PL EN DE

Enea otrzymała propozycję warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa węglowych aktywów wytwórczych

Skierowana do Enea S.A. propozycja warunków transakcji obejmuje nabycie wszystkich akcji Enea Elektrownia Połaniec S.A. oraz wszystkich udziałów w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. przez Skarb Państwa wraz z podmiotami zależnymi. W spółkach tych ulokowane są wszystkie węglowe bloki energetyczne należące do Grupy Enea. Przeniesienie ich do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) zwiększy możliwości pozyskania finansowania zielonej transformacji Enei i realizacji ambitnych planów inwestycyjnych w OZE


Otrzymanie propozycji warunków transakcji jest bardzo ważnym krokiem na drodze do wydzielenia z Grupy Enea węglowych aktywów wytwórczych. Odejście od wytwarzania energii elektrycznej z węgla to jedno z założeń naszej Strategii Rozwoju, dzięki któremu Enea będzie mogła wprowadzić w życie plan dynamicznego rozwoju odnawialnych i zeroemisyjnych źródeł energii, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Strategiczna koncepcja utworzenia NABE jest kluczowa dla powodzenia procesu transformacji sektora elektroenergetycznego – to dziejowy moment dla Polskiej energetyki – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Zgodnie z dokumentem cena sprzedaży udziałów Enea Wytwarzanie wynosi 2 479 000 000 zł, a akcji Enea Elektrownia Połaniec: 632 000 000 zł w oparciu o wartość przedsiębiorstw (Enterprise Value) ustaloną według mechanizmu locked-box na dzień 30 września 2022 r. skorygowaną o wartość długu netto. Dokument zawiera również propozycję kluczowych warunków ekonomiczno-prawnych przeprowadzenia transakcji, w tym propozycję kluczowych postanowień przedwstępnej umowy sprzedaży oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży, a także proponowany mechanizm rozliczenia długu wewnątrzgrupowego spółek zależnych wobec Enea S.A.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentu zawarte są w Raporcie Bieżącym 30/2023.

Enea niezwłocznie po wpłynięciu dokumentu, który ma charakter niewiążący i nie stanowi oferty ani zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy, rozpoczęła jego analizę. Ewentualna akceptacja propozycji zawartych w dokumencie będzie uzależniona od pozyskania wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych. Propozycja warunków transakcji będzie przedmiotem dalszych negocjacji, których celem będzie ostateczne uzgodnienie i podpisanie dokumentu podsumowującego warunki transakcji. Dokument zostanie podpisany tylko w przypadku zakończenia negocjacji Skarbu Państwa ze wszystkimi spółkami, tj.: Enea S.A., TAURON Polska Energia S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Energa S.A.

Po stronie Enei zrobimy wszystko, żeby analiza otrzymanych propozycji warunków transakcji przebiegała jak najszybciej, a sam proces tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego został sfinalizowany sprawnie i mógł rozpocząć się etap bezprecedensowego rozwoju sektora energii, gotowego do wyzwań przyszłości – podkreślił prezes Majewski.

Złożenie przez Skarb Państwa, reprezentowany przeze Ministra Aktywów Państwowych, propozycji niewiążącego dokumentu podsumowującego warunki transakcji nabycia przez Skarb Państwa wszystkich udziałów w Enea Wytwarzanie i wszystkich akcji w Enea Elektrownia Połaniec jest następstwem procesu rozpoczętego porozumieniem dotyczącym współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Proces wpisuje się w transformację Enei w kierunku koncernu opartego o odnawialne i zeroemisyjne źródła energii.