PL EN DE

Gaz-System uzyskał decyzję środowiskową dla gazociągu przyłączeniowego do Elektrowni Kozienice

Przyłączenie Elektrowni Kozienice w Świerżach Górnych do gazowego krajowego systemu przesyłowego umożliwi produkcję energii opartej na zastosowaniu niskoemisyjnych źródeł paliw. Gaz do Elektrowni będzie dostarczany z gazociągu Gustorzyn-Wronów, który jest obecnie na finalnym etapie realizacji. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej

Gazociąg przyłączeniowy do Elektrowni Kozienice w Świerżach Górnych zapewni realne możliwości wprowadzania - w ramach transformacji energetycznej - zmian w technologii wytwórczej opartej na zastosowaniu niskoemisyjnych źródeł paliwa.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy.

Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.


Podstawowe parametry i opis inwestycji:
  • gazociąg wysokiego ciśnienia,
  • średnica: 700 mm,
  • ciśnienie robocze: 8,4 MPa,
  • długość ok. 20 km.

Status inwestycji:
  • gazociag w trakcie projektowania.

Przebieg i lokalizacja inwestycji:

Gazociąg zlokalizowany będzie w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim. Jego trasa przebiegać będzie przez teren gmin: Głowaczów i Kozienice.