PL EN DE

MKiŚ zakłada zapotrzebowanie na moc w aukcji dla 2027 r. na poziomie 6 237 MW

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej dla roku 2027 na poziomie 6 237 MW, wynika z projektu rozporządzenia ministra klimatu i środowiska dla aukcji głównej dla roku dostaw 2027 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2024

Projekt rozporządzenia, dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został skierowany do konsultacji.

Rozporządzenie określające parametry aukcji wydawane jest cyklicznie, nie później niż na 18 tygodni przed rozpoczęciem każdej aukcji głównej, która jest organizowana w okresie pomiędzy 1 a 22 grudnia każdego roku.

W projekcie rozporządzenia prognozowane zapotrzebowanie na moc w aukcji zostało wyznaczone odrębnie dla każdego kwartału roku dostaw. Łączne zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej na rok dostaw 2027 wynosi 6 237 MW.

Zapotrzebowanie na moc w ramach rynku mocy w poszczególnych kwartałach 2024 roku uwzględnia wyniki aukcji głównej i kształtuje się następująco:

– 3 209 MW dla I kwartału,

– 1 160 MW dla II kwartału,

– 1 186 MW dla III kwartału,

– 4 185 MW dla IV kwartału;

Zgodnie z metodyką przyjętą przy przyjmowaniu poprzednich rozporządzeń cena wejścia (CeWe), nowej jednostki wytwórczej nie została powiększona o inflację. Przyjęto bowiem, że koszty kapitałowe są ponoszone przez dostawcę mocy przed rozpoczęciem dostaw, a kontrakty mogą być zawierane już w 2022 roku.

CeWe ustalono na poziomie 378 zł/kW.