PL EN DE

ARE wydaje Katalog Usług na 2023

Przekazujemy Państwu do dyspozycji wyniki prac zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie prognoz, statystyki i analiz energetycznych - czytamy we wstępie do Katalogu Usług Agencji Rynku Energii. Wśród nowości w ofercie ARE na szczególną uwagę zasługują “Strategie zakupowe energii elektrycznej i gazu ziemnego”

“Bieżący rok w polskiej energetyce będzie kolejnym etapem złożonego procesu transformacji energetycznej. Będzie to czas intensywnych zmian związanych z implementacją wytycznych Unii Europejskiej, których implikacje dla całego sektora energetycznego oraz przemysłu, będą miały niebagatelne i długofalowe skutki. To także rok, w którym planowane jest zakończenie prac nad powstaniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego i zgromadzenie w niej węglowych aktywów wytwórczych. Co warto podkreślić, będzie to także istotny rok w kontekście uruchamianych inwestycji w segmencie OZE, w szczególności w obszarze energetyki wiatrowej

Dynamicznie również rozwija się sektor magazynowania energii. Nie należy także zapominać o obecnej sytuacji geopolitycznej związanej z agresją Rosji na Ukrainę i wynikających z tego perturbacji dla sektora, związanych m.in. z cenami paliw oraz kosztami wytwarzania energii elektrycznej. Tym bardziej w zaistniałej sytuacji, wydaje się zasadnym wsparcie procesu decyzyjnego przedsiębiorstw już nie tylko energetycznych, pogłębionymi analizami rynku lub też prognozami opartymi o bieżący monitoring rynku elektroenergetycznego w Polsce.

Na podstawie gromadzonych w Agencji informacji, staramy się systematycznie przedstawiać m.in. wpływ zmian na rynkach energii na sytuację odbiorców, jak również na standing finansowy firm energetycznych.” napisał we wstępie do Katalogu Artur Olszewski, Prezes Zarządu Agencji Rynku Energii.

Agencja Rynku Energii S.A. współpracuje na bieżąco z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Głównym Urzędem Statystycznym, Urzędem Regulacji Energetyki, organizacjami międzynarodowymi oraz wiodącymi polskimi grupami energetycznymi, co jest gwarantem dogłębnej znajomości rynku i profesjonalnego podejścia do realizacji oferowanych prac.


Nowości w Katalogu Usług na 2023

Agencja Rynku Energii S.A. oferuje usługę wsparcia strategicznego zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego, której celem jest zmniejszenie kosztów dostaw energii ponoszonych przez klientów. Oferta kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw, które dokonują zakupu energii na podstawie umów bazujących na indeksach giełdowych.

Jak wiadomo, ceny energii na giełdach zmieniają się dynamicznie, a więc dobrze jest wiedzieć jak mogą one się kształtować w przyszłości, aby móc kupić energię w okresach z najniższą ceną. Właściwy wybór momentu zakupu w dużym stopniu rzutuje na wyniki finansowe firmy. Do tego potrzebne są dokładne prognozy notowań cen SPOT i w kontraktach terminowych. ARE S.A. oferuje swoje wsparcie w tym obszarze, ponieważ posiada wieloletnie doświadczenie w prognozowaniu energetycznym, bogaty warsztat narzędziowy oraz zespół doświadczonych specjalistów.


Inne nowości w Katalogu ARE

- Prognozy popytu i podaży wodoru w Polsce

- Biuletyn węglowy


Cały Katalog Usług na 2023 można pobrać w tym miejscu >>> LINK do katalogu <<<