ARES - interaktywny dostęp do zasobów informacyjnych

W Agencji Rynku Energii S.A. funkcjonuje autorski System ARES realizujący funkcje zbierania, przetwarzania, archiwizowania i udostępniania danych oraz informacji przez Internet. System działający od 2003 roku, stale rozbudowywany i modernizowany w celu optymalnego dostosowania go do potrzeb użytkowników wykorzystywany jest z powodzeniem przez Ministerstwo Energii, Urząd Regulacji Energetyki i firmy z sektora elektroenergetycznego.

Moduł Raporty w internetowym Systemie ARES umożliwia interaktywne przeglądanie informacji i danych w postaci dynamicznych raportów parametrycznych (umożliwiają użytkownikowi na określenie takich parametrów jak okres czy zbiór przedsiębiorstw energetycznych, dla których zostanie wygenerowany) oraz statycznych tabel i opisów w postaci plików Acrobat Reader, MS Word, MS Excel i HTML.