PL EN DE

Elektrownia Dolna Odra - backup dla inwestycji offshore na Bałtyku

Nowo powstające bloki parowo gazowe w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie będą stabilizować dostawy energii elektrycznej, która ma pochodzić z morskich elektrowni wiatrowych

Gazowe bloki będą bardzo ważne dla wielkich inwestycji w morskie elektrownie wiatrowe, które planuje Orlen i Polska Grupa Energetyczna – mówił Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury.

25 listopada na placu budowy wmurowano kamień węgielny. Wydarzenie relacjonuje Cire TV

 To, jak duże znaczenie będzie miała ta elektrownia, najlepiej wie pan prezes Dąbrowski, który rozpoczyna inwestycje w offshore. Przecież ta elektrownia będzie wielkim backupem zapewniającym moc. Dla nas oczywiście jest to fantastyczna informacja w kontekście rozbudowy gazoportu. Liczymy na to, że dzięki temu będzie rozwijał się przede wszystkim transport morski - mówił Gróbarczyk.


Tak wielka inwestycja nie byłaby możliwa bez decyzji politycznych – dodał Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.

To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie było decyzji mądrych, przemyślanych, politycznych. W tym dobrym tego słowa znaczeniu, a więc polityki rozumianej jako dbałość o dobro wspólne. I myślę, że to powinno również tutaj dzisiaj bardzo mocno wybrzmieć – mówił Bogucki.

Będą to najnowocześniejsze i najbardziej wydajne urządzenia tego typu w Europie – mówi prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

Budujemy najnowocześniejszą elektrownię gazową w Europie, o mocy 1400 megawatów. Będą tutaj zamontowane najnowocześniejsze turbiny, które będą produkowały energię elektryczną z wyższą sprawnością, aniżeli dziś jest to znane w gospodarce. Jeżeli chodzi o sprawność, to mówimy, że będzie wyższa produkcja energii w stosunku do energii zawartej w paliwie. Ta inwestycja będzie też bardziej rentowna niż inne tego typu – mówi Dąbrowski.

Moce nowej Elektrowni Dolna Odra uzyskały 17-letni kontrakt w aukcji głównej rynku mocy, który zacznie obowiązywać od 2024 r. Będą spełniały rygorystyczne normy środowiskowe dotyczące emisyjności. Obecnie średnia emisyjność wytwarzania energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wynosi koło 0,8 tony CO2/MWh. W nowych blokach będzie ona poniżej 0,35 tony CO2/MWh. Uruchomienie nowych bloków pozwoli więc na ograniczenie emisji o ok. 2-3 mln ton CO2 rocznie.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm w składzie General Electric (lider konsorcjum) i Polimex Mostostal, które wygrały przetarg na zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną.

Wartość tego kontraktu to 3,7 mld zł netto. Zamówienie obejmuje także dodatkowo 12-letnią umowę serwisową o wartości przeszło 1 mld zł netto.