PL EN DE

Kluczowy krok w stronę NABE. Rząd zaproponował warunki przejęcia aktywów węglowych czterech największych spółek energetycznych

PGE, Enea, Tauron i Energa otrzymały od Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, propozycję niewiążącego dokumentu podsumowującego warunki transakcji przejęcia aktywów węglowych celem utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) - poinformowały spółki w komunikatach


Jak podano, dokument w szczególności zawiera propozycję ceny nabycia akcji spółek zależnych, kluczowe warunki ekonomiczno-prawne przeprowadzenia transakcji, w tym kluczowe postanowienia przedwstępnej umowy sprzedaży oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży, a także proponowany mechanizm rozliczenia długu wewnątrzgrupowego.

PGE

Zgodnie z propozycją kwota ceny sprzedaży 100 proc. akcji PGE GiEK (Equity Value) wynosi 849 mln zł w oparciu o wartość przedsiębiorstwa ustaloną na dzień 30 września 2022 r. (rozliczenie według mechanizmu locked-box) skorygowaną o wartość długu netto.

Dokument przewiduje, że zadłużenie PGE GiEK wobec PGE w kwocie 5,4 mld zł podlegać będzie spłacie przez okres 8 lat od momentu zawarcia transakcji, a spłata 70 proc. długu zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa. Ewentualne pozostałe zadłużenie istniejące na dzień nabycia przez Skarb Państwa akcji PGE GiEK (o ile wystąpi) zostanie spłacone przez NABE z kredytu udzielonego NABE przez banki w ramach transakcji.

"Z zadowoleniem przyjmujemy przedstawienie PGE i pozostałym spółkom energetycznym warunków transakcji przejęcia aktywów węglowych. To przełomowy krok w procesie tworzenia NABE. Szczegółowe warunki transakcji będą jeszcze przedmiotem negocjacji. Z kolei jej finalizacja ograniczy ryzyka kosztów CO2 grupy i otworzy PGE na możliwość pozyskiwania finansowania na inwestycje zgodne ze strategicznym kierunkiem, który - jako lider transformacji energetycznej w Polsce – sobie wyznaczyliśmy. Równocześnie zadłużenie PGE GiEK względem PGE zostanie uregulowane i będzie konsekwentnie spłacane, co oprócz uzyskanej kwoty ze sprzedaży nie pozostanie bez znaczenia dla naszego potencjału finansowania inwestycji transformacyjnych. W ten sposób budować będziemy nową trwałą wartość Polskiej Grupy Energetycznej" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

ENEA

W przypadku Enei zaproponowana cena sprzedaży udziałów Enea Wytwarzanie wynosi 2,479 mld zł, a akcji Enea Elektrownia Połaniec 632 mln zł w oparciu o wartość przedsiębiorstw ustaloną według mechanizmu locked-box na dzień 30 września 2022 roku skorygowaną o wartość długu netto.

Dokument przewiduje, że zadłużenie spółek zależnych wobec Enei w kwocie 2,38 mld zł podlegać będzie spłacie przez okres 8 lat od momentu zawarcia transakcji, a spłata zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa do wysokości 70 proc. długu. Jeżeli zadłużenie spółek zależnych istniejące na dzień nabycia przez Skarb Państwa udziałów będzie wyższe, różnica zostanie spłacona przez NABE z kredytu udzielonego NABE przez banki w ramach transakcji.

Otrzymanie propozycji warunków transakcji jest bardzo ważnym krokiem na drodze do wydzielenia z Grupy Enea węglowych aktywów wytwórczych. Odejście od wytwarzania energii elektrycznej z węgla to jedno z założeń naszej Strategii Rozwoju, dzięki któremu Enea będzie mogła wprowadzić w życie plan dynamicznego rozwoju odnawialnych i zeroemisyjnych źródeł energii, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Strategiczna koncepcja utworzenia NABE jest kluczowa dla powodzenia procesu transformacji sektora elektroenergetycznego – to dziejowy moment dla Polskiej energetyki – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

TAURON

Skarb Państwa zaproponował nabycie akcji Tauron Wytwarzanie za cenę sprzedaży w kwocie 1 zł wraz ze spłatą wobec Grupy Tauron zadłużenia spółki istniejącego na dzień nabycia akcji Tauron Wytwarzanie przez Skarb Państwa. Według stanu na dzień 30 września 2022 r. zadłużenie stanowiło kwotę 6.326 mln zł. Zadłużenie do dnia zamknięcia zostanie zmniejszone o kwotę 652 mln zł w wyniku konwersji części istniejącego długu Tauron Wytwarzanie wobec sprzedającego na kapitał własny spółki.

Część zadłużenia Tauron Wytwarzanie wobec sprzedającego w kwocie 2.120 mln zł podlegać będzie spłacie przez okres ośmiu lat od dnia zamknięcia, a spłata zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa, która odpowiada wysokości 70 proc. długu. W pozostałej części zadłużenie Tauron Wytwarzanie wobec sprzedającego istniejące na dzień zamknięcia ma zostać spłacone przez NABE z kredytu udzielonego NABE przez banki w ramach transakcji, którego uruchomienie ma nastąpić nie później niż w terminie 90 dni od dnia zamknięcia.

"Proces porządkowania polskiego sektora energetycznego, za który odpowiada Ministerstwo Aktywów Państwowych, miarowo postępuje do przodu. Otrzymaliśmy propozycję zawierającą warunki zakupu naszych aktywów wytwórczych opartych na węglu. Sfinalizowanie transakcji sprzedaży elektrowni węglowych jest zgodne z naszą strategią czyli Zielonym Zwrotem Taurona i odblokuje nasz potencjał inwestycyjny oraz pozwoli na zwiększenie dynamiki energetycznej transformacji" - powiedział, cytowany w komunikacie, Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron.

ENERGA

Kwota ceny sprzedaży akcji Energa Elektrownie Ostrołęka, stanowiących 89,64 proc. kapitału, wynosi 153 mln zł w oparciu o wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) ustaloną według mechanizmu locked-box na dzień 30 września 2022 roku.

Elektrownie Ostrołęka nie posiada zadłużenia wewnątrzgrupowego.Spółki poinformowały, że pozostałe rozliczenia wewnątrzgrupowe, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń dot. uprawnień do emisji CO2, są realizowane na bieżąco i nie będą miały wpływu na cenę sprzedaży.

Jak podano, dokument nie stanowi oferty ani zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy. Nie ma charakteru wiążącego.

Dokument będzie przedmiotem dalszych negocjacji grup energetycznych ze Skarbem Państwa, których celem będzie ostateczne uzgodnienie i podpisanie dokumentu podsumowującego warunki transakcji. Jak podano, dokument zostanie podpisany tylko w przypadku zakończenia negocjacji Skarbu Państwa ze wszystkimi spółkami, tj.: PGE, Eneą, Energą i Tauronem.

Firmy poinformowały, że przeprowadzą szczegółową analizę propozycji. Ewentualna akceptacja będzie uzależniona od pozyskania przez spółki niezbędnych zgód korporacyjnych.