Ile płaciliśmy za energię elektryczną w 2020 roku?

W 2020 r. średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym wyniosła 0,5374 zł netto/kWh i była najwyższa od ośmiu lat.

Cena ta obliczona została na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych obowiązujących w roku 2020, a zatem uwzględnia również opłatę za dystrybucję energii. 

Wykres 1. Średnia cena[1] energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniająca opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii [zł netto/kWh].