PL EN DE

Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne” 2022 w Rzeszowie – znany jest już termin

Trwają przygotowania do VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”. To jedno z najważniejszych w kraju spotkań branży energetycznej

Znany jest już termin VII Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”, organizowanej przez Politechnikę Rzeszowską i Instytut Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza.

W tym roku odbędzie się ona w dniach 12-13 września (będą to poniedziałek i wtorek), jak co roku w Centrum Konferencyjnym Politechniki.

Organizowana w Rzeszowie od kilku lat konferencja stała się jednym z ważniejszych wydarzeń branżowych w kraju, a także w jednym z większych wydarzeń konferencyjnych w województwie podkarpackim.

Wśród partnerów są czołowe prywatne i państwowe firmy energetyczne oraz świadczące usługi dla energetyki. Uczestnicy to politycy, przedstawiciele administracji państwowej, (w tym minister – pełnomocnik ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, wiceministrowie klimatu, skarbu, sprawiedliwości), prezesi i menedżerowie największych spółek i firm z sektora, jak Agencja Rynku Energii, ML System, PGE, PGNiG czy Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Podczas konferencji wyniki swoich badań prezentują także naukowcy i eksperci z większości ośrodków akademickich i think tanków w kraju, a także z zagranicy.

W tym roku głównym tematem naszych paneli będzie po raz kolejny transformacja energetyczna.

Chcemy pokazać nie tylko jej konieczność i nieuchronność ale także korzyści, które można dzięki transformacji osiągnąć - mówi dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej i prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza, pomysłodawca cyklu konferencji.

Transformacja dotyczy każdego obywatela, każdego samorządu, większych i mniejszych przedsiębiorstw, wreszcie całych krajów i podmiotów międzynarodowych jak Unia Europejska. W zagadnienia transformacji wpisują się właściwie wszystkie tematy dotyczące energetyki, jak na przykład prace na rzecz budowy polskiej elektrowni atomowej, gospodarka wodorowa czy elektromobilność.

Od kilku lat podczas konferencji wręczane są nagrody im. Ignacego Łukasiewicza w dziedzinie bezpieczeństwo energetyczne. Laureatami do tej pory byli przedsiębiorcy, politycy czy urzędnicy m.in. dr Piotr Naimski, Lars Lilleholt (minister energii i klimatu Królestwa Danii), dr Michał Kurtyka, Piotr Woźniak, Ted Garrish (amerykański menedżer i polityk) czy Dawid Cycoń.

Podczas VII konferencji rozstrzygnięta zostanie także II edycja Konkursu na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Instytutu:
https://www.instytutpe.pl/konferencja2022/ 

oraz
na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/983703025550198

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza powstały w 2015 r. w Rzeszowie to niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Wydaje też analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.