Kalkulator opłacalności pomp ciepła

Agencja Rynku Energii S.A. uruchomiła na swojej stronie internetowej nowe narzędzie, które ma na celu pokazanie zainteresowanym opłacalność inwestycji w pompę ciepła. W narzędziu tym możemy dokonać porównania kosztów instalacji i eksploatacji dwóch różnych źródeł ciepła dla domu jednorodzinnego.

W „Kalkulatorze Pomp Ciepła” zostaną Państwo poproszeni o uzupełnienie kilku podstawowych danych na temat zapotrzebowania na ciepło w Państwa domu. W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskają Państwo informację o szacowanych kosztach instalacji oraz kosztach energii elektrycznej potrzebnej do zasilania pompy ciepła. Wyniki te zostaną następnie odniesione do szacowanych kosztów ogrzewania innych, bardziej tradycyjnych źródeł ciepła, jak np. olej opałowy lub ekogroszek. Pozwoli to Państwu zobaczyć w jakim okresie można spodziewać się zwrotu kosztów ekologicznego rozwiązania jakim jest pompa ciepła.

Pompy ciepła mogą wydać się istotnym wydatkiem. Jednak potencjalne oszczędności na koszcie paliwa czynią je bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób zainteresowanych długoterminowymi korzyściami finansowymi, jak i również ekologicznymi.