PL EN DE

Ile wynosi dodatek energetyczny w 2021 - ubóstwo energetyczne

Dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia

Ile wynosi dodatek energetyczny w 2021 r.? Podpowiadamy komu przysługuje świadczenie i jak je uzyskać.

Dodatek energetyczny 2021 r. – wysokość

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł na miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł na miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł na miesiąc.
Co to jest dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny może otrzymać odbiorca wrażliwy energii elektrycznej, czyli osoba, która:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy;
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Warto pamiętać, iż do uzyskania dodatku mieszkaniowego niezbędne jest spełnianie kryterium dochodu i powierzchni danego mieszkania.

Dodatek energetyczny – wniosek

Pomoc udzielana jest na wniosek, który należy złożyć w urzędzie gminy (miasta) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Dodatek energetyczny – druk

Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego określa rada gminy w drodze uchwały.

Dodatek energetyczny – wypłata

Dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M. P. z 2021 r., poz. 393);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 716; ost. zm. Dz. U. z 2021 r., poz. 1642).