PL EN DE

Będzie nowe dofinansowanie inwestycji w efektywność energetyczną

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazało się rozporządzenie dotyczące warunków udzielania pomocy inwestycjom wspierającym efektywność energetyczną. Chodzi o regionalne programy w unijnej perspektywie 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) opublikowało 10 listopada rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycjom wspierającym efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów (RP) na lata 2021-2027.

CIRE podaje link do tego rozporządzenia

Jak uzasadnia MFiPR zasadniczym powodem wydania przedmiotowego rozporządzenia był „brak podstawy prawnej w prawie krajowym do udzielania pomocy publicznej na inwestycje prowadzące do osiągnięcia efektywności energetycznej oraz na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach w ramach regionalnych programów 2021-2027”.

Zapewnienie podstawy prawnej do udzielania pomocy publicznej takim inwestycjom w ramach 16 regionalnych programów na lata 2021-2027 na podstawie rozporządzenia nr 651/2014 umożliwi udzielanie pomocy przedsiębiorcom (tj. podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej) bez konieczności notyfikacji Komisji Europejskiej - wyjaśnia resort funduszy i polityki regionalnej.

Pomoc będzie udzielana w formie:

  • dotacji;
  • pożyczki;
  • gwarancji lub poręczenia.

Wprowadzenie przedmiotowej regulacji będzie stanowiło jeden z elementów wdrażania regionalnych programów na lata 2021-2027.

Programy te ze względu na bezprecedensową skalę finansowania stanowią jeden z najsilniejszych bodźców rozwojowych dla polskich regionów. Pomoc udzielana na podstawie projektowanej regulacji umożliwi efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na cele rozwojowe w regionach podczas nowego, siedmioletniego okresu programowania - uzasadnia MFiPR.

Szczegółowe regulacje dotyczące warunków ubiegania się o pomoc - takie jak podstawowe zasady oceny wymogi formalne czy merytoryczne w zakresie ubiegania się o pomoc oraz przebieg procesu rozpatrywania wniosków o pomoc - zostaną szczegółowo określone w zasadach naboru wniosków.

Projekt został skonsultowany z instytucjami zarządzającymi regionalnymi programami oraz centralnymi urzędami administracji rządowej. Projekt został również przekazany do konsultacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST).

W ramach konsultacji uwagi zgłosił Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych oraz Pracodawcy RP. W ramach uzgodnień uwagi zgłosiło Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Rządowe Centrum Legislacji.

Uwagi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dotyczyły propozycji uzupełnienia brzmienia niektórych przepisów, m.in. o definicję „umowy o poprawę efektywności energetycznej” oraz w przepisów dotyczących ułatwienia zawierania umów.

Projektodawca nie przychylił się do tej propozycji, gdyż w jego opinii przepisy są uregulowane w sposób wyczerpujący, uwzględniający wszelkie warunki dopuszczalności pomocy inwestycyjnej na środki oraz projekty wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 - podaje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pracodawcy RP zaproponowali rozszerzenie katalogu podmiotów udzielających pomocy na podstawie rozporządzenia, do czego projektodawca nie mógł się przychylić z uwagi na specyfikę instrumentu pomocowego, system realizacji regionalnych programów oraz definicję beneficjenta z rozporządzenia 2021/1060.

Projekt został przyjęty z opinią pozytywną na posiedzeniu KWRiST, które odbyło się 25 października 2022 r.