PL EN DE

NABE staje się faktem

Rząd przyjął program transformacji sektora elektroenergetycznego i wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych. Oznacza to, że elektrownie węglowe zostaną zgrupowane w osobnym podmiocie ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa

To ważny krok do bezpiecznej transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego i powołania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego – mówi wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych

Plany przewidują, że NABE zostanie powołana do życia jeszcze w tym roku

Przyjęliśmy na Radzie Ministrów bardzo ważny dokument dla transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce. Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego staje się faktem – napisał na Twitterze Jacek Sasin

Zgodnie z dokumentem „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa” z grup kapitałowych spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa, wydzielone zostaną aktywa związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych.

Właścicielem takich aktywów zostanie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

NABE ma działać w formie holdingu, który zostanie utworzony wokół spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Dołączone do niej zostaną elektrownie węglowe wchodzące w skład pozostałych grup energetycznych. Wydzielenie aktywów węglowych ma pozwolić koncernom energetycznym na przyspieszenie inwestycji w nisko- i zeroemisyjne źródła energii, a także w infrastrukturę przemysłową. Dzięki temu przyspieszony zostanie także proces zielonej transformacji kraju. 

Zgodnie z przyjętym w rządowej uchwale harmonogramem do końca II kwartału br. ma nastąpić reorganizacja spółek serwisowych i funkcji wsparcia niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania spółek wytwórczych wokół istniejących podmiotów.

Na przełomie III i IV kwartału 2022 rozpocznie się proces due dilligence, a w kolejnych miesiącach – wycena wydzielanych spółek i nabycie przez Skarb Państwa udziałów w nich.

W skład NABE wejdą m.in. Enea Wytwarzanie, PGE GiEK, Tauron Wytwarzanie, spółka Nowe Jaworzno z Grupy Tauron oraz Elektrownia Ostrołęka B należąca do Grupy Energa.

Decyzję rządu skomentował prezes największej firmy energetycznej w Polsce

Przyjęcie przez Radę Ministrów Programu NABE to ważny sygnał, że Polska stawia na bezpieczeństwo energetyczne.

Agresja Rosji na Ukrainę pokazuje, jak ważne jest budowanie systemu bezpieczeństwa własnego kraju, poczynając od kwestii militarnych, po gospodarcze i energetyczne. NABE będzie podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski, a jednocześnie spółki energetyczne, takie jak Grupa PGE będą mogły przeznaczyć większe środki na transformację polskiej energetyki  - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Grupy PGE

Wojna na Ukrainie zmienia priorytety polityki międzynarodowej, w tym te dotyczące energetyki. Polska musi dążyć do utrzymania silnej i niezależnej branży energetycznej, także wspierając reformę unijnego systemu handlu uprawnieniami. Agresja Rosji na Ukrainę obnażyła słabości unijnej polityki energetycznej. Europa na własne życzenie uzależniała się od rosyjskiego gazu. Polska po raz kolejny w tym trudnym czasie musi pokazać unijnym politykom jaka jest brutalna prawda. Europa musi być silna także energetycznie. Polityka klimatyczna nie może działać na niekorzyść krajów europejskich i bezpieczeństwa ich obywateli. W obecnej sytuacji Europa musi jednoczyć siły, aby zapewnić obywatelom i gospodarce niezakłócone dostawy energii elektrycznej - dodał Wojciech Dąbrowski


Od jesieni 2021 doradcą spółek energetycznych w procesie wydzielania aktywów węglowych jest firma KPMG. Głównym zadaniem KPMG jest doradztwo w obszarze strategii, modelu finansowego, strukturyzacji transakcji, opracowania modelu operacyjnego oraz doradztwo koncentracyjne i notyfikacyjne.