PL EN DE

Do końca roku aktualizacja Polityki Energetycznej Państwa

Do końca roku resort klimatu i środowiska przedstawi rządowi propozycję aktualizacji Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r. Ma ona uwzględniać konsekwencje energetyczno-finansowe związane z polityką sankcyjną UE wobec Rosji. Z drugiej strony ma gwarantować stabilne warunki dotyczące transformacji energetycznej w kierunku źródeł odnawialnych

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że dokument jest przedmiotem prac na poziomie rządu, ale nie trafił jeszcze do porządku obrad Rady Ministrów.

Aktualizacja jest u nas gotowa. Mam nadzieję, że do końca roku będziemy w stanie przeprowadzić ją ścieżką legislacyjną. Przypomnę, że to jest tylko ścieżka rządowa bez prac parlamentu. To będzie tyle, ile jesteśmy w stanie zrobić w tym roku. Nie będzie aktualizacji oceny oddziaływania na środowisko czy innych elementów. Pełna aktualizacja będzie miała miejsce na przełomie 2023/2024 roku - powiedziała Anna Moskwa.

Minister Anna Moskwa doprecyzowała, że aktualizacja będzie uwzględniała w krótkim okresie wzmocnienie sektora wydobycia węgla kamiennego. Podkreśliła, że krajowe źródła tego surowca nie są w stanie zaspokoić potrzeb gospodarstw domowych, wymagających węgla lepszej jakości.

To, co wychodzi nam z aktualizacji, to na pewno szybka modernizacja bloków węglowych i ona jest. Musimy też uwzględnić nowe wyzwanie, w którym jesteśmy, a więc zapotrzebowanie na węgiel odbiorców indywidualnych. W tym celu okresowe zwiększenie wydobycia jest konieczne, choć w dalszej perspektywie stawiamy na rozwój programu Czyste Powietrze - w przypadku gospodarstw indywidualnych, nielicznych szkół, szpitali - dodała minister.

Politykę Energetyczną Państwa do 2040 roku Rada Ministrów przyjęła w poprzednim roku. W obecnym kształcie zakłada ona m.in. udział źródeł odnawialnych w zużyciu energii na poziomie 23 procent do końca tej dekady. Wskaźnik ten ma wzrastać m.in. przy równoczesnej redukcji poziomu zużycia źródeł kopalnych.