PL EN DE

GDDKiA ogłasza przetarg na projekt i budowę drogi dojazdowej do elektrowni jądrowej

Ogłosiliśmy przetarg na sporządzenie dokumentacji dla budowy nowej drogi krajowej do gminy Choczewo w woj. pomorskim. Umożliwi ona sprawny dojazd do regionu, w którym znajduje się preferowana przez inwestora lokalizacja elektrowni jądrowej - podaje pomorski oddział GDDKiA

W ramach prac przygotowane zostaną m.in. materiały do dwóch wniosków o wydanie decyzji środowiskowych (zgodnie z podziałem na zadania).

Warianty przebiegu drogi zostaną zaprezentowane podczas spotkań informacyjnych ze społecznością lokalną.

Obowiązki przyszłego wykonawcy

W ramach przygotowanej dokumentacji opracowana zostanie Koncepcja programowa z wariantowaniem przyszłej drogi krajowej, co pozwoli wybrać jej optymalny przebieg. Wykonane zostaną również badania i roboty geologiczne, hydrogeologiczne, geofizyczne i geotechniczne.


Przetarg

Postępowanie przetargowe dotyczy wykonania dokumentacji dla budowy nowej drogi krajowej od drogi ekspresowej S6 do znajdującej się w woj. pomorskim gminy Choczewo. Na oferty czekamy do 10 maja br.

Oferty będą oceniane według kryterium ceny (60 proc.), a także doświadczenia zespołów: projektowego (20 proc.), środowiskowego (10 proc.) i geologicznego (10 proc.).

Droga będzie jednojezdniowa o parametrach klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Jest to klasa obowiązująca na nowych drogach krajowych, niebędących drogami szybkiego ruchu.

Dokumentacja została podzielona na dwa zadania, które będzie realizował ten sam wykonawca wyłoniony w drodze przetargu.

Zadanie nr 1 obejmuje przygotowanie dokumentacji dla odcinka drogi krajowej od elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino do drogi wojewódzkiej nr 213 (DW213). Przewidziany czas to ok. 30 miesięcy.

Zadanie nr 2 obejmuje sporządzenie dokumentacji dla odcinka od DW213 do węzła Łęczyce na drodze ekspresowej S6 Leśnice - Bożepole Wielkie (jest obecnie w realizacji w systemie Projektuj i buduj).

Na to zadanie przewidziany czas to ok. 32 miesięcy.