Nowa strategia ARE

Agencja Rynku Energii ma nową strategię na lata 2021-2023. Zakłada ona m.in. pozycjonowanie Agencji jako think-thanku sektora energetycznego w Polsce, stworzenie nowej wersji portalu informacyjnego Cire.pl oraz poszerzenie zakresu usług doradczych, dostosowanych do obecnych potrzeb Klientów wynikających ze zmieniającego się rynku energetycznego.

Strategia na lata 2021-2023 została zorientowana na długoterminowy, stabilny i zrównoważony rozwój zapewniający wzrost wartości spółki.

W naszym trzyletnim planie strategicznymi na nowo definiujemy misję Agencji Rynku Energii. Naszym kluczowym celem jest aktywne uczestnictwo w rozwoju sektora energetycznego w Polsce poprzez dostarczanie niezbędnych informacji i wiedzy eksperckiej. Będziemy wchodzili w rolę branżowego think-thanku czyli profesjonalnego ośrodka analitycznego, prowadzącego badania, przygotowującego ekspertyzy, dystrybuującego informacje poprzez portal informacyjny, organizującego także debaty, konferencje i seminaria” - podkreśla Artur Olszewski, Prezes Zarządu ARE S.A.

Chcemy aktywnie uczestniczyć w  debacie publicznej dotyczącej transformacji sektora energetycznego w Polsce, tak aby była ona nastawiona na dostarczanie Klientowi końcowemu szerokiej wiedzy o zmieniającej się branży oraz aktualnych trendach. Przed nami przecież wielkie zmiany dotyczące m.in. wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym, rozwoju elektromobilności czy też magazynowania energii  jak również wzrostu znaczenia prosumenta” - dodaje Andrzej Bondyra, Wiceprezes Zarządu ARE S.A.

ARE S.A. została powołana w dniu 24 lutego 1997 roku dla prowadzenia badań statystycznych i analiz systemowych w tym symulacji ekonomicznych w dziedzinie gospodarki energetycznej. W 2002 roku ARE S.A. nabyła prawa do portalu informującego o bieżących wydarzeniach dotyczących między innymi elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i górnictwa.

“Intensywny rozwój branży będzie pogłębiał w społeczeństwie deficyty informacyjne. Naszą rolą jest nie tylko informowanie ale również edukacja, doradztwo, dostarczanie opinii publicznej analiz i statystyk. Energetyka będzie w najbliższych latach bardzo często obecna w debacie publicznej i skupi uwagę wielu grup społecznych” - zaznaczają przedstawiciele Zarządu ARE S.A.

ARE S.A. współpracuje między innymi z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Głównym Urzędem Statystycznym oraz przedsiębiorstwami z sektora energetyki. Jednym z wyzwań najbliższych lat będzie także rozwój banku danych gospodarki paliwowo-energetycznej na potrzeby statystyki publicznej oraz dostarczanie informacji w tym zakresie organom rządowym, przedsiębiorstwom energetycznym jak również nowej grupie odbiorców tj. prosumentom.