Mój Prąd 3.0 - o czym warto pamiętać

Ruszający od początku lipca długo wyczekiwany nabór wniosków o dofinansowanie z programu "Mój Prąd" 3.0 wzbudza zrozumiałe emocje. Choć obniżeniu uległa kwota dofinansowania - z 5000 PLN do 3000 PLN - opłacalność inwestycji w fotowoltaikę zmniejszy się w sposób dla inwestora niemal niezauważalny, a okres zwrotu wydłuży się zaledwie o kilka miesięcy. Biorąc też pod uwagę tegoroczne i kolejne podwyżki cen prądu oraz ekologiczne zalety pozyskiwania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego, należy uznać, że inwestowanie w fotowoltaikę pozostaje jednym z ciekawych sposobów na uzyskanie niezależności energetycznej.

Mój Prąd 2021 - zasady

Wnioski (wyłącznie w formie elektronicznej) dofinansowanie z programu "Mój Prąd" 3.0 należy składać od 01.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania środków. Budżet programu wynosi w tej edycji 534 mln PLN, przy czym należy zaznaczyć, że cała kwota zostanie przeznaczona na bezzwrotne formy dofinansowania dla inwestorów, których instalacja fotowoltaiczna spełnia poniższe warunki:
• ma moc od 2 do 10 kWp i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe, przy czym nie ma znaczenia, gdzie jest zamontowana (budynek mieszkalny, gospodarczy, na gruncie itd.)
• jest już całkowicie zbudowana (projekt został zakończony przed dniem złożenia wniosku) i podłączona do sieci elektroenergetycznej (inwestor ma zawartą umowę kompleksową czyli umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej i posiada licznik dwukierunkowy)
• wydatki na instalację zostały poniesione od 1 lutego 2020 r. i instalacja paneli fotowoltaicznych nie została zakończona przed tą datą
• inwestycja nie stanowi rozbudowy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej

Program "Mój Prąd" 3.0 skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, mających zawartą umowę kompleksową czyli umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD, zakład energetyczny), która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Mój Prąd 3.0, a inne formy finansowania fotowoltaiki

Co ważne, dotacje udzielone w ramach programu "Mój Prąd" korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego. Oznacza to, że otrzymanych środków podatnik nie jest obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym PIT. Należy także pamiętać, że w przypadku finansowania instalacji fotowoltaicznej (lub jej części) z innych środków publicznych (w tym programu "Czyste powietrze") nie ma możliwości ubiegania się o dotację w ramach programu "Mój Prąd". Wnioskodawca musi zdecydować, z której formy dofinansowania chce skorzystać. Dotację z programu "Mój Prąd" można jednak połączyć z ulgą termomodernizacyjną w ramach PIT. Kwota przedstawiona do odliczenia od podatku powinna być pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Instalacja PV i pompa ciepła - jak pozyskać środki na obie inwestycje

Wbrew zapowiedziom Ministerstwa Klimatu i Środowiska, "Mój Prąd" 3.0 nie gwarantuje dopłat do jakichkolwiek innych elementów domowej infrastruktury energetycznej poza instalacjami fotowoltaicznymi. Pamiętajmy jednak, że prąd pozyskany z instalacji fotowoltaicznej może zostać przekierowany do pompy ciepła, dzięki czemu darmowa energia ze słońca zostanie wykorzystana do ogrzewania wody i domu. Na zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu środki finansowe można pozyskać np. z programu "Czyste powietrze".

Inwestując w fotowoltaikę, która będzie współpracowała z pompą ciepła zyskujemy więc nie tylko możliwość dofinansowania na samą instalację PV ( "Mój Prąd" 3.0 - zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 3000 PLN na instalację) i/lub dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła ("Czyste Powietrze") ale przede wszystkim możliwość takiego skonfigurowania instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła, żeby nasz dom nabrał cech tzw. inteligentnego budynku bazującego wyłącznie na ekologicznych rozwiązaniach energetycznych.

Podsumowanie

Wdrożenie programu "Mój Prąd" 3.0 na pewno będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki odnawialnej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie jej rozwoju. Przypomnijmy, że każdy beneficjent programu "Mój Prąd" 3.0 zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania.