki i szybki prysznic zamiast zapełniania wanny wodą na długą kąpiel

- wyłączanie ogrzewania przed wyjściem z domu


Oszczędza też świat ale z innych powodów

Przedłużająca się fala ekstremalnych upałów, a co za tym idzie wysokie zapotrzebowanie na prąd, zrodziło apele, żeby mieszkańcy Kalifornii nie ładowali swych pojazdów elektrycznych. Wystąpiły o to zakłady energetyczne.

Paradoksalnie wezwania o dobrowolne oszczędzanie prądu pojawiły wkrótce po ubiegłotygodniowej zapowiedzi władz stanowych, że od 2035 roku w całym stanie będzie obowiązywał całkowity zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi.

"Trzy najważniejsze działania związane z oszczędzaniem energii to ustawienie termostatów klimatyzacji na 78 stopni Fahrenheita (25.5 Celsjusza) lub wyższej, unikanie używania urządzeń zużywających dużo prądu a także ładowania pojazdów elektrycznych oraz wyłączanie niepotrzebnych świateł" - oznajmiło Amerykańskie Stowarzyszenie Energetyki Publicznej (APPA).

Wezwania dotyczy zwłaszcza godzin wieczornych, kiedy ludzie wracają do domów i ładują samochody w czasie, gdy zapotrzebowanie na energię jest najwyższe.

"Jeśli pozostawimy to bez kontroli (…) obciążenie sieci potencjalnie przewyższy obecną jej zdolność do zaspokojenia popytu" – argumentowali naukowcy z uniwersytetu Cornell.

Kalifornia ma najwięcej w Stanach Zjednoczonych samochodów elektrycznych z ponad 1,1 mln zarejestrowanych pojazdów. Stanowi to 43 proc. krajowych pojazdów tego typu.

Obserwatorzy zwracają uwagę, że w całym stanie działa obecnie tylko 80 tys. publicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Jest to o wiele za mało, by zaspokoić potrzeby. Szacowane one są na 1,2 mln takich stacji do 2030 roku.

Kampania „Liczy się energia” namawia Polaków do oszczędzania energii elektrycznej

Polacy nie są do końca świadomi, które urządzenia elektroniczne w domu bądź mieszkaniu pobierają najwięcej energii. Nie wiedzą też, że nawet drobne zmiany dotyczące korzystania z takich sprzętów mogą się przełożyć na wysokość rachunków – wynika z badań IBRiS dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej

„Liczy się energia” to kampania edukacyjna prowadzona przez Polski Komitet Energii Elektrycznej, która wyjaśnia, jak kształtują się ceny energii, jak przekładają się na rachunki za prąd i jak można zmniejszyć ich wysokość dzięki zmianie codziennych nawyków w korzystaniu ze sprzętów w gospodarstwach domowych.

Nie mamy wpływu na czynniki, które kształtują ceny energii, ale na wysokość rachunków już tak. Dlatego teraz, w momencie dużej niepewności dotyczącej wysokości cen węgla, gazu i prądu, powinniśmy sami się zmobilizować i podjąć działania, dzięki którym wpływ cen energii nie będzie dla nas aż tak dotkliwy – mówi Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Przykładowo, gotując w czajniku elektrycznym tylko taką ilość wody, która faktycznie jest potrzebna, można zaoszczędzić w skali roku ok. 32 zł. To wydaje się niewiele, ale zsumowane drobne oszczędności w odniesieniu do każdego z domowych sprzętów potrafią obniżyć zużycie prądu a co za tym idzie rachunki o kilkaset złotych rocznie – podkreślają eksperci PKEE.


Mamy kryzys. Niemal 70 proc. Polaków zamierza oszczędzać

Ze względu na kryzys energetyczny i wysokie ceny nośników energii nadchodzący sezon jesienno-zimowy ma być w Polsce najcięższy od wielu lat. Jak pokazało wrześniowe badanie UCE Research dla Business Insidera, już 67,9 proc. Polaków szykuje się na ten czarny scenariusz i zamierza wdrożyć oszczędności. Co piąty planuje utrzymywać niższą niż do tej pory temperaturę w mieszkaniu/domu, a podobny odsetek (18,3 proc.) – pilnować wyłączania świateł w pomieszczeniach, z których nikt nie korzysta. Prawie co 10. uczestnik badania zamierza też rzadziej korzystać z najmniej potrzebnych sprzętów elektrycznych. Wszystko po to aby obniżyć zużycie prądu.

Jeśli przyłożymy więcej uwagi do codziennego korzystania z urządzeń elektrycznych, jesteśmy w stanie ustabilizować wysokość rachunków za energię. Nie chodzi oczywiście o rygorystyczne ograniczenie lub całkowitą rezygnację, ale o racjonalne używanie, przekładające się na ograniczenie zużycia prądu, a w efekcie wysokość naszego rachunku – mówi Maciej Maciejowski.


Klimatyzacja najbardziej energochłonna?

Jak wskazuje, w każdym domu jest statystycznie kilkanaście, a nierzadko nawet kilkadziesiąt urządzeń elektronicznych. Z badania IBRIS przeprowadzonego dla PKEE wynika, że Polacy nie do końca wiedzą, które z nich zużywają najwięcej energii, a co za tym idzie – które generują najwyższy koszt. Za najbardziej energochłonną uważają klimatyzację, na którą wskazała prawie połowa badanych (47 proc.). Dalej znalazły się: płyta indukcyjna (27 proc.), piekarnik i czajnik elektryczny (26 proc.). Co czwarty badany wskazał lodówkę, a na kolejnych miejscach znalazła się m.in. pralka i suszarka do ubrań (po 17 proc.).


Kuchenka, bojler i czajnik w czołówce

Ranking urządzeń domowych pobierających najwięcej energii elektrycznej, który opracował portal enerad.pl, pokazuje jednak, że te wskazania tylko częściowo pokrywają się z rzeczywistością. W przypadku przeciętnego gospodarstwa domowego, które korzysta z taryfy G11, najwięcej prądu pobiera bowiem kuchenka elektryczna. To średnio 1,480 kWh rocznie, które przekłada się na koszt 888 zł. Dalej plasują się bojler elektryczny (ponad 600 zł rocznie) oraz czajnik elektryczny, zmywarka do naczyń i lodówka. Roczny koszt eksploatacji każdego z tych trzech urządzeń oscyluje w granicach 150–175 zł.


Dobre nawyki czyli jak zmniejszyć zużycie prądu

Aby zmniejszyć zużycie energii kuchenki elektrycznej, należy gotować pod przykryciem i dobierać średnicę garnka do pola grzewczego, żeby energia „nie uciekała”. Natomiast włączony bojler elektryczny nieustannie podgrzewa wodę i zużywa przy tym energię. Dlatego warto go wyłączać, gdy nikogo nie ma w domu, albo wyposażyć w sterownik uruchamiający grzejnik z odpowiednim wyprzedzeniem – tłumaczy ekspert PKEE.

Analiza przygotowana przez Krajową Agencję Poszanowania Energii pokazuje, że gotując w czajniku elektrycznym tylko taką ilość wody, która faktycznie jest potrzebna, można zaoszczędzić w skali roku ok. 32 zł. Warto również pamiętać o tym, aby regularnie odkamieniać element grzewczy, ponieważ kamień wydłuża czas gotowania.

zobaczmy przy okazji: Tak Europa oszczędza w kryzysie

W przypadku lodówki kluczowe jest utrzymywanie w niej stałej temperatury 5°C, ponieważ jej każdorazowe obniżenie przy otwarciu drzwiczek powoduje, że zużycie energii wzrasta o ok. 5 proc. Planując zakup nowej lodówki, warto natomiast zwrócić uwagę na klasę efektywności i etykietę energetyczną urządzenia. Wybierając lodówkę klasy A zamiast D, można zaoszczędzić rocznie ok. 84 zł. Z kolei podjęcie decyzji o zakupie mniejszej zmywarki (45 zamiast 60 cm) przy 100 cyklach mycia rocznie pozwoli zaoszczędzić niemal 20 zł (50,40 zł zamiast 68,40 zł). Zmniejszenie temperatury prania z 60°C na 40°C przy 50 cyklach prania pozwoli zaoszczędzić 20 zł.

Warto wdrożyć jak najwięcej takich dobrych nawyków przedstawionych przez ekspertów kampanii „Liczy się energia”. Nie tylko w trosce o nasze portfele, ale i o środowisko – mówi Maciej Maciejowski.
Duże zainteresowanie nowymi analizami Agencji Rynku Energii

Agencja Rynku Energii (ARE) udostępniła nowe analizy dla sektora energetyki zawodowej. Ciekawą nowością są specjalistyczne analizy dedykowane samorządom terytorialnym

Analiza kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej

Usługa jest adresowana dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) objętych obowiązkiem wynikającym z art. 37 ust.1 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Celem oferowanej usługi jest sporządzenie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu napędzanych silnikami nie powodującymi emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Na mocy art. 37 ust. 1 ww ustawy, każda JST, w których liczba mieszkańców przekracza 50 000, zobowiązana została do sporządzania co 36 miesięcy, takiej analizy.

Informacja dla podmiotów zainteresowanych >>> LINK  Elektromobilność w małym i średnim przedsiębiorstwie

Raport przedstawi analizę najpopularniejszych samochodów elektrycznych osobowych i dostawczych oraz ich porównanie ze spalinowymi odpowiednikami. Przedstawione porównanie zobrazuje w jakich warunkach eksploatacji (przebieg, koszty serwisu) zestawione samochody elektryczne będą bardziej opłacalne od spalinowych. W raporcie postaramy się również wykazać, jakie zmiany muszą zajść na rynku aut ekologicznych, aby takie przedsięwzięcie stało się definitywnie opłacalne.

Informacja dla biur rachunkowych, doradców i właścicieli firm >>> LINK 
⚡ Analiza bieżąca rynku detalicznego energii elektrycznej w Polsce w 2022 roku

W opracowaniu przedstawiono zmiany cen na rynku hurtowym, w tym na rynku terminowym TGE, moją one bowiem zdecydowany wpyw na kształtowanie się cen na rynku detalicznym.

Informacja dla firm konsultingowych, kancelarii prawnych i startup'ów >>> LINK 


 Energetyka prosumencka w Polsce

Proponowane opracowanie ma na celu przedstawienie obecnej sytuacji na rynku mikrogeneracji oraz nowe rozwiązania wynikające z nowelizacji ustawy OZE, zmieniającej dotychczasowy system prosumencki.

Informacja dla podmiotów inwestujących w OZE >>> LINK 
⚡ Kogeneracja - paliwa - opłacalność

W proponowanej kwartalnej analizie, pokażemy Państwu w jakim stopniu aukcyjna forma wsparcia lub jej brak, wpływa na wyniki, i tym samym rentowność jednostek kogeneracyjnych energetyki zawodowej. Czy wszystkie jednostki wymagały wsparcia, jakie są różnice w poziomie kosztów pomiędzy wytwórcami na poszczególnych paliwach (węgiel kamienny, paliwo gazowe, biomasa), ze szczególnym uwzględnieniem kosztów CO2 i kosztów paliwa.

Oferta specjalna - pakiet 4 opracowań kwartalnych >>> LINK 
⚡ Koszty wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach na węglu kamiennym

Proponujemy wykonanie kwartalnej analizy kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach produkujących energię, w oparciu o węgiel kamienny. Elektrownie podzielone zostaną na dwie grupy, pod względem poziomu mocy zainstalowanej, ( do 1000 MW i o mocy zainstalowanej powyżej 1000 MW).

Oferta specjalna - pakiet 4 opracowań kwartalnych >>> LINK 


 Stos cenowy dla polskich farm wiatrowych na potrzeby aukcji OZE

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej analizy, która pokaże jak w chwili obecnej radzą sobie polskie farmy wiatrowe na rynku hurtowym energii elektrycznej. Ranking cenowy farm wiatrowych, uzupełniony parametrami charakteryzującymi efektywność podmiotów z branży energetyki wiatrowej, pozwoli umiejscowić Państwa instalacje pośród podobnych podmiotów w Polsce.

Oferta specjalna - pakiet 4 opracowań kwartalnych >>> LINK Analiza projektów farm fotowoltaicznych, w tym audyt techniczny instalacji PV

Opracowanie zawierać będzie rzetelną ocenę dokumentacji technicznej i środowiskowej oraz analizę efektywności wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach PV.

Do przygotowania analizy efektywności wytwarzania energii elektrycznej z farm fotowoltaicz­nych, wykorzystane zostaną bieżące dane meteorologiczne i dane techniczne paneli instalowa­nych w analizowanych projektach, co pozwoli z dużą pewnością zaprognozować zdolności produkcyjne farmy fotowoltaicznej. Na potrzeby prognozy przychodów z produkcji energii elektrycznej korzystamy z bieżących prognoz przygotowywanych przez specjalistów z ARE.

Ile kosztuje taka analiza? >>> Zapraszamy do kontaktu z ARE

 Studium wykonalności biogazowni

Proponujemy Państwu kompletną analizę typu greenfield, czyli kompleksowe opracowanie studium wykonalności instalacji. Studium może zostać wykonane przy braku preferowanych założeń dotyczących projektowanej inwestycji lub dla wybranej przez Klienta technologii budowy biogazowni, wraz z optymalnym sposobem zapewnienia dostaw substratów organicznych.

Zapraszamy do kontaktu inwestorów, samorządy i przedstawicieli sektora finansowego >>> LINK 

Agencja Rynku Energii Spółka Akcyjna (ARE S.A.) została powołana w dniu 24 lutego 1997 roku dla prowadzenia badań statystycznych i analiz systemowych, w tym symulacji ekonomicznych w dziedzinie gospodarki energetycznej.

Najważniejszym i najbardziej prestiżowym obszarem działalności są badania statystyczne i analizy, jakie prowadzi ARE we współpracy z agendami rządowymi, zaś wynikającym stąd dominującym zadaniem jest prowadzenie i rozwijanie Banku Danych Gospodarki Paliwowo-Energetycznej na potrzeby statystyki publicznej oraz dostarczanie informacji w tym zakresie organom rządowym, przedsiębiorstwom energetycznym i innym podmiotom działającym na rynku.

W tej dziedzinie ARE współpracuje ściśle z Ministerstwem Klimatu i Środowiska (uprzednio Ministerstwem Energii, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Gospodarki i Pracy, Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej), Głównym Urzędem Statystycznym oraz Urzędem Regulacji Energetyki.

Z wyników prac statystycznych ARE, ale także analityki, prognoz i prac doradczych szeroko korzystają przedsiębiorstwa energetyczne oraz firmy z nimi współpracujące. W tej dziedzinie ARE pochwalić się może liczną grupą cyklicznych raportów charakteryzujących zmiany jakie zachodzą na rynkach paliw i energii w Polsce, całej Unii Europejskiej i pozostałych częściach świata.

ARE realizuje też indywidualne opracowania i inne usługi konsultacyjne, przy czym, w zależności od preferencji klienta, ARE wykonuje pracę samodzielnie lub odbywa się to na zasadzie ścisłej współpracy z zainteresowanymi. 

Nagroda dla NCBR za program Bloki 200+

Podczas sympozjum „Energetyka Bełchatów” Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otrzymało statuetkę Klucz Sukcesu za koordynację programu Bloki 200+, zrealizowanego dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. To wyróżnienie dla osób i innych podmiotów, które mają szczególny wkład w rozwój energetyki w Polsce

Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy, zielona transformacja, nowoczesne rozwiązania dla energetyki – to panorama tematów podnoszonych w trakcie XXIV edycji sympozjum naukowo-technicznego „Energetyka Bełchatów”, które rozpoczęło się 5 września br. w Bełchatowie. Bierze w nim udział ponad 500 uczestników. Organizatorem wydarzenia jest wydawnictwo BMP, wydawca m.in. magazynu „Energetyka Cieplna i Zawodowa”, a rolę Honorowego Gospodarza pełni PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK S.A.).

Już pierwszego dnia, podczas wieczornej Gali, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zostało wyróżnione statuetką Klucz Sukcesu za pracę na rzecz rozwoju polskiej energetyki, w tym za koordynację programu Bloki 200+. Dzięki jego realizacji bloki energetyczne opalane węglem jeszcze długo będą mogły harmonizować pracę systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach.

Statuetkę wręczył przewodniczący Kapituły Klucza Sukcesu i prezes BMP Adam Grzeszczuk, a laudację wygłosił prezes PGE GiEK S.A. Andrzej Legeżyński.

NCBR ma istotny wpływ na kształtowanie krajobrazu innowacji w Polsce. W bieżącym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju obchodzi także jubileusz 15-lecia. Na przestrzeni tych lat agencja zdobyła ogromną ekspercką wiedzę i doświadczenie, które pozwalają jej efektywnie wspierać innowacyjność w oparciu o prace badawczo-rozwojowe. NCBR to partner w realizacji strategicznych dla biznesu i kraju projektów – mówił prezes Andrzej Legeżyński.

Jak dodał, jednym z przełomowych dla polskiej elektroenergetyki programów był „zrealizowany dzięki NCBR program Bloki 200+, który z sukcesem zakończyły: konsorcjum Polimeksu Mostostalu, konsorcjum Rafako i samodzielnie firma Pro Novum”.

Dziś w dobie transformacji energetycznej, wypracowane w programie rozwiązania są szczególnie cenne, a dla bezpieczeństwa systemu energetycznego niezwykle istotne. Choć program był realizowany w trudnym okresie panującej w Europie pandemii COVID-19, powodując zmiany terminu wykonania poszczególnych faz programu, nie przeszkodziło to w osiągnięciu wyników, które wpłyną na zabezpieczenie mocy – akcentował prezes PGE GiEK S.A.

Nagrodę dla NCBR odebrał Wojciech Racięcki, dyrektor odpowiedzialnego za realizację programu Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami. Dziękując za wyróżnienie, dyrektor Racięcki podziękował autorom programu – Zespołowi ds. Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Energii, w szczególności prof. Wojciechowi Myśleckiemu oraz dr. Pawłowi Skowrońskiemu, a także kierownikom projektu z Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami: Krzysztofowi Sadowskiemu i Maciejowi Martyniukowi.


Zielona transformacja ciepłownictwa wspierana przez Fundusze Europejskie

Metoda prowadzenia projektów zastosowana w programie Bloki 200+, dodatkowo rozbudowana, posłużyła do uruchomienia przez NCBR kolejnych przedsięwzięć wspieranych przez Fundusze Europejskie (POIR), a wpisujących się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu. Celem tego ostatniego jest przekształcenie Unii Europejskiej w nowoczesną, oszczędzającą zasoby naturalne i konkurencyjną gospodarkę.

O dwóch dopełniających się nawzajem przedsięwzięciach badawczych, które pomogą w systemowej transformacji sektora ciepłowniczego w Polsce, wykorzystując odnawialne źródła energii, mówiła drugiego dnia bełchatowskiego sympozjum Aneta Więcka, kierownik projektu z Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR. Te inicjatywy to: „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” oraz „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”.

Dziś już wiadomo, że prototypowa elektrociepłownia powstanie w Sokołowie Podlaskim, a ciepłownia przyszłości – w Lidzbarku Warmińskim.

Główne założenia obu projektów można poznać tutaj:

Innowacje NCBR dla zielonego ciepłownictwa

PGE w nowej kampanii promuje uczestnictwo w kulturze

Kampania PGE „Zapraszamy wszystkich do bywania” zachęca i inspiruje do uczestniczenia i korzystania z kultury. Ideą kampanii jest budowanie przekonania, że kontakt z kulturą wyzwala wyobraźnię i inspiruje, a kultura jest dla wszystkich. Kampania jest również wyrazem podejścia PGE do mecenatu kultury, w którym największa Grupa Energetyczna w Polsce chce uczestniczyć w sposób aktywny i angażujący

 

Grupa Kapitałowa PGE wspiera szesnaście filharmonii i orkiestr w Polsce oraz cztery Muzea Narodowe: w Warszawie, Lublinie i Krakowie oraz Zamek Królewski na Wawelu.

Jak pokazują badania zrealizowane przez PBS na zlecenie PGE na 1000 osobowej reprezentatywnej grupie 16+ aż 89 proc. ankietowanych interesuje się kulturą i sztuką. Największym zainteresowaniem cieszą się kina i muzyka rozrywkowa, które wskazało odpowiednio 85 proc. i 72 proc. respondentów. 43 proc. uczestników badania zadeklarowała zainteresowanie wystawami muzealnymi, a co czwarty muzyką poważną. Jednocześnie aż 71 proc. uczestników badania deklaruje, że chce częściej odwiedzać teatry, 82 proc. planuje częściej bywać w kinie, a 69 proc. w muzeach.

Jako jeden z największych mecenasów kultury w Polsce wychodzimy z założenia, że kultura jest dla wszystkich. Kontakt z nią rozwija, kształtuje wyobraźnię i kreatywność, jak również inspiruje do działania. Poprzez naszą nową kampanię zachęcamy wszystkich do bywania w instytucjach kultury bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania – mówi  Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej - Kampania jest również wyrazem podejścia PGE do mecenatu kultury, w którym chcemy  uczestniczyć w sposób aktywny i angażujący – dodaje  Wojciech Dąbrowski.


Spot zrealizowany w instytucjach kultury

W najnowszej kampanii realizowanej pod hasłem „Zapraszamy wszystkich do bywania” PGE promuje kulturę i kontakt z nią co pozwala odnaleźć inspirację oraz energię do działania. Główny przekaz kampanii brzmi: Sztuka jest wszędzie. To twój świat, Twoje emocje, Twoja energia. Sztuka Cię otacza, inspiruje Cię, pozwala poczuć się dobrze, jest dla wszystkich.


Spot wizerunkowy zrealizowany został w warszawskiej Filharmonii Narodowej oraz Muzeum Narodowym w Warszawie – miejscach, których mecenasem jest PGE. Scena główna spotu została nagrana w Galerii Sztuki XIX wieku z wykorzystaniem dzieła Jana Matejko, Portret trojga dzieci artysty: Tadeusza, Heleny i Beaty. Z kolei identyfikacja wizualna do kampanii została wykonana techniką malarską, dzięki czemu jest nie tylko reklamą, ale również obrazem.

W spocie wykorzystano specjalnie opracowaną przez Marka Domańskiego, autora muzyki do reklam, filmów, seriali i animacji, ścieżkę dźwiękową na podstawie Nokturnu f-moll op. 55  Fryderyka Chopina.

Za koncepcję kampanii odpowiadał Departament Marketingu i Reklamy PGE wraz z domem produkcyjnym Chimney Poland, który zrealizował spot przy wsparciu produkcyjnym Mohdo, w skład którego wchodzi duet operatorsko-reżyserski, Łukasz Dryżałowski oraz Krzysztof Wróbel. Za koordynację projektu odpowiadała Joanna Szlachta a ze strony PGE Marta Kosowska. 

Kampania „Zapraszamy wszystkich do bywania” potrwa od piątego do trzydziestego września br. i jest realizowana w telewizji i Internecie.

„Spotkania ze sztuką”

Jeszcze we wrześniu br. Grupa PGE reprezentowana przez Fundację PGE zainauguruje przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych program „Spotkania ze sztuką”. Jego celem jest umożliwienie najmłodszym dostępu do instytucji kultury oraz popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu polskiego malarstwa. W programie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych zlokalizowanych w miejscowościach liczących poniżej 50 000 mieszkańców, czyli tam, gdzie dostęp do instytucji kultury jest trudniejszy. 

Wytypowane w drodze konkursu klasy pojadą na jednodniową wycieczkę do jednego z muzeów objętych mecenatem PGE: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Lublinie lub Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie będą uczestniczyć w lekcjach muzealnych. Aby wziąć udział w konkursie, uczniowie będą mieli za zadanie  przygotować w dowolnej formie (ołówkiem, kredką, flamastrem, farbą albo węglem) własną interpretację wybranego obrazu polskiego malarza, którego dzieło można obejrzeć w jednym z trzech muzeów objętych mecenatem PGE. Konkurs rozpocznie się już 19 września br. a prace będzie można zgłaszać do 17 października br.

PGE zaprasza do bywania. W całej Polsce

PGE Polska Grupa Energetyczna jest mecenasem 20 instytucji kultury w całej Polsce, w tym Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Lublinie oraz 16 filharmonii i instytucji muzycznych. Są to: Filharmonia Narodowa w Warszawie, Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, Opera i Filharmonia Podlaska, Filharmonia Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda, Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Opera Nova w Bydgoszczy, Filharmonia Gorzowska, Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach i Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze.