PL EN DE

ARE publikuje "Europejski Biuletyn Cenowy Nośników Energii"

Miesięcznik zawiera: w części międzynarodowej - przegląd kwartalnych i miesięcznych cen energii elektrycznej, gazu, paliw stałych i produktów naftowych dla odbiorców końcowych w przemyśle i gospodarstwach domowych w poszczególnych krajach UE-27, w tym w Polsce oraz zestawienie cen giełdowych ropy i produktów naftowych, a w części krajowej - miesięczny oraz kwartalny przegląd cen wybranych nośników energii w układzie ogólnokrajowym i w podziale na województwa