PL EN DE

LTE 450, krok w kierunku inteligentnej energetyki

Branża energetyczna odegra kluczową rolę w czwartej rewolucji przemysłowej. Wizja samodzielnego łączenia się maszyn z systemami informatycznymi i systemem energetycznym oraz internetem i w tym samym momencie z chmurą obliczeniową urealnia się w wielu branżach. Robotyzacja produkcji staje się znakiem naszych czasów. Sektor energetyczny chce w tych procesach uczestniczyć dodając wartość dodaną - własny system łączności. 

Omawiając cechy przemysłu 4.0 i efekty cyfrowej transformacji, bardzo często skupiamy się na sprawnie realizowanych procesach, na szybszym przepływie informacji czy większej niezawodności infrastruktury. Nie powinniśmy jednak zapominać, że zachodzące zmiany w fabrykach i zakładach XXI wieku wpłyną również na skuteczne realizowanie idei zrównoważonego rozwoju. Umożliwią lepsze wykorzystanie energii, w czym duży udział będą mieć takie rozwiązania jak LTE450. 

Jak podaje Międzynarodowa Agencja Energetyczna, przemysł odpowiada za 37% globalnego zużycia energii. Jednocześnie nawet do 50% z niej bywa marnowane, m.in. wraz z wymianą ciepła przez maszyny czy podczas procesu przesyłania. Do niedawna możliwości technologiczne pozwalały jedynie na ograniczone działania w tym zakresie. Konkretny krok naprzód jest możliwy dopiero dzięki czwartej rewolucji przemysłowej, która zapewnia dostęp do cennych danych big data i praktyczne możliwości ich wykorzystania w działalności fabryk.

Nowoczesne zarządzanie energią w przemyśle oznacza wykorzystanie możliwości technologicznych w ujęciu tak pojedynczej maszyny, jak i linii produkcyjnej czy całej funkcjonującej w danej organizacji infrastruktury. Implementacja bezprzewodowych, mających minimalne potrzeby energetyczne czujników pozwala m.in. dokonywać dokładnych pomiarów, które następnie trafiają do systemów, gdzie są poddawane analizie pod kątem wszelkich odchyleń od normy lub sygnałów mogących wskazywać na wadliwe działanie. Może to sprowadzać się na przykład do monitorowania przepływu prądu w okablowaniu czy na poziomie danego urządzenia z wyliczeniem średniej podawanej co kilkadziesiąt sekund. W ten sposób przemysł 4.0 staje się bardziej efektywny i ekologiczny.

Tego rodzaju zaawansowana diagnostyka, wspierana przez inteligentne systemy, sprawia, że działanie infrastruktury w obiektach przemysłowych jest przejrzyste, a jakość pracy urządzeń nieustannie monitorowana. Tym samym przedsiębiorstwa dają sobie szansę, by zapobiegać problemom technicznym, optymalizować pracę i w czasie rzeczywistym reagować na wszelkie niespodziewane sytuacje. Krótko mówiąc – zyskują dostęp do danych, dzięki którym rośnie ich elastyczność, bo mają pełną kontrolę nad działaniem urządzeń.

Cyfrowa transformacja zakłada wykorzystanie u podstaw przemysłu 4.0 smart sensorów, które stanowią element łączący światy rzeczywisty i cyfrowy. W porównaniu do tradycyjnych sensorów, które zbierały pewne informacje, by następnie mogły one zostać poddane ocenie przez człowieka, smart sensory tworzą rozbudowane sieci, w których dane są analizowane z użyciem zaawansowanych algorytmów. Opracowane oprogramowanie towarzyszące umożliwia działanie autonomiczne – skuteczną analizę zbiorów danych big data i wyciąganie wniosków, które z kolei prowadzą do realizacji zadań przez określone elementy wykonawcze infrastruktury.

Czwarta rewolucja przemysłowa to również smart roboty, których liczba i zakres obowiązków w fabrykach z każdym dniem zauważalnie rośnie. Ich ewolucja oznacza nie tylko bardziej efektywną współpracę z człowiekiem, precyzyjną komunikację M2M (Machine-to-Machine) czy większą wszechstronność. Wiąże się także z inteligentnym zarządzaniem energią, oszczędzaniem jej oraz magazynowaniem z myślą o późniejszym wykorzystaniu. W kontekście energetycznym oznacza to również tworzenie w fabrykach zaawansowanych zamkniętych obiegów, w których kilka połączonych maszyn wykorzystuje jedno źródło energii pochodzącej na przykład z paneli słonecznych.

Dzięki zastosowaniu LTE450 dostawcy energii zyskają możliwość zarządzania okresami szczytowego natężenia elektrycznego poprzez zachęcanie konsumentów do zużywania mniejszej ilości energii w godzinach szczytu, lub do pobierania energii w mniej popularnych okresach jak np. weekendy.

Coraz częściej mówi się, że przyszłością dystrybucji energii będzie zautomatyzowana analityka. Głównym zastosowaniem inteligentnego systemu pomiarów oraz inteligentnej sieci energetycznej połączonych siecią LTE450 nie jest jedynie przesyłanie danych do dostawców energii i ich konsumentów – chodzi również o możliwość łatwiejszej i bardziej zaawansowanej analizy.

Potencjał tego typu analityki jest szeroko wykorzystywany w branżach takich jak np. finanse, gdzie przesłanki z analizy predykcyjnej często wspierają osoby odpowiedzialne w podejmowaniu istotnych decyzji. Rynek energetyczny nie pozostaje daleko w tyle – inteligentne liczniki zainstalowane w domach oraz inteligentne sieci energetyczne obejmujące całe miasta udostępniają dostawcom dane, które pozwalają im na skuteczną optymalizację  kosztów i wydajności.

Otrzymywane w ten sposób informacje umożliwiają optymalizację także po stronie konsumenta – i nie chodzi tutaj jedynie o upewnienie się, że odłączyliśmy żelazko przed wyjazdem na wakacje; optymalizacja ma raczej pomóc w podejmowaniu decyzji o dużym znaczeniu dla życia codziennego, np. w odpowiedzi na pytanie, czy dane urządzenie zużywa zbyt wiele energii i powinno być zastąpione innym.

Prowadzenie dokładnych pomiarów zużycia i generowania energii przez indywidualnych użytkowników nigdy nie było tak proste, a połączone z inteligentną siecią energetyczną i inteligentnym systemem pomiarów narzędzia analityczne dostarczają firmom energetycznym jeszcze ważniejszych informacji m.in na temat ogólnego stanu sieci i ewentualnych możliwości optymalizacji na szerszą skalę.

Takie rozwiązanie pozwala dostawcom na lepszą kontrolę sposobu w jaki dystrybuowana jest energia – to z kolei umożliwia zastosowanie poszczególnych rozwiązań dokładnie w tych miejscach, w których potrzeba zmian. W rezultacie każdy konsument otrzymuje dokładnie tyle energii, ile potrzebuje, a straty pojawiające się podczas procesu redukowane są do minimum.

Autor: Redakcja CIRE.PL